Sử dụng bộ đọc màn hình để mở tài liệu mới hoặc tài liệu hiện có trong Word 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để mở tài liệu mới hoặc tài liệu hiện có trong Word 2016

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Bạn có thể tạo tài liệu Word hoặc mở một tài liệu hiện có từ màn hình hay từ bất cứ tài liệu Word nào bạn đang làm việc .

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo và mở tài liệu Word

Để tạo một tài liệu dưới dạng tài liệu trống hoặc trong mẫu bất kỳ bạn chọn, bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm Windows. Nếu đang làm việc trong Word, bạn có thể tạo tài liệu ngay từ tài liệu bạn đang làm việc cùng.

Để truy nhập nhanh, hãy ghim Word vào màn hình Khởi động hoặc thanh tác vụ của bạn. Sau khi Word đã được ghim vào màn hình Khởi động hoặc thanh tác vụ, bạn có thể di chuyển đến nút Word và mở Word bằng cách nhấn Enter.

Ghim Word vào màn hình Khởi động hoặc thanh tác vụ của bạn

 1. Trong dạng xem Danh sách Màn hình, nhấn tab đến nút Khởi động, rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “All apps button” (Nút Tất cả các ứng dụng), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Word 2016”.

 4. Để mở menu ngữ cảnh Bấm chuột phải, nhấn phím Ngữ cảnh Windows+F10.

 5. Khi bạn nghe thấy “Rightmost button, Pin to Start” (Nút ngoài cùng bên phải, Ghim vào Khởi động):

  • Để ghim Word vào màn hình Khởi động của bạn, nhấn Enter.

  • Để ghim Word vào thanh tác vụ của bạn, nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi nghe thấy “Pin to taskbar” (Ghim vào thanh tác vụ), rồi nhấn Enter.

Sử dụng hộp tìm kiếm trên màn hình để mở tài liệu

 1. Với tiêu điểm trên màn hình, nhấn tab đến hộp Tìm kiếm hoặc chỉ cần nhấn phím Windows.

 2. Nhập "word 2016", rồi nhấn Enter. Word đặt tiêu điểm trên vùng chọn Tài liệu trống trong thư viện tài liệu.

  • Để mở tài liệu Word trống mới, hãy nhấn Enter.

  • Để mở một trong các mẫu còn lại ở thư viện tài liệu, hãy sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến mẫu bạn muốn. Để tải xuống mẫu và mở một tài liệu mới trong mẫu đó, nhấn Enter.

  • Để duyệt thêm các mẫu khác, hãy mở hộp Tìm kiếm để tìm trường chỉnh sửa mẫu trực tuyến. Nhấn Alt+S, rồi nhập loại mẫu bạn muốn (ví dụ: báo cáo học viên hoặc ngân sách), rồi nhấn Enter.

Tạo tài liệu ngay trong Word

 • Để mở một tài liệu Word trống, hãy nhấn Alt+F+N, L.

 • Để mở tài liệu trong một mẫu khác, hãy nhấn Alt+F+N. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Blank document” (Tài liệu trống). Để di chuyển đến mẫu bạn muốn, sử dụng các phím mũi tên, rồi nhấn Enter.

 • Để duyệt tìm các mẫu trực tuyến, nhấn Alt+F+N, S. Nhập loại mẫu bạn muốn, rồi nhấn Enter. Khi bạn nghe thấy kết quả, hãy sử dụng phím mũi tên để chọn mẫu bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Mở tài liệu Word hiện có

Nếu bạn biết tên chính xác hoặc tên đại khái của tài liệu, hãy sử dụng nút tìm kiếm. Nếu bạn không nhớ tên tài liệu thì bạn có thể mở danh sách tài liệu trong Word hoặc trong tài liệu Word để tìm.

Sử dụng nút tìm kiếm trên màn hình của bạn

 1. Với tiêu điểm trên màn hình, hãy nhấn vào phím Tab để chuyển đến nút Tìm kiếm trên web và Windows.

 2. Nhấn Phím cách, rồi nhập tên tệp mà bạn muốn mở.

 3. Trong danh sách Tìm kiếm, hãy sử dụng phím Mũi tên Lên cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu của mình trong danh sách. (Kết quả khớp cao nhất sẽ được liệt kê ở đầu danh sách.)

 4. Nhấn Enter.

Sử dụng dạng xem Backstage của Word

 1. Với tiêu điểm trên màn hình, nhấn tab đến hộp Tìm kiếm.

 2. Nhập word 2016.

 3. Trong danh sách Tìm kiếm, hãy sử dụng phím Mũi tên Lên cho đến khi bạn nghe thấy “Word 2016”, rồi nhấn Enter.

 4. Dạng xem Backstage của Word (Trong Trình tường thuật, bạn nghe thấy “Word window” (Cửa sổ Word)) sẽ mở ra với tiêu điểm trên vùng chọn Tài liệu trống. Để di chuyển đến danh sách Gần đây, hãy nhấn phím Tab.

 5. Để tìm kiếm tài liệu trong danh sách Gần đây, hãy sử dụng Mũi tên lên và Mũi tên xuống để di chuyển trong danh sách Gần đây cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu, rồi nhấn Enter.

  Để tìm kiếm tài liệu ở một vị trí khác, hãy chuyển đến bước 6.

 6. Để tìm kiếm tài liệu ở một vị trí khác, hãy sử dụng Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Open other documents” (Mở tài liệu khác). Dạng xem Backstage sẽ mở ra với tiêu điểm trên menu Tệp. Trên menu Tệp, hãy nhấn vào Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở), rồi nhấn Enter. Sau đó, thực hiện các thao tác sau:

  1. Trong danh sách Mở, sử dụng Mũi tên lên và Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí mà bạn muốn tìm kiếm (ví dụ: OneDrive, site SharePoint hoặc PC của bạn), rồi nhấn Enter.

  2. Trong hộp nhóm bạn đã chọn, để di chuyển tệp hoặc thư mục của bạn, hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống.

  3. Khi bạn nghe thấy tên tệp hoặc thư mục của mình, hãy nhấn Enter.

Mở tài liệu ngay trong Word

 1. Nhấn Alt+F, O để chọn tab Mở trên menu Tệp, rồi nhấn phím Tab để di chuyển đến danh sách tệp.

 2. Word sẽ mở ra với tiêu điểm trên nhóm Gần đây. Để tìm kiếm tài liệu, nhấn Enter. Bạn cũng có thể sử dụng Mũi tên Xuống để di chuyển đến Mở, nhấn Enter, rồi nhấn tab đến nhóm Gần đây.

  Trong hộp nhóm Tài liệu gần đây, hãy sử dụng Mũi tên Xuống để di chuyển trong danh sách cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài liệu, rồi nhấn Enter.

 3. Để tìm kiếm tài liệu trong một nhóm khác, hãy sử dụng phím Mũi tên lên và Mũi tên xuống để di chuyển trong danh sách Mở cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí mà bạn muốn tìm kiếm (ví dụ: OneDrive, site SharePoint hoặc PC của bạn).

  • Khi nghe thấy tên vị trí mà bạn muốn tìm kiếm, hãy nhấn Enter.

  • Trong hộp nhóm bạn đã chọn, để di chuyển đến tệp hoặc thư mục bạn muốn mở, hãy sử dụng phím Mũi tên lên và Mũi tên xuống.

  • Khi bạn nghe thấy tên của tệp hoặc thư mục, hãy nhấn Enter.

Các phím tắt để mở tài liệu Word

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở menu ngữ cảnh Bấm chuột phải trên màn hình

Phím Sao trên bàn phím số hoặc sử dụng phím Ngữ cảnh Windows+F10

Mở tài liệu Word trống mới ngay trong Word

Alt+F+N, L

Mở tài liệu Word mới trong mẫu bất kỳ ngay trong Word

Alt+F+N

Tìm kiếm mẫu trực tuyến ngay trong Word

Alt+F+N,S

Mở tài liệu Word hiện có ngay trong Word

Alt+F+O, phím Tab

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×