Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Microsoft Teams là dựa trên trò chuyện hub cho các đồng nghiệp để làm việc cùng nhau. Sử dụng Microsoft Teams với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và di chuyển giữa dạng xem và hàm.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các yếu tố màn hình chính

Để quay vòng qua các yếu tố Microsoft Teams màn hình, hãy nhấn Tab hoặc Shift + Tab. Tiêu điểm sẽ di chuyển qua các yếu tố trật tự sau:

 • Khu vực nội dung chính trong Trung tâm của màn hình. Để được hướng dẫn về cách dẫn hướng nằm trong yếu tố này, hãy để dẫn hướng bên trong một dạng xem.

 • Thanh công cụ dọc ngoài cùng bên trái trên màn hình. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Thanh ứng dụng," theo sau là tên dạng xem. Để dẫn hướng bên trong thanh công cụ, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống. Tường thuật viên sẽ thông báo các nút khi bạn di chuyển. Từ thanh công cụ, bạn có thể chuyển sang dạng xem khác hoặc vào một ứng dụng đã cài đặt.

 • Thanh công cụ ngang ở phía trên cùng của màn hình, chứa các nút trở lại, chuyển tiếptrò chuyện mới .

Dẫn hướng đến một dạng xem

Microsoft Teams chứa các dạng xem chính thao tác sau: nhóm, hoạt động, trò chuyện, cuộc họptệp. Bạn có thể chuyển từ mọi dạng xem khác.

Nhóm dạng xem

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng Microsoft Teams , bạn đất trong dạng xem nhóm . Nhóm với hoạt động gần đây nhất trong danh sách các nhóm được chọn và nhóm vào hội thoại trong kênh chung được hiển thị. Bạn có thể duyệt nhóm của bạn, chọn một nhóm kênh, thêm kênh mới, và tham gia hoặc rời khỏi một nhóm. Bạn cũng có thể truy nhập, sửa đổi và đóng góp vào nội dung của nhóm kênh. Ví dụ, viết thư hoặc tải lên tệp để chia sẻ với nhóm của bạn.

Để đi đến dạng xem nhóm sau khi đăng nhập, hãy nhấn Ctrl + 3. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Hội thoại, 1 / 4, được chọn." Tiêu điểm nằm trong hội thoại tab đầu trong ngăn nội dung.

Dạng xem hoạt động

Dạng xem hoạt động liệt kê các hoạt động gần đây của bạn và của bạn nhóm. Bạn có thể, ví dụ, chọn và đọc một hội thoại, hãy chọn nếu bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi, hoặc nếu bạn đã thêm vào một nhóm.

Để đi đến dạng xem hoạt động , nhấn Ctrl + 1. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Hoạt động và thông báo danh sách," theo sau là tùy chọn danh sách hiện tại chẳng hạn như "nguồn cấp, menu." Tiêu điểm nằm trên menu tùy chọn thông tin liệt kê trong ngăn danh sách.

Dạng xem trò chuyện

Trò chuyện dạng xem danh sách thư gần đây của bạn. Bạn có thể duyệt danh sách thư, và mở thư để viết một câu trả lời, hãy đọc toàn bộ hội thoại, bắt đầu cuộc gọi hoặc chia sẻ tệp trong một cuộc trò chuyện. Bạn cũng có thể kiểm tra chi tiết của một liên hệ và bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư.

Để đi đến dạng xem trò chuyện , nhấn Ctrl + 2. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Danh sách trò chuyện, gần đây trò chuyện," theo sau là số trò chuyện gần đây. Tiêu điểm nằm trong danh sách gần đây trò chuyện trong ngăn danh sách.

Dạng xem cuộc họp

Dạng xem cuộc họp liệt kê các cuộc họp sắp tới. Bạn có thể duyệt cuộc họp sắp tới, gia nhập cuộc họp trực tuyến hoặc lên lịch cuộc họp.

Để đi đến dạng xem cuộc họp , hãy nhấn Ctrl + 4. Tường thuật viên sẽ thông báo: "danh sách cuộc họp, ngày trước đó." Tiêu điểm nằm trên nút trước ngày trong ngăn danh sách.

Dạng xem tệp

Trong dạng xem tệp , bạn có thể duyệt và mở tệp cá nhân của bạn từ OneDrive hoặc nhóm của bạn được chia sẻ tệp trong ứng dụng gốc hoặc sửa chúng trong Microsoft Teams. Bạn cũng có thể tải xuống tệp thiết bị cục bộ của bạn.

Để đi đến dạng xem tệp , hãy nhấn Ctrl + 5. Tường thuật viên sẽ thông báo chi tiết của tệp đầu tiên trong danh sách tệp gần đây. Tiêu điểm nằm trên tệp đầu tiên trong ngăn nội dung.

Dẫn hướng bên trong một dạng xem

Mỗi dạng xem chứa một nội dung chính trong Trung tâm của màn hình. Khu vực này đã được chia thành một ngăn danh sách và ngăn nội dung. Nội dung của từng ngăn phụ thuộc vào dạng xem đã chọn.

Khi bạn chọn một dạng xem, tiêu điểm sẽ di chuyển ngăn danh sách hoặc ngăn nội dung như được mô tả trong dẫn hướng đến một dạng xem. Để dẫn hướng giữa các ngăn danh sách và nội dung, hãy nhấn phím Tab hoặc Ctrl + Tab.

Ngăn danh sách

Ngăn danh sách là ở bên trái của vùng nội dung chính. Bạn có thể duyệt và chọn các mục và hiển thị chúng trong chi tiết trên ngăn nội dung ở bên phải. Ví dụ, trong dạng xem trò chuyện , chọn một cuộc trò chuyện trong ngăn danh sách, và trò chuyện toàn bộ được hiển thị trong ngăn nội dung. Tùy thuộc vào dạng xem đã chọn, bạn cũng có thể lên lịch cuộc họp hoặc gia nhập một nhóm.

 • Để nhập một danh sách, nhấn phím Tab hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe mục đầu tiên trong danh sách.

 • Để duyệt các mục trong ngăn danh sách, nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống. Tường thuật viên sẽ thông báo chi tiết của mục hoặc nút khi bạn di chuyển.

 • Để chọn một mục trong danh sách và hiển thị chi tiết của nó trong ngăn nội dung, hãy nhấn Enter.

Ngăn nội dung

Ngăn nội dung là ở bên phải của vùng nội dung chính. Bạn có thể truy nhập nội dung của mục được chọn trong ngăn danh sách. Tùy thuộc vào dạng xem đã chọn, bạn có thể cũng thêm kênh và tab, bắt đầu cuộc gọi và gõ thư. Ngăn nội dung cũng chứa một hàng các tab ở đầu ngăn để sắp xếp nhóm tài nguyên, ví dụ, để hội thoại, tệp được chia sẻ hoặc tổ chức thông tin.

 • Để dẫn hướng đến tab hàng, hãy nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ, "cuộc hội thoại, một trong bốn." Để di chuyển đến tab khác, hãy nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tab bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 • Để nhập ngăn nội dung chính, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mục mới nhất trong khu vực, chẳng hạn như thư mới nhất trong một hội thoại.

 • Để dẫn hướng bên trong ngăn nội dung, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống.

 • Để truy nhập vào thanh công cụ của một thư đơn lẻ, trong ngăn nội dung chính, hãy nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thư bạn muốn, sau đó nhấn Caps lock + phím mũi tên bên phải cho đến khi bạn nghe "Tùy chọn khác." Để duyệt thanh công cụ, hãy nhấn phím mũi tên trái hoặc phải. Để chọn, nhấn Enter. Từ công cụ của thư, bạn có thể, ví dụ, lưu hoặc thích thông điệp và truy nhập thêm tùy chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Microsoft Teams for iOS là dựa trên trò chuyện hub cho các đồng nghiệp để làm việc cùng nhau. Sử dụng Microsoft Teams for iOS với Voiceover, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và di chuyển giữa dạng xem và hàm.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các yếu tố màn hình chính

Để quay vòng qua các yếu tố Microsoft Teams màn hình, hãy vuốt (chuyển tiếp) bên phải hoặc trái (ngược). Tiêu điểm sẽ di chuyển qua các yếu tố trật tự sau:

 • Thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Thanh công cụ này chứa nút menu xem thêm , nút Tìm kiếm , đầu đề tab hiện tại và bất kỳ các nút đặc thù cho tab hiện tại.

 • Khu vực nội dung chính ở giữa màn hình.

 • Tab thanh ở phía dưới cùng của màn hình, có chứa các tab hoạt động, trò chuyện, đội, cuộc họpcuộc gọi .

Dẫn hướng đến một dạng xem

Microsoft Teams chứa các dạng xem chính sau đây: hoạt động, trò chuyện, đội, cuộc họpcuộc gọi. Bạn có thể chuyển từ mọi dạng xem khác.

Dạng xem hoạt động

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào Microsoft Teams, bạn có ứng dụng trong dạng xem hoạt động , liệt kê các hoạt động gần đây của bạn và của bạn nhóm, chẳng hạn như đề cập, thích, hoặc bị nhỡ cuộc gọi.

Để đi đến dạng xem hoạt động , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hoạt động tab" và gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem trò chuyện

Trò chuyện dạng xem danh sách thư gần đây của bạn. Bạn có thể duyệt danh sách thư, mở một thư viết một câu trả lời và đọc toàn bộ hội thoại.

Để đi đến dạng xem trò chuyện , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tab trò chuyện", và gõ đúp vào màn hình.

Nhóm dạng xem

Nhóm dạng xem danh sách tất cả các nhóm mà bạn là thành viên. Bạn có thể duyệt nhóm của bạn, chọn một nhóm kênh, thêm kênh mới, và tham gia hoặc rời khỏi một nhóm. Bạn cũng có thể truy nhập, sửa đổi và đóng góp vào nội dung của nhóm kênh. Ví dụ, viết thư hoặc tải lên tệp để chia sẻ với nhóm của bạn.

Để đi đến dạng xem nhóm , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "đội tab," và gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem cuộc họp

Dạng xem cuộc họp liệt kê các cuộc họp sắp tới. Bạn có thể duyệt cuộc họp sắp tới, gia nhập cuộc họp trực tuyến hoặc lên lịch cuộc họp.

Để đi đến dạng xem cuộc họp , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tab cuộc họp" và gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem cuộc gọi

Dạng xem cuộc gọi danh sách lịch sử cuộc gọi của bạn. Bạn có thể duyệt danh sách các cuộc gọi trước đây và thực hiện cuộc gọi mới.

Để đi đến dạng xem cuộc gọi , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "gọi tab," và gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bên trong một dạng xem

Mỗi dạng xem chứa một nội dung chính trong Trung tâm của màn hình. Các dạng xem hoạt động, trò chuyệnnhóm cũng thêm các nút dạng xem cụ thể vào thanh công cụ. Để dẫn hướng bên trong dạng xem, trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các thành phần. Tường thuật viên đọc tên của thành phần mỗi khi chúng được tô sáng. Khi bạn nghe một bạn muốn, hãy gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

Dẫn hướng menu xem thêm

Trình soạn thảo: Là Thêm menu chứa thông tin hồ sơ của bạn, trạng thái hiện diện của bạn, thiết đặt Microsoft Teams và các dạng xem đã lưutệp .

 • Để mở menu xem thêm , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "menu xem thêm" và gõ đúp vào màn hình.

 • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe menu mục bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình.

 • Để rời khỏi menu xem thêm , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Đóng menu nút Xem thêm", và gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Microsoft Teams for Android là dựa trên trò chuyện hub cho các đồng nghiệp để làm việc cùng nhau. Sử dụng Microsoft Teams for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và di chuyển giữa dạng xem và hàm.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các thành phần màn hình chính

Để quay vòng qua các yếu tố Microsoft Teams màn hình, hãy vuốt (chuyển tiếp) bên phải hoặc trái (ngược). Tiêu điểm sẽ di chuyển qua các yếu tố trật tự sau:

 • Thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Thanh công cụ này chứa các nút menu xem thêm , đầu đề tab hiện tại, nút dành riêng cho tab hiện tại và nút Tìm kiếm .

 • Khu vực nội dung chính ở giữa màn hình.

 • Tab thanh ở phía dưới cùng của màn hình, có chứa các tab hoạt động, trò chuyện, đội, cuộc họpcuộc gọi .

Dẫn hướng đến một dạng xem

Microsoft Teams chứa các dạng xem chính sau đây: hoạt động, trò chuyện, đội, cuộc họpcuộc gọi. Bạn có thể chuyển từ mọi dạng xem khác.

Dạng xem hoạt động

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng Microsoft Teams , bạn có ứng dụng trong dạng xem hoạt động , liệt kê các hoạt động gần đây của bạn và của bạn nhóm, chẳng hạn như đề cập, thích, hoặc bị nhỡ cuộc gọi.

Để đi đến dạng xem hoạt động , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hoạt động tab" và gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem trò chuyện

Trò chuyện dạng xem danh sách thư gần đây của bạn. Bạn có thể duyệt danh sách thư, và mở một thư viết một câu trả lời, và đọc toàn bộ hội thoại.

Để đi đến dạng xem trò chuyện , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tab trò chuyện", và gõ đúp vào màn hình.

Nhóm dạng xem

Nhóm dạng xem danh sách tất cả các nhóm mà bạn là thành viên. Bạn có thể duyệt nhóm của bạn, chọn một nhóm kênh, thêm kênh mới, và tham gia hoặc rời khỏi một nhóm. Bạn cũng có thể truy nhập, sửa đổi và đóng góp vào nội dung của nhóm kênh. Ví dụ, viết thư hoặc tải lên tệp để chia sẻ với nhóm của bạn.

Để đi đến dạng xem nhóm , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "đội tab," và gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem cuộc họp

Dạng xem cuộc họp liệt kê các cuộc họp sắp tới. Bạn có thể duyệt cuộc họp sắp tới, gia nhập cuộc họp trực tuyến hoặc lên lịch cuộc họp.

Để đi đến dạng xem cuộc họp , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dạng xem cuộc họp" và gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem cuộc gọi

Dạng xem cuộc gọi danh sách lịch sử cuộc gọi của bạn. Bạn có thể duyệt danh sách các cuộc gọi trước đây và thực hiện cuộc gọi mới.

Để đi đến dạng xem cuộc gọi , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "gọi tab," và gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bên trong một dạng xem

Mỗi dạng xem chứa một nội dung chính trong Trung tâm của màn hình. Các dạng xem hoạt động, trò chuyệnnhóm cũng thêm các nút dạng xem cụ thể vào thanh công cụ. Để dẫn hướng bên trong dạng xem, trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các thành phần. TalkBack đọc tên của thành phần mỗi khi chúng được tô sáng. Khi bạn nghe một bạn muốn, hãy gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

Dẫn hướng menu xem thêm

Menu Thêm chứa thông tin hồ sơ của bạn, trạng thái hiện diện của bạn, thiết đặt Microsoft Teams và các dạng xem đã lưutệp .

 • Để mở menu xem thêm , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Mở hamburger menu", và gõ đúp vào màn hình.

 • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe menu mục bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình.

 • Để rời khỏi menu xem thêm , gõ nhẹ vào phía bên phải của màn hình bằng hai ngón tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng Microsoft Teams for Windows 10 S với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và di chuyển giữa dạng xem và hàm. Microsoft Teams là hub điện tử cho nhóm làm việc.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các thành phần màn hình chính

Để quay vòng qua các yếu tố Microsoft Teams màn hình, hãy nhấn phím Tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (ngược). Tiêu điểm sẽ di chuyển qua các yếu tố chính trật tự sau:

 • Khu vực nội dung chính trong Trung tâm của màn hình. Để được hướng dẫn về cách dẫn hướng nằm trong yếu tố này, hãy để dẫn hướng bên trong một dạng xem.

 • Thanh menu ngang ở phía trên cùng của màn hình. Tường thuật viên sẽ thông báo: "trò chuyện tìm kiếm và mới, nút." Để dẫn hướng bên trong thanh menu, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. tường thuật viên sẽ thông báo các nút và trường khi bạn di chuyển. Từ thanh menu, bạn có thể, ví dụ, bắt đầu cuộc trò chuyện mới hoặc tìm kiếm hoặc truy nhập hồ sơ của bạn và thiết đặt ứng dụng.

 • Thanh công cụ dọc ngoài cùng bên trái trên màn hình. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Thanh ứng dụng," theo sau là tên dạng xem. Để dẫn hướng bên trong thanh công cụ, nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên. Tường thuật viên sẽ thông báo các nút khi bạn di chuyển. Từ thanh công cụ, bạn có thể chuyển sang dạng xem khác hoặc vào một ứng dụng đã cài đặt.

Dẫn hướng đến một dạng xem

Microsoft Teams chứa các dạng xem chính thao tác sau: nhóm, hoạt động, trò chuyện, cuộc họptệp. Bạn có thể chuyển từ mọi dạng xem khác.

Mẹo: Để nhanh chóng đến một kênh hoặc nhóm, hãy nhấn Ctrl + Shift + G. bắt đầu nhập tên kênh hoặc nhóm. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Nhấn phím mũi tên xuống để duyệt danh sách cho đến khi bạn nghe kết quả bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

Để hướng dẫn về cách dẫn hướng danh sách và các ngăn nội dung bên trong một dạng xem, hãy dẫn hướng bên trong một dạng xem.

Nhóm dạng xem

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng Microsoft Teams , bạn đất trong dạng xem nhóm . Nhóm với hoạt động gần đây nhất trong danh sách các nhóm được chọn và nhóm vào hội thoại trong kênh chung được hiển thị. Bạn có thể duyệt nhóm của bạn, chọn một nhóm kênh, thêm kênh mới, và tham gia hoặc rời khỏi một nhóm. Bạn cũng có thể truy nhập, sửa đổi và đóng góp vào nội dung của nhóm kênh. Ví dụ, viết thư hoặc tải lên tệp để chia sẻ với nhóm của bạn.

Để đi đến dạng xem nhóm sau khi đăng nhập, hãy nhấn Ctrl + Shift + 3. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Hội thoại." Tiêu điểm nằm trong hội thoại tab đầu trong ngăn nội dung.

Dạng xem hoạt động

Dạng xem hoạt động liệt kê các hoạt động gần đây của bạn và của bạn nhóm. Bạn có thể, ví dụ, chọn và đọc một hội thoại, hãy chọn nếu bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi, hoặc nếu bạn đã thêm vào một nhóm.

Để đi đến dạng xem hoạt động , nhấn Ctrl + Shift + 1. Tường thuật viên sẽ thông báo: "hoạt động và thông báo danh sách," theo sau là tùy chọn danh sách hiện tại chẳng hạn như "Nguồn cấp được chọn." Tiêu điểm nằm trên menu tùy chọn thông tin liệt kê trong ngăn danh sách.

Dạng xem trò chuyện

Trò chuyện dạng xem danh sách thư gần đây của bạn. Bạn có thể duyệt danh sách thư, và mở thư để viết một câu trả lời, hãy đọc toàn bộ hội thoại, bắt đầu cuộc gọi hoặc chia sẻ tệp trong một cuộc trò chuyện. Bạn cũng có thể kiểm tra chi tiết của một liên hệ và bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư.

Để đi đến dạng xem trò chuyện , nhấn Ctrl + Shift + 2. Tường thuật viên sẽ thông báo: "trò chuyện nội dung, hãy nhập một thư mới, chỉnh sửa." Tiêu điểm nằm trong trường văn bản thư trong ngăn nội dung.

Dạng xem cuộc họp

Trong dạng xem cuộc họp , bạn có thể duyệt các cuộc họp sắp tới, gia nhập cuộc họp trực tuyến hoặc lên lịch cuộc họp.

Để đi đến dạng xem cuộc họp , hãy nhấn Ctrl + Shift + 4. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Lên lịch cuộc họp." Tiêu điểm nằm trên nút ngày trước đó trong ngăn danh sách.

Dạng xem tệp

Trong dạng xem tệp , bạn có thể duyệt và mở tệp cá nhân của bạn từ OneDrive hoặc nhóm của bạn được chia sẻ tệp trong ứng dụng gốc hoặc sửa chúng trong Microsoft Teams. Bạn cũng có thể tải xuống tệp thiết bị cục bộ của bạn.

Để đi đến dạng xem tệp , hãy nhấn Ctrl + Shift + 5. Tường thuật viên sẽ thông báo: "Gần đây tab mục," theo sau là các chi tiết của tệp gần đây. Tiêu điểm nằm trên tệp đầu tiên trong ngăn nội dung.

Dẫn hướng bên trong một dạng xem

Mỗi dạng xem chứa một nội dung chính trong Trung tâm của màn hình. Khu vực này đã được chia thành một ngăn danh sách và ngăn nội dung. Nội dung của từng ngăn phụ thuộc vào dạng xem đã chọn.

Khi bạn chọn một dạng xem, tiêu điểm sẽ di chuyển ngăn danh sách hoặc ngăn nội dung như được mô tả trong dẫn hướng đến một dạng xem. Để dẫn hướng giữa các ngăn danh sách và nội dung, hãy nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Ctrl + F6.

Ngăn danh sách

Ngăn danh sách là ở bên trái của vùng nội dung chính. Bạn có thể duyệt và chọn các mục và hiển thị chúng trong chi tiết trên ngăn nội dung ở bên phải. Ví dụ, trong dạng xem trò chuyện , chọn một cuộc trò chuyện trong ngăn danh sách, và trò chuyện toàn bộ được hiển thị trong ngăn nội dung. Tùy thuộc vào dạng xem đã chọn, bạn cũng có thể lên lịch cuộc họp hoặc gia nhập một nhóm.

 • Để nhập một danh sách, nhấn phím Tab hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe mục đầu tiên trong danh sách.

 • Để duyệt các mục trong ngăn danh sách, nhấn phím mũi tên xuống. Tường thuật viên sẽ thông báo chi tiết của mục hoặc nút khi bạn di chuyển.

 • Để chọn một mục trong danh sách và hiển thị chi tiết của nó trong ngăn nội dung, hãy nhấn Enter.

Ngăn nội dung

Ngăn nội dung là ở bên phải của vùng nội dung chính. Bạn có thể truy nhập nội dung của mục được chọn trong ngăn danh sách. Tùy thuộc vào dạng xem đã chọn, bạn có thể cũng thêm kênh và tab, bắt đầu cuộc gọi và gõ thư. Ngăn nội dung cũng chứa một hàng các tab ở đầu ngăn để sắp xếp nhóm tài nguyên, ví dụ, để hội thoại, tệp được chia sẻ hoặc tổ chức thông tin.

 • Để di chuyển bên trong biểu ngữ ở phía trên cùng của ngăn nội dung, hãy nhấn phím Tab hoặc phím mũi tên. Tường thuật viên sẽ thông báo các nút và trường khi bạn di chuyển.

 • Để dẫn hướng đến tab hàng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ, "cuộc hội thoại, một trong bốn." Để di chuyển đến tab khác, hãy nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tab bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Để thêm một tab mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm một nút tab", sau đó nhấn Enter.

 • Để nhập ngăn nội dung chính, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mục mới nhất trong khu vực, chẳng hạn như thư mới nhất trong một hội thoại.

 • Để dẫn hướng bên trong ngăn nội dung, nhấn phím Tab hoặc lên hoặc phím mũi tên xuống.

 • Để truy nhập vào thanh công cụ của một thư đơn lẻ, trong ngăn nội dung chính, hãy nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thư bạn muốn. Nhấn Enter để chọn. Bạn nghe: "Tùy chọn khác." Để duyệt thanh công cụ, hãy nhấn phím mũi tên trái hoặc phải. Để chọn, nhấn Enter. Từ công cụ của thư, bạn có thể, ví dụ, lưu hoặc thích thông điệp và truy nhập thêm tùy chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Sử dụng Microsoft Teams trên web với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để khám phá và dẫn hướng dạng xem chính ứng dụng và các thành phần, và di chuyển giữa dạng xem và hàm. Microsoft Teams là hub điện tử cho nhóm làm việc.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của bạn. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím sẽ khác nhau từ các chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ dùng Ctrl + F6 thay vì F6 cho nhảy xuất các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) áp dụng cho trình duyệt web – không Microsoft Teams trên web.

Trong chủ đề này

Quay vòng qua các thành phần màn hình chính

Để quay vòng qua Microsoft Teams trên các thành phần web màn hình, hãy nhấn Ctrl + F6 (chuyển tiếp) hoặc Ctrl + Shift + F6 (ngược). Tiêu điểm sẽ di chuyển giữa các khu vực nội dung chính và thanh công cụ dọc:

 • Nội dung chính là trong Trung tâm của màn hình. Để được hướng dẫn về cách dẫn hướng nằm trong yếu tố này, hãy để dẫn hướng bên trong một dạng xem.

 • Thanh công cụ dọc là ngoài cùng bên trái trên màn hình. Khi tiêu điểm di chuyển vào thanh công cụ, tường thuật viên sẽ thông báo "Thanh ứng dụng," theo sau là tên dạng xem. Để dẫn hướng bên trong thanh công cụ, nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên. Tường thuật viên sẽ thông báo các nút khi bạn di chuyển. Từ thanh công cụ, bạn có thể chuyển sang dạng xem khác hoặc vào một ứng dụng đã cài đặt.

Cũng là một thanh menu ngang ở phía trên cùng của màn hình. Để dẫn hướng đến thanh menu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Tìm kiếm và trò chuyện mới." Để dẫn hướng trong thanh menu, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. tường thuật viên sẽ thông báo các nút và trường khi bạn di chuyển. Từ thanh menu, bạn có thể, ví dụ, bắt đầu cuộc trò chuyện mới hoặc tìm kiếm hoặc truy nhập hồ sơ của bạn và thiết đặt ứng dụng.

Di chuyển giữa các dạng xem chính

Microsoft Teams trên web chứa các dạng xem chính thao tác sau: nhóm, hoạt động, trò chuyện, cuộc họptệp. Sử dụng các lối tắt bàn phím sau đây để nhanh chóng dẫn hướng giữa các dạng xem chính:

 • Nhấn Ctrl + Shift + 3 cho nhóm.

 • Nhấn Ctrl + Shift + 1 đối với hoạt động.

 • Nhấn Ctrl + Shift + 2 cho trò chuyện.

 • Nhấn Ctrl + Shift + 4 cho cuộc họp.

 • Nhấn Ctrl + Shift + 5 cho tệp

Để nhanh chóng đến một kênh hoặc nhóm, hãy nhấn Ctrl + Shift + G. bắt đầu nhập tên kênh hoặc nhóm. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Nhấn phím mũi tên xuống để duyệt danh sách cho đến khi bạn nghe kết quả bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Để hướng dẫn về cách dẫn hướng danh sách và các ngăn nội dung bên trong một dạng xem, hãy dẫn hướng bên trong một dạng xem.

Nhóm dạng xem

Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào Teams Microsoft trên ứng dụng web, bạn đất trong dạng xem nhóm . Nhóm với hoạt động gần đây nhất trong danh sách các nhóm được chọn và nhóm vào hội thoại trong kênh chung được hiển thị. Bạn có thể duyệt nhóm của bạn, chọn một nhóm kênh, thêm kênh mới, và tham gia hoặc rời khỏi một nhóm. Bạn cũng có thể truy nhập, sửa đổi và đóng góp vào nội dung của nhóm kênh. Ví dụ, viết thư hoặc tải lên tệp để chia sẻ với nhóm của bạn.

Khi bạn di chuyển sang dạng xem nhóm , tường thuật viên sẽ thông báo: "nhóm và các kênh danh sách." Tiêu điểm đang ở đầu trang tab hội thoại trong ngăn nội dung.

Dạng xem hoạt động

Dạng xem hoạt động liệt kê các hoạt động gần đây của bạn và của bạn nhóm. Bạn có thể, ví dụ, chọn và đọc một hội thoại, hãy chọn nếu bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi, hoặc nếu bạn đã thêm vào một nhóm.

Khi bạn di chuyển sang dạng xem hoạt động , tường thuật viên sẽ thông báo "hoạt động và thông báo danh sách," theo sau là tùy chọn danh sách hiện tại chẳng hạn như "Nguồn cấp menu." Tiêu điểm nằm trên menu tùy chọn thông tin liệt kê trong ngăn danh sách.

Dạng xem trò chuyện

Trò chuyện dạng xem danh sách thư gần đây của bạn. Bạn có thể duyệt danh sách thư, và mở thư để viết một câu trả lời, hãy đọc toàn bộ hội thoại, bắt đầu cuộc gọi hoặc chia sẻ tệp trong một cuộc trò chuyện. Bạn cũng có thể kiểm tra chi tiết của một liên hệ và bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư.

Khi bạn di chuyển sang dạng xem trò chuyện , tường thuật viên sẽ thông báo: "gần đây tab mục, danh sách trò chuyện, gần đây trò chuyện." Tiêu điểm nằm trong danh sách trò chuyện gần đây trong ngăn danh sách.

Dạng xem cuộc họp

Trong dạng xem cuộc họp , bạn có thể duyệt các cuộc họp sắp tới, gia nhập cuộc họp trực tuyến hoặc lên lịch cuộc họp.

Khi bạn di chuyển sang dạng xem cuộc họp , tường thuật viên sẽ thông báo: "danh sách cuộc họp, nút ngày trước đó." Tiêu điểm nằm trên nút trước ngày trong ngăn danh sách.

Dạng xem tệp

Trong dạng xem tệp , bạn có thể duyệt và mở tệp cá nhân của bạn từ OneDrive hoặc nhóm của bạn được chia sẻ tệp trong ứng dụng gốc hoặc sửa chúng trong Microsoft Teams trên web. Bạn cũng có thể tải xuống tệp thiết bị cục bộ của bạn.

Khi bạn di chuyển sang dạng xem tệp , tường thuật viên sẽ thông báo: "Gần đây tab mục, tệp ngăn," theo sau là các chi tiết của tệp gần đây. Tiêu điểm nằm trên tệp đầu tiên trong ngăn nội dung.

Dẫn hướng bên trong một dạng xem

Mỗi dạng xem chứa một nội dung chính trong Trung tâm của màn hình. Khu vực này đã được chia thành một ngăn danh sách và ngăn nội dung. Nội dung của từng ngăn phụ thuộc vào dạng xem đã chọn.

Khi bạn chọn một dạng xem, tiêu điểm sẽ di chuyển ngăn danh sách hoặc ngăn nội dung như mô tả trong di chuyển giữa các dạng xem chính. Để dẫn hướng giữa các ngăn danh sách và nội dung, hãy nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Ctrl + F6.

Ngăn danh sách

Ngăn danh sách là ở bên trái của vùng nội dung chính. Bạn có thể duyệt và chọn các mục và hiển thị chúng trong chi tiết trên ngăn nội dung ở bên phải. Ví dụ, trong dạng xem trò chuyện , chọn một cuộc trò chuyện trong ngăn danh sách, và trò chuyện toàn bộ được hiển thị trong ngăn nội dung. Tùy thuộc vào dạng xem đã chọn, bạn cũng có thể lên lịch cuộc họp hoặc gia nhập một nhóm.

 • Để di chuyển tiêu điểm vào danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mục đầu tiên trong danh sách.

 • Để duyệt các mục trong ngăn danh sách, nhấn phím mũi tên xuống. Tường thuật viên sẽ thông báo chi tiết của mục hoặc nút khi bạn di chuyển.

 • Để chọn một mục trong danh sách và hiển thị chi tiết của nó trong ngăn nội dung, hãy nhấn Enter.

Ngăn nội dung

Ngăn nội dung là ở bên phải của vùng nội dung chính. Bạn có thể truy nhập nội dung của mục được chọn trong ngăn danh sách. Tùy thuộc vào dạng xem đã chọn, bạn có thể cũng thêm kênh và tab, bắt đầu cuộc gọi và gõ thư. Ngăn nội dung cũng chứa một hàng các tab ở phía trên cùng của ngăn để sắp xếp nhóm tài nguyên, ví dụ, để hội thoại, tệp được chia sẻ hoặc tổ chức thông tin.

 • Để di chuyển bên trong biểu ngữ ở phía trên cùng của ngăn nội dung, hãy nhấn phím Tab. Tường thuật viên sẽ thông báo các nút và trường khi bạn di chuyển.

 • Để dẫn hướng đến tab hàng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ, "cuộc hội thoại, một trong bốn." Để di chuyển đến tab khác, hãy nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tab bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 • Để nhập ngăn nội dung chính, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mục mới nhất trong khu vực, chẳng hạn như thư mới nhất trong hội thoại.

 • Để dẫn hướng bên trong ngăn nội dung, nhấn phím Tab hoặc lên hoặc phím mũi tên xuống.

 • Để truy nhập vào thanh công cụ của một thư đơn lẻ, trong ngăn nội dung chính, hãy nhấn phím mũi tên lên trong danh sách thư cho đến khi bạn nghe thư bạn muốn. Nhấn Enter để chọn. Bạn nghe: "Thông báo từ < người gửi >." Để truy nhập và duyệt thanh công cụ, hãy nhấn Enter, và sau đó phím mũi tên trái hoặc phải. Để chọn, nhấn Enter. Từ công cụ của thư, bạn có thể, ví dụ, lưu hoặc thích thông điệp và truy nhập thêm tùy chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×