Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc phần đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu hình ảnh hoặc phần đính kèm từ email trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lưu một hình ảnh được nhúng hoặc tệp đính kèm từ email vào máy tính của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu một hình ảnh từ một email

Bạn có thể dễ dàng lưu hình ảnh được nhúng trong nội dung của email.

  1. Trong Outlook, dẫn hướng đến email có chứa ảnh bạn muốn lưu vào máy tính của bạn, và sau đó nhấn Enter để mở nó.

  2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Ảnh." Sau đó nhấn phím Tab một lần nữa. Bạn nghe: "Khoảng trống."

    Lưu ý: Nếu có một vài ảnh được nhúng vào email, tường thuật viên gọi cho tất cả chúng "Hình ảnh." Bạn có thể yêu cầu người gửi để gửi dưới dạng phần đính kèm, sao cho tên tệp ban đầu được duy trì. Để tìm hiểu cách để lưu phần đính kèm, hãy tham khảo để lưu phần đính kèm từ email.

  3. Nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh cho ảnh. Bạn nghe: "Cắt, menu mục."

  4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Lưu dưới dạng ảnh, mục menu," và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Lưu tệp, tên tệp"

  5. Nhập tên cho tệp hình ảnh.

  6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

    Ảnh được lưu vào máy tính của bạn và tiêu điểm trở về email.

Lưu phần đính kèm từ email

Đôi khi bạn nhận được các tệp hoặc hình ảnh dưới dạng phần đính kèm email. Bạn có thể lưu tất cả các loại phần đính kèm giống nhau.

  1. Trong Outlook, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu vào máy tính của bạn, và sau đó nhấn Enter để mở nó.

    Mẹo: Khi duyệt hộp thư của bạn, bạn nghe "với phần đính kèm" trước khi tên của người gửi nếu thư chứa một hoặc nhiều phần đính kèm.

  2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sổ tài liệu mới," theo sau là tên và kích cỡ tệp của phần đính kèm đầu tiên. Nếu có một số phần đính kèm, tường thuật viên sẽ cho bạn số lượng đó là, ví dụ, "1 của phần đính kèm 2."

    Lưu ý: Nếu bạn không nghe "Cửa sổ tài liệu mới", hãy đảm bảo phần đầu email được mở rộng. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề tài liệu mở rộng", sau đó nhấn Enter.

  3. Để di chuyển giữa các phần đính kèm, hãy dùng các phím mũi tên phải và trái.

  4. Để lưu phần đính kèm hiện được chọn, hãy nhấn Alt + J, A, A, V. Bạn nghe "Lưu phần đính kèm, tên tệp," theo sau là tên tệp ban đầu.

    Mẹo: Để lưu phần đính kèm tất cả cùng một lúc, hãy nhấn Alt + J, A, A, A. Bạn nghe: "Lưu tất cả phần đính kèm, nút OK." Nhấn Enter để xác nhận lựa chọn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó nhấn Enter. Tất cả phần đính kèm được lưu vào máy tính của bạn và tiêu điểm trở về danh sách phần đính kèm trong email.

  5. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, nhập tên mới.

  6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

    Lưu tệp vào máy tính của bạn và tiêu điểm trở về danh sách phần đính kèm trong email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Phím tắt để dẫn hướng thư trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để lưu tệp đính kèm từ email của bạn iCloud ổ đĩa.

Lưu ý: 

  • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

  • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Lưu phần đính kèm từ email

  1. Trong Outlook cho iOS, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu vào ổ đĩa iCloud của bạn, và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó. Tiêu điểm di chuyển email.

    Mẹo: Khi duyệt web của bạn hộp thư đến, bạn nghe "Có phần đính kèm" sau khi của người gửi tên và thông báo chủ đề, nếu thư chứa một hoặc nhiều phần đính kèm.

  2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm đầu tiên. Bạn nghe tên tệp và kích cỡ của phần đính kèm, tiếp theo là tạm dừng và "Phần đính kèm." Nếu phần đính kèm đầu tiên không phải là một bạn tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm bạn muốn lưu.

  3. Nhấn đúp vào màn hình. Outlook cho iOS tải bản xem trước của phần đính kèm. Bản xem trước đã sẵn sàng khi bạn nghe: "Nút đóng."

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "chia sẻ", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu vào tệp, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "iCloud ổ đĩa, mức 1, Thu gọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Được chọn, iCloud ổ đĩa, mức 1, được bung rộng."

  7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "thêm", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  8. Bạn nghe: "Nút đóng,." Gõ đúp vào màn hình để trả về tập trung vào email.

    Phần đính kèm sẽ được lưu vào ổ đĩa iCloud của bạn và bạn có thể tìm thấy nó trong ứng dụng tệp .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để lưu một hình ảnh được nhúng hoặc tệp đính kèm từ email.

Lưu ý: 

  • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

  • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Lưu một hình ảnh từ một email

Bạn có thể dễ dàng lưu hình ảnh được nhúng trong nội dung của email sang một ổ đĩa Google.

  1. Trong Outlook cho Android, dẫn hướng đến email có chứa ảnh bạn muốn lưu thiết bị của bạn, và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

  2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hình ảnh được nhúng. TalkBack thường sẽ thông báo nó dưới dạng một chuỗi dài chữ cái và số, theo sau là: "Đồ họa."

  3. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Mở với, Hiển thị mục 1 đến 2 của 2." Số tùy chọn có thể khác nhau.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photos" (Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Đang tải mục."

  5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "chia sẻ", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

    Lưu ý: Nếu bạn nghe "Cho phép các hình ảnh để truy nhập liên hệ của bạn", hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "cho phép", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu vào ổ đĩa", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chia sẻ, lưu vào ổ đĩa." Tiêu điểm sẽ di chuyển trường tiêu đề tài liệu .

    Lưu ý: Nếu bạn nghe "Cho phép ổ đĩa để truy nhập hình ảnh, đa phương tiện và các tệp trên thiết bị của bạn", hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "cho phép", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  7. Nếu bạn không muốn dùng tên tệp mặc định, hãy nhập tên mới vào trường.

  8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe ", nút lưu," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "một tệp đã tải lên" khi ảnh đã được lưu.

  9. Trượt nhanh xuống-then-trái để quay lại tiêu điểm vào email.

    Ảnh được lưu vào ổ Google của bạn.

Lưu phần đính kèm từ email

Đôi khi bạn nhận được các tệp hoặc hình ảnh dưới dạng phần đính kèm email. Bạn có thể lưu tất cả các loại phần đính kèm giống nhau.

  1. Trong Outlook cho Android, dẫn hướng đến email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu thiết bị của bạn, và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở nó.

  2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm bạn muốn lưu. TalkBack sẽ thông báo mỗi phần đính kèm tệp kiểu, tên và kích cỡ.

  3. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn nghe "hành động tệp," theo sau là tên tệp. Nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu vào thiết bị", sau đó gõ đúp vào màn hình.

    Lưu ý: Nếu bạn nghe "Cho phép Outlook để truy nhập hình ảnh, đa phương tiện và các tệp trên thiết bị của bạn", hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "cho phép", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  5. Trượt nhanh xuống-then-trái để trả về tiêu điểm vào hộp thư đến của bạn.

    Phần đính kèm sẽ được lưu vào thiết bị của bạn và bạn có thể tìm thấy nó trong ứng dụng tải xuống .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook Web App với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lưu tệp đính kèm, ví dụ như tài liệu, từ một email với máy tính của bạn hoặc để OneDrive. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách lưu một hình ảnh nội tuyến từ thông điệp email.

Lưu ý: 

  • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

  • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

  • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

  • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Trong chủ đề này

Lưu phần đính kèm từ email

Bạn lưu phần đính kèm từng cái một máy tính của bạn hoặc để OneDrive.

  1. Dẫn hướng đến và mở email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu vào máy tính của bạn.

    Mẹo: Khi duyệt hộp thư của bạn, bạn nghe tên "Có phần đính kèm" sau khi của người gửi, nếu thư chứa một hoặc nhiều phần đính kèm.

  2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy phần đính kèm bạn muốn lưu.

  3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "hành động khác, nút thu gọn," rồi nhấn phím cách.

  4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Để tải xuống phần đính kèm vào thư mục tải xuống trên PC của bạn, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Tải xuống", rồi nhấn Enter. Bạn nghe một thông báo. Nhấn Alt + N, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "lưu nút." Nhấn Enter.

    • Để lưu phần đính kèm vào OneDrive, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Lưu vào OneDrive, Microsoft". Nhấn Enter.

Lưu tất cả phần đính kèm cùng lúc

Thay vì lưu phần đính kèm từng cái một, bạn cũng có thể lưu tất cả các phần đính kèm trong một đi.

  1. Dẫn hướng đến và mở email có chứa phần đính kèm bạn muốn lưu vào máy tính của bạn.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Để tải xuống phần đính kèm vào thư mục tải xuống trên PC của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tải xuống tất cả, nút", rồi nhấn Enter. Bạn nghe một thông báo.

      Để đi tới hộp thoại thông báo, hãy nhấn Alt + N. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút lưu", sau đó nhấn Enter.

    • Để lưu phần đính kèm để OneDrive, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lưu tất cả các tệp vào OneDrive, Microsoft," và sau đó nhấn Enter.

Lưu ảnh tại chỗ

Bạn có thể lưu một ảnh đã được chèn tại chỗ trong nội dung thư với máy tính của bạn.

  1. Dẫn hướng đến và mở email có chứa ảnh tại chỗ bạn muốn lưu vào máy tính của bạn.

  2. Nhấn phím khóa + mũi tên phải SR cho đến khi bạn nghe: "Ảnh."

  3. Nhấn Alt + Enter. Hình ảnh sẽ mở ra trong một cửa sổ riêng.

  4. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Tải xuống", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe một thông báo.

  5. Để đi tới hộp thoại thông báo, hãy nhấn Alt + N. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Nút lưu", sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Phím tắt cho Outlook trên web và Outlook.com

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×