Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

Bạn có thể tạo tài liệu mới từ đầu hoặc thêm văn bản vào tài liệu hiện có.

Tạo một tài liệu mới

 1. Khi bạn mở Word, tiêu điểm sẽ nằm trên mẫu của tài liệu trống mới. Nhấn Enter để tạo tài liệu. Bạn nghe thấy: "<The default name for the document>, editing" (<Tên mặc định cho văn bản>, đang chỉnh sửa).

  Tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa của nội dung tài liệu, trong mục Dạng xem Bố trí In.

 2. Nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Để kết thúc một dòng hoặc đoạn văn, rồi bắt đầu phần mới, nhấn Enter.

 3. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn Ctrl+S. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Save as tab" (Đã chọn, Lưu dưới dạng tab).

 4. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím Tab, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi nghe thấy vị trí mình muốn.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter file name here" (Nhập tên tệp ở đây), rồi nhập tên bạn muốn.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Thêm văn bản vào tài liệu hiện có

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, nhấn Alt+F, O.

 2. Nhấn phím Tab để chuyển đến danh sách các vị trí tệp, như OneDrive hoặc máy tính của bạn.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn. Nếu tài liệu của bạn nằm trong thư mục ở vị trí đã chọn, nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Để mở tài liệu, nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "<The document name>, editing" (<Tên tài liệu>, đang chỉnh sửa). Tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

 5. Nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập.

 6. Khi bạn hoàn tất, nhấn Ctrl+S để lưu thay đổi của bạn.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, hãy di chuyển đến văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ phím Shift và các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  • Để áp dụng kiểu Thông thường, nhấn Ctrl+Shift+N.

  Mẹo: Để duyệt thêm các kiểu đầu đề, nhấn Alt+H, L. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, rồi nhấn Enter.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H, F, F. Bạn nghe thấy: "Font, <the current font>" (Phông chữ, <phông hiện tại>).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+[ (Dấu ngoặc vuông mở).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+] (Dấu ngoặc vuông đóng).

  • Để giúp văn bản lớn dần theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+> (Dấu lớn hơn).

  • Để giúp văn bản nhỏ dần theo kích cỡ trong nút Giảm Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+< (Dấu bé hơn).

  • Để chọn một kích cỡ cụ thể, nhấn Alt+H, F, S. Bạn nghe thấy cỡ phông hiện tại. Nhập kích cỡ điểm bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi vài thuộc tính phông chữ cùng một lúc

Bạn có thể duyệt thuộc tính phông chữ và thay đổi vài thuộc tính cùng một lúc trong hộp thoại Phông chữ.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để mở hộp thoại Phông chữ, nhấn Alt+H, F, N.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy nhập và thay đổi:

   • Phông chữ, nhấn Alt+F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn.

   • Kiểu phông chữ, nhấn Alt+Y, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn.

   • Cỡ phông, nhấn Alt+S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn.

   • Màu phông chữ, nhấn Alt+C. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu gạch dưới, nhấn Alt+U. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu gạch dưới, nhấn Alt+I. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy màu gạch dưới mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập và chọn:

   • Gạch ngang chữ, nhấn Alt+K.

   • Gạch kép ngang chữ, nhấn Alt+L.

   • Chỉ số trên, nhấn Alt+P.

   • Chỉ số dưới, nhấn Alt+B.

   • Chữ hoa nhỏ, nhấn Alt+M.

   • Tất cả chữ hoa, nhấn Alt+A.

   • Ẩn, nhấn Alt+H.

   • Đặt Làm Mặc định, nhấn Alt+D, rồi nhấn Enter.

   • Hiệu ứng Văn bản, nhấn Alt+E, rồi nhấn Enter.

   • Tab Nâng cao, nhấn Alt+V.

   • Tab Phông chữ, nhấn Alt+N.

 4. Để áp dụng thay đổi, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

  Để thoát khỏi hộp thoại Phông chữ mà không áp dụng các thay đổi, nhấn Esc.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+G, T, F.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Để nghe mô tả các phông chữ được áp dụng theo chủ đề, nhấn Caps Lock+0. Trong JAWS, nhấn Insert+F.

Xem thêm

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Sử dụng phím tắt trong Word for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

Bạn có thể tạo tài liệu mới từ đầu hoặc thêm văn bản vào tài liệu hiện có.

Tạo một tài liệu mới

 1. Mở Word for iOS, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ Mới sẽ mở ra. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank document" (Tài liệu trống), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tài liệu trống mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên tiêu đề tài liệu.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 4. Để đặt tên cho tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Name" (Tên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên cho tài liệu đó bằng bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

 5. Khi bạn hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Save" (Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 6. Nếu bạn đã đăng nhập, Word for iOS sẽ tự động lưu tài liệu của bạn vào thư mục Tài liệu trên OneDrive khi bạn làm việc.

Lưu tài liệu vào thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu tài liệu cục bộ trên thiết bị của mình.

 1. Trong menu Tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save a copy" (Lưu bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để lưu tài liệu trên thiết bị của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "iPhone", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp, đồng thời, nếu bạn muốn, bạn có thể nhập tên mới cho tài liệu của mình bằng bàn phím trên màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu, đồng thời, tiêu điểm quay lại nội dung tài liệu.

Thêm văn bản vào tài liệu hiện có

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close" (Lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đi tới tab Mở, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Địa điểm mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy vị trí nơi bạn muốn mở tài liệu, chẳng hạn như điện thoại của bạn hoặc thư mục trên OneDrive. VoiceOver sẽ thông báo các vị trí khi bạn di chuyển. Để mở một vị trí, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn ở trên một vị trí, rồi nhấn đúp để mở vị trí đó.

 4. Khi ở vị trí bạn muốn, để mở tài liệu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các tài liệu khi bạn di chuyển. Tài liệu sẽ mở ra.

 5. Để thêm văn bản vào tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page 1 content" (Nội dung trang 1). Nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn hoàn tất, để đóng bàn phím, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn văn bản trong tài liệu của mình để chỉnh sửa hoặc định dạng.

 1. Để chọn một đoạn văn bản, với tiêu điểm nằm trong khu vực chỉnh sửa tài liệu, hãy dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn nghe thấy mục đã chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình. VoiceOver sẽ thông báo lựa chọn khi bạn di chuyển các ngón tay.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Styles button” (Nút Kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại tab Trang đầu.

 6. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Bold button" (Nút Đậm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Italic button" (Nút Nghiêng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Underline button" (Nút Gạch dưới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chữ khi bạn di chuyển. Để chọn phông chữ, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sau khi chọn phông chữ mới, menu Phông chữ sẽ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm di chuyển đến tab Trang đầu.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 3. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Size <current font size>" (Kích cỡ <cỡ phông hiện tại >).

 6. Để thay đổi cỡ phông, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tăng cỡ phông, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Plus button" (Nút Cộng), rồi nhấn đúp vào màn hình để tăng kích cỡ lên 1 điểm.

  • Để giảm cỡ phông, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Minus button" (Nút Trừ), rồi nhấn đúp vào màn hình để giảm kích cỡ xuống 1 điểm.

 7. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab dải băng hiện tại.

 2. Để chọn tab dải băng Trang đầu, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Fonts, <current font>, <current font size>" (Phông chữ, <phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Phông chữ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts heading" (Đầu đề phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. VoiceOver sẽ thông báo các phông chủ đề khi bạn di chuyển. Để chọn phông chủ đề, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "Recently used fonts heading" (Đầu đề phông chữ được sử dụng gần đây). Nếu bạn chưa chọn phông chữ, phông chủ đề sẽ kết thúc khi bạn nghe thấy: "Office Compatible Fonts" (Phông chữ Tương thích Office).

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word for Android bằng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong Word for Android, đi đến mục Sử dụng động tác của TalkBack.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

Bạn có thể tạo tài liệu mới từ đầu hoặc thêm văn bản vào tài liệu hiện có.

Tạo một tài liệu mới

 1. Mở Word for Android, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ Mới sẽ mở ra. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Blank document" (Tài liệu trống), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tài liệu trống mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu, đồng thời, bàn phím trên màn hình được hiển thị.

 4. Trượt một ngón tay ở nửa dưới màn hình cho đến khi bạn nghe thấy ký tự mình muốn, rồi nhấc ngón tay. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

  Nếu tính năng đầu vào văn bản dự đoán đã được kích hoạt trên thiết bị của bạn, bạn có thể thêm từ theo cách tương tự.

 5. Khi bạn đã hoàn tất, để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 6. Nếu bạn đã đăng nhập, Word for Android sẽ tự động lưu tài liệu của bạn vào OneDrive bằng tên mặc định khi bạn làm việc.

Lưu tài liệu vào thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu tài liệu cục bộ trên thiết bị của mình.

 1. Để lưu tài liệu trên thiết bị của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu như), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as, File menu closed, Enter file name" (Lưu dưới dạng, Đóng menu tệp, Nhập tên tệp).

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tên bạn muốn lưu cho tệp của bạn.

 4. Khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "This device, documents" (Thiết bị này, các tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho thư mục bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đã được lưu, đồng thời, tiêu điểm quay lại nội dung tài liệu.

Thêm văn bản vào tài liệu hiện có

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

 2. Để mở hộp thoại Mở, nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách vị trí tệp, như OneDrive hoặc thiết bị của bạn.

 3. Để mở vị trí, nhấn đúp vào màn hình. Dẫn hướng đến tài liệu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu được mở ra, đồng thời, tiêu điểm sẽ nằm trên nội dung tài liệu.

 4. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi bắt đầu nhập.

 5. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đóng bàn phím và nếu cần, hãy lưu tài liệu của bạn theo hướng dẫn trong mục Tạo tài liệu mới.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn một phần đoạn văn bản cụ thể hoặc toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn.

Chọn một đoạn văn bản

 1. Để chọn một đoạn văn bản, với tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa tài liệu, dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn nghe thấy mục đã chọn.

 3. Để bung rộng lựa chọn của bạn, trượt nhanh hai ngón tay trên màn hình. TalkBack sẽ thông báo lựa chọn khi bạn di chuyển các ngón tay.

Chọn tất cả văn bản

 1. Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên rồi sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three" (Menu ngữ cảnh cục bộ, TalkBack, đang hiển thị các mục một đến ba trên ba).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cursor control" (Điều khiển con trỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select all" (Chọn tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Styles menu” (Menu kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 5. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm quay lại tab Trang đầu, bạn sẽ nghe thấy: “Tab menu, Home selected” (Menu tab, Trang đầu được chọn).

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Bold, switch” (Chưa kiểm tra, Đậm, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Italic, switch” (Chưa kiểm tra, Nghiêng, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, Underline, switch” (Chưa kiểm tra, Gạch dưới, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo-box, <current font>, selected" (Hộp tổ hợp phông chữ, <phông chữ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font size combo-box, <current size>, selected" (Hộp tổ hợp cỡ phông, <kích cỡ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (Tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font combo-box, <current font>, selected" (Hộp tổ hợp phông chữ, <phông chữ hiện tại>, đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts" (Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "All fonts" (Tất cả phông chữ).

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

Bạn có thể tạo tài liệu mới từ đầu hoặc thêm văn bản vào tài liệu hiện có.

Tạo một tài liệu mới

 1. Mở Word Mobile, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ Mới mở ra, đồng thời, tiêu điểm nằm trên một tài liệu trống mới. Để tạo tài liệu, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tài liệu mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu, đồng thời, bàn phím trên màn hình được hiển thị.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ký tự trên bàn phím mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Ký tự được thêm vào tài liệu.

  Nếu đầu vào văn bản dự đoán đã được kích hoạt trên thiết bị của bạn, bạn có thể thêm từ theo cách tương tự như ký tự.

 5. Nếu bạn đã đăng nhập, Word Mobile sẽ tự động lưu tài liệu của bạn vào OneDrive bằng tên mặc định khi bạn làm việc.

Lưu tài liệu trên thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu tài liệu cục bộ trên thiết bị của mình.

 1. Để lưu tài liệu trên thiết bị của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Quick access commands, File button" (Lệnh truy nhập nhanh, Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Backstage page, back button" (Trang backstage, nút quay lại).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save a copy of this file" (Lưu bản sao của tệp này), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose an app" (Chọn ứng dụng). Danh sách các vị trí lưu mở ra, tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "This device" (Thiết bị này), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải đối với thư mục bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, app bar button" (Nút Tiếp theo, thanh ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File name" (Tên tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

 8. Nhập tên mà bạn muốn lưu cho tài liệu, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save a copy, app bar button" (Nút Lưu bản sao, thanh ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu hiện đã được lưu trên thiết bị của bạn. Tiêu điểm sẽ quay lại nội dung tài liệu.

Thêm văn bản vào tài liệu hiện có

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Quick access commands, File button" (Lệnh truy nhập nhanh, Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Backstage page, back button" (Trang backstage, nút quay lại).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Browse button" (Nút Duyệt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose an app" (Chọn ứng dụng). Danh sách các vị trí lưu mở ra, tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Duyệt đến tài liệu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open document, app bar button" (Nút Mở tài liệu, thanh ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In.

 7. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi bắt đầu nhập.

 8. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đóng bàn phím và nếu cần, hãy lưu tài liệu của bạn theo hướng dẫn trong mục Tạo tài liệu mới.

Chọn văn bản

Bạn có thể chọn một phần đoạn văn bản cụ thể hoặc toàn bộ văn bản trong tài liệu của bạn.

Chọn một đoạn văn bản

 1. Trượt nhanh lên hoặc xuống để chọn cài đặt dẫn hướng bạn muốn dùng để chọn. Ví dụ: nếu bạn chọn đoạn văn, bạn có thể dẫn hướng và chọn vùng văn bản lớn hơn.

 2. Trong tài liệu của bạn, dẫn hướng đến đoạn văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn ba lần vào màn hình.

Chọn tất cả văn bản

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select all button" (Nút Chọn tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trên tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Styles button” (Nút Kiểu). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Kiểu mở ra.

 6. Trong menu Kiểu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đầu đề mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Kiểu đầu đề được áp dụng cho tài liệu, đồng thời, tiêu điểm quay lại menu tài liệu.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off, Bold button" (Nút Tắt, Đậm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off, Italic button" (Nút Tắt, Nghiêng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off, Underline button" (Nút Tắt, Gạch dưới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font button" (Nút Phông chữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi cỡ phông

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font size button" (Nút Cỡ phông), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy cỡ phông mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Chưa kiểm tra, bung rộng chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Font button" (Nút Phông chữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Theme fonts" (Phông chủ đề). Trượt nhanh sang phải để nghe thấy phông chủ đề có sẵn. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách phông chủ đề kết thúc khi bạn nghe thấy: "All fonts" (Tất cả phông chữ).

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Online bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows và bàn phím của bạn để thêm hoặc thay đổi văn bản trong tài liệu. Bạn có thể thay đổi phông chữ, áp dụng kiểu định dạng và sử dụng đầu đề để cải thiện dòng văn bản của mình.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Do Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để chọn và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web, chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào tài liệu Word

Bạn có thể tạo tài liệu mới từ đầu hoặc thêm văn bản vào tài liệu hiện có.

Tạo một tài liệu mới

 1. Khi bạn mở Word Online, tiêu điểm sẽ nằm trên mẫu của tài liệu trống mới. Để duyệt mẫu, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Để tạo tài liệu, khi ở mẫu bạn muốn, nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "<The default name for the document>, document .docx" (<Tên mặc định cho văn bản>, tài liệu .docx).

  Tiêu điểm di chuyển tới khu vực chỉnh sửa ở nội dung tài liệu, trong mục Dạng xem Bố trí In.

 2. Nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Để kết thúc một dòng hoặc đoạn văn, rồi bắt đầu phần mới, nhấn Enter.

 3. Khi bạn đã hoàn tất, để đi đến dải băng, nhấn Alt+phím logo Windows. Bạn sẽ nghe thấy tab được chọn hiện tại.

 4. Để mở menu Tệp, nhấn F. Sau đó, để mở menu Lưu dưới dạng, nhấn A.

 5. Để đổi tên tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Rename. Rename this file" (Đổi tên. Đổi tên tệp này), rồi nhấn Enter. Nhập tên mới cho tài liệu. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

 6. Word Online sẽ tự động lưu tài liệu của bạn vào thư mục Tài liệu trên OneDrive. Nếu bạn muốn chọn vị trí lưu khác, trong menu Lưu dưới dạng, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy "Save as. Save a copy to OneDrive" (Lưu dưới dạng. Lưu bảo sao vào OneDrive). Nhấn Enter và dùng các phím mũi tên để chọn vị trí lưu. Khi đã hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Thêm văn bản vào tài liệu hiện có

 1. Để mở tài liệu hiện có, trong dạng xem Bố trí In, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi F và O. Menu Mở mở ra, liệt kê những tài liệu gần đây của bạn.

 2. Để duyệt những tài liệu gần đây, nhấn phím Tab. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo tài liệu dưới dạng "<tên tệp>, <vị trí>". Để mở tài liệu, nhấn Enter.

 3. Nếu bạn muốn mở tài liệu không thuộc các tài liệu gần đây của bạn, trong menu Mở, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More on OneDrive" (Khác trên OneDrive), rồi nhấn Enter. OneDrive sẽ mở ra trong một cửa sổ mới và bạn có thể duyệt các tài liệu. Để duyệt tài liệu và thư mục, hãy dùng các phím mũi tên. Để mở thư mục hoặc tài liệu, nhấn Enter.

 4. Khi tài liệu mở ra, tiêu điểm nằm trên khu vực chỉnh sửa trong nội dung tài liệu.

 5. Nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn thêm văn bản, rồi bắt đầu nhập. Các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Chọn văn bản

Bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả văn bản trong tài liệu hoặc chỉ một đoạn văn bản cụ thể.

 • Để chọn tất cả văn bản, nhấn Ctrl+A.

 • Để chọn một đoạn văn bản, hãy di chuyển đến văn bản bạn muốn chọn, rồi nhấn và giữ phím Shift và các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi văn bản được chọn.

Sử dụng đầu đề

Đầu đề rất quan trọng đối với tính trợ năng và tính khả dụng của tài liệu. Nhằm đảm bảo đầu đề của bạn hoạt động đúng cách cho trợ năng, bạn cần tạo đầu đề bằng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word. Điều này giúp bộ đọc màn hình và Word có thể trao đổi thông tin chính xác.

 1. Trong tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 1, nhấn Ctrl+Alt+1.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 2, nhấn Ctrl+Alt+2.

  • Để áp dụng kiểu Đầu đề 3, nhấn Ctrl+Alt+3.

  • Để áp dụng kiểu Chuẩn, nhấn Ctrl+Shift+N.

  Mẹo: Để duyệt thêm kiểu đầu đề, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H và L. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Áp dụng định dạng đậm, nghiêng và gạch dưới

Sử dụng định dạng ký tự có thể cải thiện tính dễ đọc cho tài liệu của bạn.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

Thay đổi phông chữ và cỡ phông

Nhằm giúp tài liệu của bạn dễ truy nhập với tất cả người dùng, hãy chuyển phông chữ sang phông chữ dễ đọc hơn hoặc làm cho văn bản lớn hay nhỏ hơn.

Thay đổi sang phông chữ khác

 1. Trong tài liệu của bạn, chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H, F và F. Bạn sẽ nghe thấy: "Font name, editable combo box" (Tên phông chữ, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để nhảy thẳng tới phông chữ bạn đã quyết định sử dụng, hãy bắt đầu nhập tên phông chữ. Ví dụ: nhập ti để tìm Times New Roman.

Thay đổi cỡ phông

 1. Chọn văn bản bạn muốn đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm văn bản lớn hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+] (Dấu ngoặc vuông đóng).

  • Để làm văn bản nhỏ hơn 1 điểm, nhấn Ctrl+[ (Dấu ngoặc vuông mở).

  • Để giúp văn bản lớn dần theo kích cỡ trong nút Tăng Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+> (Dấu lớn hơn).

  • Để giúp văn bản nhỏ dần theo kích cỡ trong nút Giảm Cỡ Phông, nhấn Ctrl+Shift+< (Dấu bé hơn).

  • Để chọn kích cỡ cụ thể, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H, F và S. Bạn sẽ nghe thấy: "Font size, editable combo box" (Cỡ phông, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa). Nhập kích cỡ điểm bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thay đổi một số thuộc tính phông chữ

Bạn có thể duyệt thuộc tính phông chữ và thay đổi các thuộc tính đó bằng các tùy chọn trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Để đi đến tab Trang đầu, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để truy nhập và thay đổi:

   • Phông chữ, nhấn F, rồi F, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Kiểu phông chữ, nhấn F, rồi Y. Nhấn phím Tab, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho tới khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Cỡ phông, nhấn F, rồi S, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy cỡ phông bạn muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Phông chữ, nhấn F, rồi C. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter.

   • Màu Tô sáng Văn bản, nhấn I. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu tô sáng mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập và chọn:

   • Gạch ngang chữ, nhấn 4.

   • Chỉ số trên, nhấn 6.

   • Chỉ số dưới, nhấn 5.

Sử dụng phông chủ đề

Phông chủ đề sẽ thay đổi phông chữ trong toàn bộ tài liệu của bạn bằng một cặp phông chữ được thiết kế để hoạt động tốt cùng nhau. Phông chữ đầu tiên được dùng cho đầu đề và phông chữ thứ hai cho văn bản nội dung.

Mẹo: Nhằm đảm bảo phông chủ đề được áp dụng cho đầu đề, bạn phải áp dụng kiểu đầu đề Word cho văn bản đầu đề. Để tìm hiểu cách thực hiện, tham khảo mục Sử dụng đầu đề.

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi H, F và F. Bạn sẽ nghe thấy: "Font name, editable combo box" (Tên phông chữ, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn Enter. Trình tường thuật sẽ thông báo "<font name>, headings" (< tên phông chữ>, đầu đề) cho đầu đề và "<font name>, body" (< tên phông chữ >, nội dung) cho nội dung văn bản.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×