Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để chuyển tải bản trình bày cho khán giả bằng cách dùng dạng xem chiếu hình hoặc Dạng xem diễn giả . Để thực hiện nhiều nhất của bản trình bày của bạn, chúng tôi khuyên bạn sử dụng Dạng xem diễn giả.

Trong dạng xem chiếu hình , Dạng xem diễn giả bắt đầu tự động khi bạn kết nối để hiển thị thứ hai. Trong Dạng xem diễn giả, bạn có thể làm việc với các ghi chú của bạn khi bạn trình bày, trong khi người xem thấy chỉ trang chiếu của bạn.

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

Bắt đầu trình chiếu

 1. Mở bản trình bày trong PowerPoint.

 2. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5.

  Nếu bạn đang kết nối với một hiển thị thứ hai, Dạng xem diễn giả bắt đầu tự động. Nếu bạn đang làm việc trên một màn hình duy nhất, để đi đến Dạng xem diễn giả, trong chiếu hình, nhấn Shift + F10, R.

 3. Để dẫn hướng các trang chiếu:

  • Để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, nhấn Phím cách.

  • Để quay lại trang chiếu trước đó, nhấn Backspace.

  • Để đi tới trang chiếu cụ thể, nhập số trang chiếu, rồi nhấn Enter.

  • Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Sử dụng phím Mũi tên xuống để dẫn hướng các tùy chọn trong menu. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 4. Để thoát khỏi trình chiếu, nhấn Esc.

Hiển thị màn hình màu đen

Để tạm dừng bản trình bày và hiển thị màn hình trống màu đen, nhấn phím B. Để trở về bản trình bày và hiển thị lại các trang chiếu, nhấn Esc.

Mẹo: Để hiển thị màn hình trống màu trắng thay vào đó, nhấn phím W. Để trở về, nhấn phím W một lần nữa.

Xem thêm

Dùng bộ đọc màn hình để đọc và thêm ghi chú diễn giả và chú thích trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Dùng lối tắt bàn phím để chuyển tải bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint 2016 for Mac với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để dẫn hướng qua các trang chiếu của bản trình bày của bạn. Tìm hiểu cách bắt đầu, dẫn hướng, và kết thúc trình chiếu, và cách dùng một bản chiếu màu đen để ẩn bản trình bày.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Bắt đầu trình chiếu

 1. Mở bản trình bày trong PowerPoint.

 2. Dùng một ngón tay trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Start slide show from this slide, button" (Nút, Bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu này). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu trình chiếu.

Di chuyển qua các trang chiếu

 1. Trong bản trình bày trình chiếu, dùng ba ngón tay trượt nhanh sang trái để chuyển sang trang chiếu tiếp theo. Để quay lại trang chiếu trước đó, dùng ba ngón tay trượt nhanh sang phải.

 2. VoiceOver sẽ đọc tiêu đề trang chiếu khi bạn đến trang chiếu. Để đọc phần còn lại của nội dung trang chiếu, dùng một ngón tay trượt nhanh sang phải. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo và VoiceOver sẽ đọc nội dung.

  Mẹo: Khi bạn nghe thấy tiếng gõ nghĩa là bạn đã đến cuối trang chiếu và không còn nội dung để đọc.

 3. Để thoát khỏi trình chiếu, chỉ cần dùng ba ngón tay trượt nhanh sang trái liên tục, dạng xem trình chiếu sẽ đóng lại khi bạn đến cuối trình chiếu.

  Để thoát khỏi trình chiếu ngay lập tức, dùng ba ngón tay trượt nhanh xuống dưới để hiển thị thanh công cụ. Sau đó từ từ rê một ngón tay đến góc trên bên trái màn hình cho đến khi VoiceOver thông báo: "End slide show, button" (Nút, Kết thúc trình chiếu). Nhấn đúp để chọn nút và kết thúc trình chiếu.

Ẩn bản trình bày

 1. Trong bản trình bày trình chiếu, dùng ba ngón tay trượt nhanh xuống dưới để hiển thị thanh công cụ.

 2. Sau đó từ từ rê một ngón tay đến góc trên bên phải màn hình cho đến khi VoiceOver thông báo: "Slide show black, button" (Nút, Trình chiếu màu đen). Nhấn đúp để chọn nút và ẩn bản trình bày.

 3. Tiêu điểm sẽ nằm trên nút. VoiceOver sẽ thông báo: "Slide show normal, button" (Nút, Trình chiếu thông thường). Để hiển thị lại các trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Dùng PowerPoint Online với bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để chuyển tải bản trình bày của bạn để khán giả. Tìm hiểu cách bắt đầu, dẫn hướng, và kết thúc trình chiếu.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Bắt đầu trình chiếu

 1. Để di chuyển đến tab dạng xem , hãy nhấn Alt + Windows logo key, W. Bạn nghe: "Được chọn, dạng xem tab mục."

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để bắt đầu trình chiếu từ bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày, hãy nhấn B.

  • Để bắt đầu trình chiếu từ bản chiếu hiện tại, nhấn C.

 3. Bắt đầu chiếu hình. Để đi đến trang chiếu tiếp theo, nhấn N. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn P.

 4. Nhấn Esc để kết thúc trình chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×