Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Bạn có thể sử dụng Excel 2016 bằng bàn phím của mình và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tìm và thay thế văn bản cũng như số. Sử dụng các ký tự, gồm cả ký tự đại diện, để tìm kiếm trong trang tính, hàng, cột hoặc toàn bộ sổ làm việc.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Excel 2016 for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 1. Trong trang tính, chọn ô bất kỳ.

 2. Trong hộp thoại Tìm và Thay thế, mở tab thích hợp.

  • Để sử dụng tab Tìm trong hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm tìm văn bản hoặc số, nhấn Ctrl+F.

  • Để sử dụng tab Thay thế trong hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm thay thế văn bản hoặc số, nhấn Alt+E, E. Nếu hộp thoại Tìm và Thay thế đã mở, nhấn Alt+P để mở tab Thay thế.

 3. Trong hộp Tìm gì, nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm. Bạn sẽ có một vài tùy chọn.

  • Nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm.

  • Sử dụng ký tự đại diện, như dấu sao (*) hoặc dấu hỏi (?), trong tiêu chí tìm kiếm của bạn:

   • Sử dụng dấu sao để tìm bất cứ chuỗi ký tự nào. Ví dụ: s*d sẽ tìm thấy "sad" và "started."

   • Sử dụng dấu hỏi để tìm bất cứ ký tự đơn nào. Ví dụ: s?t sẽ tìm thấy "sat" và "set."

   Mẹo: Ngay cả khi đó là ký tự đại diện, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu sao, dấu hỏi và ký tự sóng (~) trong dữ liệu trang tính bằng cách đặt trước các dấu này một ký tự sóng trong hộp Tìm gì. Ví dụ: để tìm dữ liệu có chứa dấu hỏi, hãy nhập ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

 4. Để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn, nhấn tab đến nút Tùy chọn, rồi nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhấn Alt+T.

  • Để tìm kiếm dữ liệu trong trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, nhấn tab đến hộp tổ hợp Bên trong (Alt+H), nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc. Nhấn Enter.

  • Để tìm kiếm dữ liệu trong hàng hoặc cột, nhấn tab đến hộp tổ hợp Tìm kiếm (Alt+S), nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi chọn Theo Hàng hoặc Theo Cột. Nhấn Enter.

  • Để tìm kiếm dữ liệu chứa chi tiết cụ thể, nhấn tab đến hộp tổ hợp Tìm trong (Alt+L), nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi chọn Công thức, Giá trị hoặc Chú thích. Nhấn Enter.

   Mẹo: Các tùy chọn Công thức, Giá trịChú thích chỉ sẵn dùng trên tab Tìm, đồng thời, chỉ có tùy chọn Công thức là sẵn dùng trên tabThay thế.

  • Để tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa/thường, nhấn tab đến hộp kiểm Khớp chữ hoa/thường (Alt+C), rồi nhấn Phím cách.

  • Để tìm kiếm các ô chỉ chứa những ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì, nhấn tab đến hộp kiểm Khớp toàn bộ nội dung ô (Alt+O), rồi nhấn Phím cách.

 5. Nếu bạn muốn tìm kiếm văn bản hoặc số cũng có định dạng cụ thể, nhấn tab đến nút Định dạng, rồi nhấn Enter (Alt+M). Trong hộp thoại Tìm Định dạng mở ra, nhấn Phím cách để di chuyển đến tab thích hợp (Số, Căn chỉnh, Phông chữ, Viền hoặc Điền). Sau đó, chọn định dạng bạn muốn bao gồm trong tìm kiếm của mình. Nhấn Tab đến nút OK, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tìm các ô chỉ khớp với một định dạng cụ thể, bạn có thể xóa tiêu chí văn bản hoặc số bất kỳ trong hộp Tìm gì, rồi chọn ô có chứa định dạng đó. Nhấn Tab đến nút Định dạng, rồi nhấn phím Mũi tên Xuống. Nhấn tiếp phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn chọn mục Chọn Định dạng Từ Ô, rồi nhấn Enter. Trong trang tính, sử dụng các phím mũi tên để chọn ô có định dạng bạn muốn tìm kiếm. Nhấn Enter để thêm định dạng của ô đã chọn vào tiêu chí tìm kiếm của bạn trong hộp thoại Tìm và Thay thế.

 6. Với tiêu chí đã sẵn sàng, hãy bắt đầu tìm kiếm của bạn.

  • Để tìm văn bản hoặc số, nhấn tab đến nút Tìm Tiếp (Alt+F) hoặc Tìm Tất cả (Alt+ I).

   Mẹo: Nếu bạn chọn nút Tìm Tất cả thì tất cả những lần xuất hiện đáp ứng tiêu chí tìm kiếm sẽ được liệt kê trong hộp thoại, đồng thời, tiêu điểm sẽ nằm trên danh sách này. Để chọn một trong các lần xuất hiện tại danh sách, nhấn phím Mũi tên Xuống hoặc phím Mũi tên Lên. Để di chuyển từ hộp thoại sang trang tính, nhấn Alt+Tab. Thực hiện thay đổi bạn muốn trong ô. Để trở về hộp thoại Tìm và Thay thế, nhấn Alt+Tab nhiều lần nếu cần.

  • Để thay thế văn bản hoặc số, nhập ký tự thay thế vào hộp Thay thế bằng (hoặc để trống hộp này nếu không thay thế các ký tự này bằng bất cứ nội dung gì), rồi nhấn tab đến nút Tìm (Alt+F) hoặc Tìm Tất cả (Alt+I). Để tìm lần xuất hiện tiếp theo trong trang tính nhằm giúp bạn có thể quyết định có thay thế hay không, nhấn nút Tìm. Để tìm tất cả các lần xuất hiện, nhấn nút Tìm Tất cả. Để thay thế lần xuất hiện được tô sáng hoặc tất cả các lần xuất hiện của ký tự đã tìm thấy, nhấn tab đến nút Thay thế (Alt+R) hoặc Thay thế Tất cả (Alt+A).

   Mẹo: Nếu hộp Thay thế bằng không sẵn dùng, để di chuyển đến tab Thay thế trên hộp thoại Tìm và Thay thế, nhấn Alt+P.

   Nếu cần hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, nhấn Esc. Hộp thoại Tìm và Thay thế đóng lại.

  Ghi chú: Khi bạn xác định tùy chọn định dạng như một phần trong tiêu chí tìm kiếm của bạn, điều này sẽ được lưu trong hộp thoại Tìm và Thay thế. Nếu bạn tìm kiếm lại dữ liệu trong trang tính và không thể tìm thấy ký tự bạn biết là có ở đó thì có thể bạn cần xóa tùy chọn định dạng từ tìm kiếm trước đó. Để mở tab Tìm trong hộp thoại Tìm và Thay thế, nhấn Ctrl+F. Nếu nút Định dạng không sẵn dùng, nhấn tab đến nút Tùy chọn (Alt+T), rồi nhấn Enter. Nhấn Tab đến nút Định dạng, đồng thời, để chọn lệnh Xóa Tìm Định dạng, nhấn phím Mũi tên Xuống vài lần. Nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo sổ làm việc trong Excel 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các phím tắt và phím chức năng của Excel dành cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×