Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Đối với những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem in trang tính hoặc sổ làm việc (trong Windows), in một trang tính hoặc sổ làm việc (trong Mac OS), hoặc in một trang tính (trong Excel Online).

Sử dụng Excel 2016 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để in các trang tính, sổ làm việc và ô đã chọn. Các phím tắt sẽ giúp bạn in nhanh nội dung cần thiết, theo cách bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Excel 2016 for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

In sổ làm việc của bạn

 1. Trong trang tính hoặc sổ làm việc, hãy chọn nội dung bạn muốn in, rồi nhấn Ctrl+P (hoặc Ctrl+F2).

 2. Excel mở ra với tiêu điểm nằm trên nút In và bạn sẽ nghe thấy “Backstage view, Print group box, Print button” (Dạng xem Backstage, hộp nhóm In, nút In). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Off, Print button” (Tắt, nút In)).

  • Để in một bản sao, nhấn Enter (hoặc Alt+P+P).

  • Để in nhiều bản sao, nhấn Alt+P+N. Hộp tổ hợp Bản sao mở ra và bạn nghe thấy “Copies colon, Edit spin box” (Bản sao dấu hai chấm, Chỉnh sửa hộp xoay). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Copies, 1 selected” (Bản sao, 1 bản được chọn)).

   Để chọn số bản sao bạn muốn, hãy sử dụng phím Mũi tên Lên hoặc nhập một số, rồi nhấn Enter.

  • Để chọn một máy in khác, nhấn Alt+P+I để mở hộp tổ hợp Máy in. Sử dụng các phím mũi tên để chọn hoặc thêm một máy in hay fax mới nhằm gửi báo cáo bảng tính. (Excel sẽ tự động đặt con trỏ ở tên máy in mặc định trong Windows.)

  • Để chọn cài đặt máy in, hãy nhấn vào phím tắt cho tùy chọn cài đặt bạn muốn (hoặc nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của hộp tổ hợp với tùy chọn bạn muốn rồi nhấn Enter). Các tùy chọn và cài đặt máy in cũng như phím tắt của chúng như sau:

   Tùy chọn cài đặt máy in

   Lối tắt

   Hộp tổ hợp In Gì: dùng để chọn giữa chỉ in các trang tính hiện hoạt (đã chọn) trong sổ làm việc (mặc định), toàn bộ sổ làm việc, vùng chọn ô hiện tại trong trang tính hiện tại hoặc bảng đã chọn gần đây trong trang tính gần đây.

   Alt+P+A

   Hộp xoay Trang: dùng để hạn chế nội dung được in về chỉ phạm vi trang bạn nhập trong các hộp này hoặc chọn bằng nút công cụ xoay.

   Alt+P+H cho trang đầu tiên trong dải ô;

   Alt+P+J cho trang cuối cùng trong dải ô

   Hộp tổ hợp In Hai Mặt: dùng để chọn xem in trên một mặt hay trên cả hai mặt giấy.

   Alt+P+D

   Hộp tổ hợp Đối chiếu: dùng để đối chiếu các bản sao hoặc không.  

   Alt+P+C

   Hộp tổ hợp Hướng: dùng để chọn hướng trang, Dọc hoặc Ngang.

   Alt+P+O

   Hộp tổ hợp Cỡ Trang: dùng để thay đổi lựa chọn cỡ trang.

   Alt+P+L

   Lề hộp tổ hợp: sử dụng các phím mũi tên để chọn lề được xác định trước, hoặc để kích hoạt tùy chọn Lề tùy chỉnh để tùy chỉnh lề, hãy nhấn A.

   Alt+P+M

   Hộp tổ hợp Co giãn cho Vừa: dùng để chọn xem bạn in trang ở kích cỡ thực tế hay thu nhỏ nội dung cho vừa trên một trang.

   Alt+P+S

 3. Khi bạn hoàn thành việc chọn, nhấn Alt+P, P (hoặc nhấn tab đến nút In, rồi nhấn Enter).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo sổ làm việc trong Excel 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các phím tắt và phím chức năng của Excel dành cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel 2016 với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong iOS, để in sổ làm việc Excel từ iPhone hoặc iPod Touch của bạn đến máy in đã kích hoạt AirPrint.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Xác minh rằng thiết bị chạy iOS và máy in đã bật AirPrint của bạn được kết nối với cùng một mạng không dây.

 2. Chọn tệp bạn muốn in, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào nút Tệp để mở menu Tệp.

 3. Trong menu Tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In). Nhấn đúp vào nút In để mở hộp thoại Trung tâm In. Bạn sẽ nghe thấy "Print center" (Trung tâm in).

 4. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy "AirPrint". Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Printer options" (Tùy chọn máy in).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Printer, select printer" (Máy in, chọn máy in). Thiết bị chạy iOS sẽ tự động phát hiện máy in AirPrint trong phạm vi mạng không dây của bạn. Nhấn đúp vào màn hình để hiển thị danh sách máy in hỗ trợ AirPrint sẵn dùng.

 6. Trượt nhanh sang phải trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ đọc tên máy in được chọn. Nhấn đúp để in tài liệu Excel của bạn.

 7. Để hủy bỏ công việc in hiện hoạt, đi đến nút Trang đầu trên màn hình của bạn, rồi nhấn đúp. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Print Center" (Trung tâm In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel printing" (Hủy bỏ in), rồi nhấn đúp. Hủy bỏ in chỉ sẵn dùng nếu bạn có công việc in hiện hoạt đang chạy hoặc công việc in đang chờ xử lý trong hàng đợi.

Cài đặt in

Lưu ý: Cài đặt in sẵn dùng sẽ khác nhau tùy theo tính năng của máy in và phiên bản thiết bị chạy iOS của bạn.

Đặt nội dung cần in

Chọn giữa in toàn bộ sổ làm việc, chỉ trang hiện hoạt hoặc vùng chọn hiện tại. Mở hộp thoại In, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print active sheets" (In trang tính hiện hoạt). Nhấn đúp để hiển thị menu, rồi trượt nhanh sang phải để chọn nội dung bạn muốn in.

Số bản sao

Trong hộp thoại In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copies" (Bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập số bản sao bạn muốn in.

Chọn màu in

Trong hộp thoại In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Color" (Màu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Các tùy chọn trên menu này là MàuĐen trắng. Trượt nhanh sang phải để chọn tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn đúp để tùy chọn đó hiện hoạt.

Tiêu đề bảng

Trong hộp thoại In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Table headers" (Tiêu đề bảng). Nhấn đúp để bật/tắt tùy chọn này. Khi bật tùy chọn này, Excel sẽ in cùng một hàng tiêu đề ở đầu mỗi trang trong sổ làm việc của bạn.

Phạm vi in

Sử dụng Phạm vi In để in tất cả các trang trong sổ làm việc hoặc để chọn các trang cụ thể cần in. Trong hộp thoại In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Range" (Phạm vi), rồi nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy "Page range, all pages selected" (Phạm vi trang, đã chọn tất cả các trang). Lựa chọn mặc định là Tất cả các trang. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy số trang hoặc phạm vi trang mà bạn muốn in, rồi nhấn đúp để kích hoạt.

Kích cỡ giấy

Trong hộp thoại In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paper size" (Kích cỡ giấy), rồi nhấn đúp để hiển thị menu. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ giấy mình muốn, rồi nhấn đúp. Kích cỡ giấy phổ biến bao gồm Letter, Legal và A4.

Hướng trang

Trong hộp thoại In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Orientation" (Hướng), rồi nhấn đúp để hiển thị menu. Tùy chọn menu bao gồm Dọc Ngang. Trượt nhanh sang phải để chọn, rồi nhấn đúp.

Số trang

Tùy chọn này sẽ chèn số trang trên từng trang tính trong sổ làm việc của bạn. Trong hộp thoại In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page numbers" (Số trang), rồi nhấn đúp để bật hoặc tắt tùy chọn này.

Xem thêm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để in một sổ làm việc Excel .

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Excel for Android, đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Excel for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Nhấn nút Tệp ở góc trên bên trái màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Double tap to activate, double tap and hold to long press" (Nhấn đúp để kích hoạt, nhấn đúp và giữ để nhấn lâu). Nhấn đúp để kích hoạt menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy "File menu open" (Mở menu Tệp).

 2. Nhấn nút In. Bạn sẽ nghe thấy "Print button, double tap to activate, double tap and hold to long press" (Nút In, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn đúp và giữ để nhấn lâu). Nhấn đúp vào nút In.

 3. Vào lần đầu bạn in trong Excel for Android, một hộp thoại sẽ mở ra và TalkBack đọc văn bản: "Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?" (Cho phép Excel sử dụng dịch vụ trực tuyến từ Microsoft để chuẩn bị in tệp?) Nhấn nút Cho phép. Bạn sẽ nghe thấy "Allow button, double tap to activate, double tap and hold to long press" (Nút Cho phép, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn đúp và giữ để nhấn lâu). Nhấn đúp để tiếp tục và mở hộp thoại In.

  Lưu ý: Excel for Android cần sử dụng dịch vụ trực tuyến của Microsoft để in. Nếu bạn nhấn, rồi nhấn đúp vào nút Không Cho phép trên hộp thoại dịch vụ trực tuyến, bạn sẽ trở về sổ làm việc Excel mà không in. Nhấn, rồi nhấn đúp vào siêu kết nối Tìm hiểu Thêm trong hộp thoại này để tìm hiểu về dịch vụ in trực tuyến.

 4. Nếu trước đó bạn đã cho phép Excel sử dụng dịch vụ trực tuyến, hộp thoại In sẽ mở ra sau khi bạn nhấn đúp vào nút In trên menu Tệp.

 5. Trong khi hộp thoại In mở, bạn sẽ nghe thấy "Print, getting file ready to print, press cancel to stop" (In, đang chuẩn bị tệp để in, nhấn hủy bỏ để ngừng lại). Nhấn, rồi nhấn đúp vào liên kết Hủy bỏ để hủy bỏ việc in.

 6. Trong hộp thoại In, chọn cài đặt máy in. Tham khảo mục Cài đặt In dưới đây để biết thêm thông tin về các cài đặt này.

 7. Sau khi bạn chọn máy in, nút In sẽ xuất hiện gần trên cùng bên phải màn hình. Nhấn nút In. TalkBack sẽ đọc "Print button, double tap to activate" (Nút In, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp để in.

Tùy chọn in

Ngoại trừ việc chọn máy in, để thay đổi cài đặt sau đây, hãy làm theo hướng dẫn trong mục trước đó cho đến khi bạn đến được hộp thoại In.

Nhấn vào mục Bản sao, Kích cỡ Giấy hoặc mũi tên bên dưới các cài đặt này. Nếu bạn nhấn vào mũi tên, bạn sẽ nghe thấy "Expand handle, double tap to activate" (Núm điều khiển Bung rộng, nhấn đúp để kích hoạt). Nếu bạn nhấn vào Bản sao hoặc Kích cỡ Giấy, bạn sẽ nghe thấy "Summary, copies 1, paper size letter, double tap to activate" (Tóm tắt, bản sao 1, kích cỡ giấy letter, nhấn đúp để kích hoạt). Cài đặt mặc định của bạn có thể không phải là 1 và letter, tùy thuộc vào máy in. Nhấn đúp vào núm điều khiển Bung rộng, Bản sao hoặc Kích cỡ Giấy để mở tùy chọn in. Bạn sẽ nghe thấy "Print options expanded" (Đã bung rộng tùy chọn in).

Đặt máy in

Trong hộp thoại In, nhấn vào danh sách thả xuống của máy in. Bạn sẽ nghe thấy "Drop-down list, (tên máy in được chọn), double tap to change" (Danh sách thả xuống, (tên máy in được chọn), nhấn đúp để thay đổi). Nhấn đúp để mở danh sách máy in sẵn dùng. Nhấn, rồi nhấn đúp vào tên máy in bạn muốn sử dụng để chọn máy in đó.

 • Để thêm máy in mới, nhấn, rồi nhấn đúp vào mục Tất cả máy in từ danh sách thả xuống. Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại Tất cả máy in. Nhấn, rồi nhấn đúp vào Thêm máy in.

 • Theo mặc định, Excel for Android bao gồm các tùy chọn máy in Lưu thành PDFLưu vào Google Drive, lần lượt sẽ in thành tệp PDF để bạn lưu vào điện thoại hoặc lưu vào tài khoản Google Drive. Khi chọn một trong các máy in này, một số tùy chọn sẽ không sẵn dùng. Ví dụ: Bản sao sẽ không sẵn dùng khi chọn Lưu thành PDFHai mặt sẽ không sẵn dùng khi chọn một trong hai tùy chọn máy in.

Chọn số bản sao

Từ menu Tùy chọn in đã bung rộng, nhấn vào hộp chỉnh sửa Bản sao. Bạn sẽ nghe thấy "1, edit box for copies, double tap to enter text, double tap and hold to long press" (1, hộp chỉnh sửa cho bản sao, nhấn đúp để nhập văn bản, nhấn đúp và giữ để nhấn lâu). Nhấn đúp và nhập số bản sao bạn muốn in bằng bàn phím số.

In màu hoặc đen trắng

Từ menu Tùy chọn in đã bung rộng, nhấn vào danh sách thả xuống Màu. Bạn sẽ nghe thấy "Drop down list color, for color, double tap to change" (Danh sách thả xuống màu, cho màu, nhấn đúp để thay đổi). Nhấn đúp, rồi nhấn vào màu, đen trắng hoặc tùy chọn sẵn dùng khác. Các mục có trong danh sách sẽ phụ thuộc vào máy in của bạn. Khi nhấn vào một mục trong danh sách, bạn sẽ nghe thấy "Selected, (mục được chọn), double tap to toggle" (Đã chọn, (mục được chọn), nhấn đúp để bật/tắt).

In trang một mặt hoặc hai mặt

Từ menu Tùy chọn in đã bung rộng, nhấn vào danh sách thả xuống Hai mặt. Bạn sẽ nghe thấy "Drop down list, (lựa chọn hiện tại), for two-sided, double tap to change" (Danh sách thả xuống, (lựa chọn hiện tại), cho hai mặt, nhấn đúp để thay đổi). Nhấn đúp vào danh sách, rồi nhấn và nhấn đúp vào lựa chọn của bạn.

Chọn kích cỡ giấy

Từ menu Tùy chọn in đã bung rộng, nhấn vào danh sách thả xuống Kích cỡ giấy. TalkBack sẽ đọc: "Drop down list, (the current selection), for paper-size, double tap to change" (Danh sách thả xuống, (lựa chọn hiện tại), cho kích cỡ giấy, nhấn đúp để thay đổi). Nhấn đúp để mở danh sách. Cuộn qua danh sách bằng hai ngón tay, rồi nhấn vào kích cỡ giấy mà bạn muốn sử dụng. Nhấn đúp vào lựa chọn đó để đặt cỡ giấy.

Đặt hướng

Từ menu Tùy chọn in đã bung rộng, nhấn vào danh sách thả xuống Hướng. Bạn sẽ nghe thấy "Drop down list, (the current selection), for orientation, double tap to change" (Danh sách thả xuống, (lựa chọn hiện tại), cho hướng, nhấn đúp để thay đổi). Nhấn đúp để mở danh sách, rồi nhấn và nhấn đúp vào Dọc hoặc Ngang để chọn.

Đặt phạm vi trang cần in

Từ menu Tùy chọn in đã bung rộng, nhấn vào danh sách thả xuống Trang. Bạn sẽ nghe thấy "Drop down list, (the current selection), for pages, double tap to change" (Danh sách thả xuống, (lựa chọn hiện tại), cho trang, nhấn đúp để thay đổi). Nhấn đúp, rồi nhấn và nhấn đúp vào Tất cả để in tất cả các trang. Nhấn, rồi nhấn đúp vào Phạm vi để nhập phạm vi trang vào hộp chỉnh sửa. Nhập vào các trang bạn muốn in.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi các trang cần in từ hộp thoại In. Từ hộp thoại này, nhấn vào hình ảnh của một trang. Bạn sẽ nghe thấy "Checked (or not checked) page X of Y, check box, double tap to toggle" (Đã chọn (hoặc bỏ chọn) hộp kiểm trang X trên Y, nhấn đúp để bật/tắt). Nhấn đúp vào trang riêng biệt để chọn hoặc bỏ chọn trang đó. Các trang đã chọn sẽ được in, không in các trang không được chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel 2016 với bàn phím của bạn và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows hoặc Job Access With Speech (JAWS) for Windows để in sổ làm việc Excel.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Chọn dữ liệu mà bạn muốn in, rồi nhấn Ctrl+P.

 2. Khung In sẽ mở ra. Excel sẽ đặt tiêu điểm trên nút In, đồng thời bạn sẽ nghe thấy “Backstage View, Print group box, Print button” (Dạng xem Backstage, hộp nhóm In, nút In). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ chỉ nghe thấy “Print Button” (Nút In).)

 3. Để chỉ định số bản cần in, hãy nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp xoay Bản sao hoặc nhấn Alt+P, N. Bạn sẽ nghe thấy “Copies colon edit spin box” (Hộp xoay chỉnh sửa Bản sao hai chấm) (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Copies, editing 1” (Bản sao, đang chỉnh sửa 1)). Trong điều khiển xoay Bản sao, nhập số bản bạn muốn in hoặc sử dụng Mũi tên Lên để thay đổi số bản sao. Nhấn Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

 4. Để chọn máy in, nhấn Tab để di chuyển đến điều khiển Máy in hoặc nhấn Alt+P, I. Bạn sẽ nghe thấy tên của máy in được chọn. Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để di chuyển qua danh sách máy in. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Select name of printer” (Chọn tên máy in), số máy in đã chọn và tổng số máy in khả dụng.)

 5. Nếu bạn không nghe thấy tên máy in mà mình muốn sử dụng, hãy nhấn Mũi tên Xuống để di chuyển vòng quanh toàn bộ tùy chọn máy in được liệt kê. Sau danh sách các tùy chọn máy in, bạn sẽ đến liên kết Thêm Máy in , rồi tùy chọn In thành Tệp.

 6. Nhấn Enter khi bạn nghe thấy "Add Printer" (Thêm Máy in) để mở hộp thoại Tìm Máy in, rồi sử dụng phím Tab để dẫn hướng. Nhấn Phím cách khi bạn nghe thấy "Print to File" (In thành Tệp) để chọn tùy chọn này. Khi bạn chọn nút In, hộp thoại File Explorer sẽ mở ra nhắc bạn chỉ định tên tệp.

 7. Nhấn Tab để di chuyển đến nhóm Cài đặt. Chọn cài đặt bạn muốn. Mục tiếp theo của chủ đề này sẽ cung cấp thêm chi tiết cho từng tùy chọn.

 8. Nhấn Tab để di chuyển đến nút In hoặc nhấn Alt+P, P. Chọn nút In để in sổ làm việc của bạn.

Cài đặt In

Trong nhóm Cài đặt, bạn có thể chỉ định cài đặt cho một vài tùy chọn khi in:

Đặt nội dung cần in

Để chọn giữa chỉ in các trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc, toàn bộ sổ làm việc hoặc vùng chọn hiện tại, nhấn Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp In Gì hoặc nhấn Alt+P, A. Bạn sẽ nghe thấy "Print What, (the selected option), editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa In Gì, (tùy chọn đã chọn)). Nhấn Enter, rồi sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn nội dung bạn muốn in.

Để bỏ qua vùng in đã xác định trước trong sổ làm việc của bạn, hãy sử dụng Mũi tên Xuống để cuộn qua các tùy chọn In Gì cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore print area, uncheck menu item" (Bỏ qua vùng in, bỏ chọn mục menu). Nhấn Phím cách để chọn mục menu Bỏ qua Vùng In.

Đặt phạm vi trang

Để đặt phạm vi trang in, nhấn Tab để di chuyển đến hộp xoay Trang. Bạn cũng có thể nhấn Alt+P, H để chọn hộp xoay trang đầu tiên hoặc Alt + P, J để chọn hộp xoay trang cuối cùng. Bạn sẽ nghe thấy "Pages, editing" (Trang, đang chỉnh sửa).

 • Trong hộp trang đầu tiên, nhập số trang của trang đầu tiên mà bạn muốn in hoặc sử dụng Mũi tên Lên để chọn số trang.

 • Trong hộp trang cuối cùng, nhập số trang của trang cuối cùng mà bạn muốn in hoặc sử dụng Mũi tên Lên để chọn số trang.

Đặt in một mặt hoặc hai mặt

Để đặt in một mặt hoặc hai mặt, nhấn Alt+P, D. Bạn sẽ nghe thấy “Print one sided, 1 of 3” (In một mặt, 1 trên 3). Trong danh sách In Một Mặt, chọn tùy chọn bạn muốn. (Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt) Nếu bạn chọn in hai mặt, bạn sẽ nghe thấy “Print on both sides” (In trên cả hai mặt).

Đặt sắp xếp và dập ghim

Bạn chỉ thấy tùy chọn sắp xếp nếu máy in có hỗ trợ. Để đặt sắp xếp, hãy nhấn Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Sắp xếp hoặc nhấn Alt+P, C. Nhấn các phím Mũi tên Xuống và Lên để chọn giữa Được sắp xếp (bạn sẽ nghe thấy “Collated, 1 of 2” (Được sắp xếp, 1 trên 2)) hoặc Không sắp xếp (bạn sẽ nghe thấy “Uncollated” (Không sắp xếp)), rồi nhấn Enter.

Bạn cũng sẽ chỉ thấy tùy chọn dập ghim nếu máy in hỗ trợ dập ghim. Để đặt dập ghim, nhấn Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Dập ghim, rồi nhấn các phím Mũi tên Xuống và Lên để chọn giữa các tùy chọn Không Dập ghim, Dập Một ghim hoặc Dập Hai ghim.

Đặt hướng trang

Để đặt hướng trang, nhấn Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Hướng hoặc nhấn Alt+P, O. Bạn sẽ nghe thấy "Orientation" (Hướng). Nhấn các phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn giữa Hướng Dọc (bạn sẽ nghe thấy "Portrait Orientation" (Hướng Dọc)) và Hướng Ngang (bạn sẽ nghe thấy "Landscape Orientation" (Hướng Ngang)).

Đặt kích thước trang

Để đặt kích thước trang, nhấn Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Kích thước Trang hoặc nhấn Alt+P, L. Bạn sẽ nghe thấy "Page size" (Kích thước trang). Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn kích thước trang bạn muốn. Bạn sẽ nghe thấy kích thước trang hoặc kích cỡ giấy cho từng kích cỡ sẵn có trong danh sách.

Chọn liên kết Xem thêm Kích thước Trang ở cuối danh sách để mở hộp thoại Thiết lập Trang nhằm xem thêm kích thước trang hoặc đặt kích thước trang tùy chỉnh.

Đặt lề trang

Để đặt lề trang, nhấn Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Lề hoặc nhấn Alt+P. Để đặt kích cỡ lề tùy chỉnh, nhấn Mũi tên Xuống qua toàn bộ tùy chọn lề. Sau danh sách lề, bạn sẽ đến liên kết Lề Tùy chỉnh. Nhấn Enter để chọn liên kết.

M. Bạn sẽ nghe thấy "Margins" (Lề). Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn Lề Chuẩn (bạn sẽ nghe thấy "Normal Margins" (Lề Chuẩn)), Lề Hẹp (bạn sẽ nghe thấy "Narrow Margins" (Lề Hẹp)) hoặc Lề Rộng (bạn sẽ nghe thấy "Narrow Margins" (Lề Rộng)).

Đặt co giãn trang

Để đặt co giãn trang, nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Co giãn cho Vừa hoặc nhấn Alt+P, S. Bạn sẽ nghe thấy "Scale to Fit" (Co giãn cho Vừa). Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn co giãn trang bạn muốn.

Để đặt co giãn trang tùy chỉnh, nhấn Mũi tên Xuống qua tất cả các tùy chọn Co giãn cho Vừa. Sau danh sách, bạn sẽ đến liên kết Tùy chọn Co giãn Tùy chỉnh. Nhấn Enter để chọn liên kết.

Thiết lập Trang

Để thay đổi cài đặt Trang, Lề, Đầu trang/Chân trang và Trang tính bổ sung, nhấn Tab để di chuyển đến liên kết Thiết lập Trang ở cuối khung In. Bạn sẽ nghe thấy "Page setup hyperlink" (Siêu kết nối thiết lập trang). Nhấn Enter để mở hộp thoại Thiết lập Trang.

Xem thêm

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với Excel Mobile trong Windows 10

Sử dụng các phím tắt với bàn phím ngoài trong Excel Mobile for Windows 10

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel Online với bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để in sổ làm việc Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong Excel Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Trong chủ đề này

In sổ làm việc của bạn

 1. Nhấn Alt + Phím Windows để hiển thị dải băng. Bạn sẽ nghe thấy "Selected, home tab item" (Đã chọn, mục tab trang đầu). Nhấn F, sau đó là P, rồi nhấn P một lần nữa để mở hộp thoại Cài đặt In của Excel Online. Bạn sẽ nghe thấy "Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button" (Hộp thoại cài đặt in, tiêu điểm nằm trên nút chọn một trang tính hiện hoạt được chọn).

 2. Chọn cài đặt in của Excel Online mà bạn muốn, được nêu chi tiết trong mục ngay bên dưới, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In). Nhấn Enter để chọn nút In, rồi mở hộp thoại In của Edge. Bạn sẽ nghe thấy "Print dialog, printer" (Hộp thoại In, máy in), theo sau là máy in hiện được chọn của bạn.

 3. Chọn cài đặt in của Edge mà bạn muốn, được nêu chi tiết trong mục thứ ba của trang này, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In). Nhấn Enter để chọn nút In và in sổ làm việc của bạn.

Cài đặt in

Chọn nội dung cần in

Khi bạn mở hộp thoại Cài đặt In của Excel Online, bạn sẽ nghe thấy "Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button" (Hộp thoại cài đặt in, tiêu điểm nằm trên nút chọn một trang tính hiện hoạt được chọn). Để in trang tính hiện hoạt, hãy giữ nguyên trạng thái được chọn cho Trang tính Hiện hoạt. Sử dụng các phím Mũi tên để thay đổi nút chọn một thành Toàn bộ Sổ làm việc hoặc Lựa chọn Hiện tại. Đối với mỗi nút chọn một, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn), trang tính hiện hoạt, Toàn bộ Sổ làm việc hoặc Lựa chọn Hiện tại, "radio button" (nút chọn một). Nhấn Tab để di chuyển đến cài đặt khác hoặc đến nút In.

Đặt hướng trang

Trong hộp thoại Cài đặt In của Excel Online, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, portrait, radio button" (Đã chọn, nút chọn một, dọc). Sử dụng các phím Mũi tên để chuyển cài đặt Hướng Trang giữa các nút chọn một Dọc Ngang.

Chọn kích cỡ giấy

Trong hộp thoại Cài đặt In của Excel Online, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn), theo sau là tên và mô tả kích cỡ giấy mặc định hoặc được chọn trước đó. Ví dụ, bạn có thể nghe thấy "Select, letter, 8.5 x 11, editable combo box" (Chọn, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, letter, 8,5 x 11). Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để cuộn qua các kích cỡ giấy sẵn dùng cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ mình muốn. Nhấn Tab để dẫn hướng đến cài đặt khác hoặc nút In.

Đặt co giãn trang

Trong hộp thoại Cài đặt In của Excel Online, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "No scaling, no scaling, editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, không co giãn, không co giãn). Sử dụng Mũi tên Lên và Xuống để chọn giữa Không Co giãn, Phù hợp với Trang tính trên Một Trang, Phù hợp với Toàn bộ Cột trên Một TrangPhù hợp với Toàn bộ Hàng trên Một Trang. Bộ đọc màn hình đọc từng mục trong danh sách khi bạn tô sáng các mục đó. Sau khi bạn chọn co giãn mình muốn, nhấn Tab để di chuyển đến các trường khác trong hộp thoại Cài đặt In.

Đặt cài đặt in trong Microsoft Edge

Đi đến hộp thoại In của Edge bằng cách chọn nút In trên hộp thoại Cài đặt In của Excel Online hoặc nhấn Ctrl + P từ sổ làm việc Excel Online của bạn để đến ngay hộp thoại In của Edge.

Lưu ý: Cài đặt in được hiển thị trong hộp thoại In của Edge cũng như các cài đặt có sẵn thông qua siêu kết nối Xem thêm Cài đặt đều phụ thuộc vào máy in hiện được chọn. Tùy thuộc vào kiểu máy in của bạn, một số cài đặt dưới đây có thể không sẵn dùng.

Chọn máy in

Vào lần đầu bạn đi đến hộp thoại In của Edge, bạn sẽ nghe thấy "Print dialog, printer" (Hộp thoại In, máy in), theo sau là máy in hiện được chọn của bạn. Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để thay đổi máy in đã chọn. Bạn sẽ nghe thấy tên của từng máy in khi cuộn qua danh sách, đồng thời các cài đặt sẵn dùng khác trong hộp thoại In của Edge sẽ thay đổi theo từng máy in đã chọn.

Đặt hướng trang

Nhấn Tab để di chuyển đến danh sách thả xuống Hướng. Bạn sẽ nghe thấy "Orientation, portrait, combo box" (Hộp tổ hợp, hướng, dọc). Nhấn Mũi tên Xuống để thay đổi thành Ngang. Bạn sẽ nghe thấy "Landscape" (Ngang). Nhấn Tab để chuyển đến các trường khác trong hộp thoại.

Lưu ý: Bạn cũng có thể đặt Hướng trong hộp thoại Cài đặt In của Excel Online, như được nêu chi tiết trong mục Đặt cài đặt in của Excel Online ở trên. Hướng cũng có thể là một cài đặt sẵn dùng sau khi bạn chọn siêu kết nối Xem thêm Cài đặt trên hộp thoại In của Edge.

Đặt số bản cần in

Nhấn Tab để di chuyển đến trường Bản sao. Bạn sẽ nghe thấy "Copies, editing, 1" (Bản sao, đang chỉnh sửa, 1). Nhập số bản bạn muốn in. Bạn cũng có thể nhấn Tab cho đến khi nghe thấy "Increase copies button" (Nút Tăng bản sao). Nhấn Enter để tăng số lượng bản sao thêm một đơn vị. Khi đã chọn từ hai bản sao trở lên, nút Giảm Bản sao sẽ cho phép bạn giảm số lượng bản sao bớt một đơn vị.

Chọn trang để in

Nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Trang. Bạn sẽ nghe thấy "Pages" (Trang), vùng chọn hiện tại, "combo box" (hộp tổ hợp). Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn giữa Tất cả, Trang Hiện tạiPhạm vi Trang. Nếu bạn chọn Phạm vi Trang thì trường Phạm vi sẽ xuất hiện. Nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy "Page range, editing" (Phạm vi trang, đang chỉnh sửa). Nhập phạm vi trang mà bạn muốn in.

Đặt co giãn trang

Nhấn Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Co giãn. Bạn sẽ nghe thấy "Scale" (Co giãn), vùng chọn hiện tại, "combo box" (hộp tổ hợp). Sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn Thu nhỏ cho Phù hợp hoặc tỷ lệ phần trăm co giãn.

Đặt lề

Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Margins" (Lề), vùng chọn hiện tại, "combo box" (hộp tổ hợp). Cuộn giữa Thông thường, Hẹp, Bình thường Rộng bằng các phím Mũi tên Lên và Xuống để đặt lề. Bạn sẽ nghe thấy tên của từng cài đặt khi được chọn.

In đầu trang và chân trang

Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Đầu trang và chân trang," vùng chọn hiện tại, "hộp tổ hợp." Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để chọn tắt để không in đầu trang và chân trang, hoặc trên in đầu trang và chân trang. Bạn nghe "Tắt" hoặc "Ngày" khi bạn cuộn tới mỗi tùy chọn

Thêm thiết đặt

Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More settings link" (Xem thêm liên kết cài đặt khác), rồi nhấn Phím cách để vào hộp thoại Xem thêm Cài đặt. Các cài đặt sẵn dùng trong hộp thoại này phụ thuộc vào máy in được chọn. Các cài đặt tiềm năng bao gồm Sắp xếp, Dập ghim, Số Trang Mỗi Tờ, Loại Giấy, Chế độ MàuKhay Giấy. Cũng có thể có các cài đặt, chẳng hạn như Hướng Kích cỡ Giấy, có thể chỉnh sửa được trong hộp thoại Cài đặt In của Excel Online hoặc hộp thoại In của Edge. Nhấn Tab để di chuyển giữa các cài đặt, đồng thời sử dụng các phím Mũi tên Lên và Xuống để cuộn qua các tùy chọn trong từng hộp tổ hợp. Khi bạn điều chỉnh cài đặt xong, hãy nhấn Tab cho đến khi nghe thấy "Okay button" (Nút OK). Nhấn Enter để trở về hộp thoại In chính của Edge.

Xem thêm

Tạo một bảng trong Excel Online khi dùng bộ đọc màn hình

Thêm chú thích vào trang tính Excel Online bằng bộ đọc màn hình

Phím tắt trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×