Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Bạn có thể sử dụng Excel 2016 bằng bàn phím của mình và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để sắp xếp dữ liệu vào một bảng nhằm phân tích nhanh hơn.

Bạn có thể nhanh chóng chèn bảng với kiểu bảng mặc định hoặc định dạng dữ liệu của mình dưới dạng bảng theo kiểu bạn chọn. Bạn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu, đồng thời đơn giản hóa việc tính toán bằng cách sử dụng tổng hàng và cột được tính toán.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Excel 2016 for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo bảng

 1. Trên trang tính, hãy chọn các ô mà bạn muốn bao gồm trong bảng. Các ô có thể để trống hoặc chứa dữ liệu.

 2. Nhấn Ctrl+T (hoặc Ctrl+L). Hộp thoại Tạo Bảng mở ra và bạn sẽ nghe thấy: “Create table dialog” (Hộp thoại Tạo bảng). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Create table window” (Cửa sổ Tạo bảng)).

 3. Nhấn Tab đến hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề.

  Quan trọng: Tiêu đề bảng là rất quan trọng đối với trợ năng. Bộ đọc màn hình sử dụng thông tin trong các tiêu đề để dẫn hướng và đầu đề cột có ý nghĩa có thể giúp người đọc hiểu dữ liệu.

  • Nếu phạm vi ô đã chọn chứa dữ liệu mà bạn muốn hiển thị làm tiêu đề bảng, hãy chọn hộp kiểm.

  • Nếu bạn muốn sử dụng tên mặc định mà Excel cung cấp (ví dụ: Cột 1, Cột 2, v.v.), đừng chọn hộp kiểm.

  • Để thay đổi tên mặc định, chọn văn bản trong một tiêu đề cột và nhập tên bạn muốn.

 4. Để đóng hộp thoại Tạo Bảng và quay trở lại trang tính, nhấn tab tới nút OK rồi nhấn Enter.

Phím tắt cho bảng

Đây là tham khảo hữu ích cho phím tắt áp dụng cho các bảng trong Excel 2016.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng với kiểu mặc định

Ctrl+T hoặc Ctrl+L

Định dạng dữ liệu dưới dạng bảng Chèn hàng ở trên

Alt+H, T

Chèn hàng ở trên

Alt+H+I, A

Chèn một cột vào bên trái

Alt+H+I, L

Xóa một hoặc nhiều hàng

Alt+H+D, L

Xóa một hoặc nhiều cột

Alt+H+D, M

Mở tab Thiết kế

F10, J+T

Xóa hoặc chọn tiêu đề bảng

F10, J + T rồi nhấn O

Mở menu ngữ cảnh

Shift+F10 hoặc phím ngữ cảnh Windows

Thêm hàng hoặc cột vào bảng

 1. Chọn hàng mà bạn muốn chèn một hoặc nhiều hàng trống ở trên hay chọn cột mà bạn muốn chèn một hoặc nhiều cột trống sang bên trái.

 2. Nhấn Alt+H+I. Menu Chèn mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Menu, Insert cells” (Menu, Chèn ô). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Excel window, Insert cells” (Cửa sổ Excel, Chèn ô)).

  • Để chèn một hàng ở trên vùng chọn, nhấn A.

  • Để chèn một cột vào bên trái của vùng chọn, nhấn L.

Xóa hàng hoặc cột khỏi bảng

 1. Chọn một hoặc nhiều hàng hay cột bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Alt+H+D. Menu Xóa mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Menu, Delete cells” (Menu, Xóa ô). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Delete items, Menu item, Menu” (Menu, Mục menu, Xóa mục)).

  • Để xóa hàng đã chọn, nhấn L.

  • Để xóa cột đã chọn, nhấn M.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo sổ làm việc trong Excel 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các phím tắt và phím chức năng của Excel dành cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chèn và sửa đổi bảng trong sổ làm việc của bạn. Giúp dễ truy nhập bảng hơn bằng cách thêm tiêu đề hoặc tô sáng các phần trong bảng bằng các màu khác nhau. Bạn có thể bung rộng bảng với hàng và cột mới hoặc có thể hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Excel for Android, đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Excel for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng tới menu tab

Để truy nhập các tùy chọn để sửa trang tính, bạn cần dẫn hướng tới menu tab.

 1. Để di chuyển khỏi vùng chọn trong trang tính và tới mục đầu tiên trên màn hình, trước tiên trượt nhanh lên rồi trượt nhanh xuống. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề sổ làm việc.

  Mẹo: Nếu menu phím tắt mở trên đầu trang tính, để di chuyển khỏi menu, hãy nhấn vào điểm bất kỳ trên màn hình bằng hai ngón tay.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More options button” (Nút Xem thêm tùy chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình bằng một ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy: “Tab menu, Home selected” (Menu Tab, Trang đầu được chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Home tab selected" (Tab Trang đầu được chọn).

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab bạn muốn chọn, ví dụ: “Insert tab” (Tab Chèn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Dải băng Chèn sẽ mở ra.

  Lưu ý: Các tab Bảng, Ảnh, Hình dạngBiểu đồ sẽ chỉ sẵn sàng khi đối tượng được chọn trong trang tính.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn chọn rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng tới bảng trong trang tính

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Entering table <table details and location of focus>” (Nhập bảng <chi tiết bảng và vị trí tiêu điểm>).

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay, cho đến khi bạn nghe thấy vị trí trong bảng bạn muốn. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tab Bảng sẽ mở ra.

  Mẹo: Bạn cũng có thể dẫn hướng tới tab Bảng như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới menu tab.

Chèn bảng

Thêm bảng để trình bày dữ liệu của bạn một cách hiệu quả và có hệ thống. Bạn có thể chèn bảng trên một trang tính trống và điền dữ liệu của mình. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng tạo bảng bằng cách sử dụng dữ liệu trong cụm ô hiện có.

 1. Trong trang tính Excel for Android, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Sheet <sheet name>” (Trang tính <tên trang tính>). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tiêu điểm hiện tại trên trang tính được mô tả trong các cột và hàng.

 2. Để di chuyển đến ô mà bạn muốn chèn bảng, hãy kéo một ngón tay ngang màn hình. Bạn sẽ nghe thấy vị trí hiện tại. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để mở rộng vùng chọn từ một ô đơn đến nhiều ô và chèn bảng lớn hơn, hãy đặt hai ngón tay trên màn hình và trượt chúng ra xa theo hướng bạn muốn mở rộng vùng chọn của bạn. Bạn sẽ nghe thấy vùng đã chọn từ ô đầu tiên trên cùng bên trái tới ô cuối cùng phía dưới bên phải.

 3. Dẫn hướng tới tab Chèn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới menu tab.

 4. Trên tab Chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Table button” (Nút Bảng). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Not checked, Table has headers, checkbox” (hộp kiểm Bảng có tiêu đề, Không được chọn). Nếu bảng của bạn có tiêu đề, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: “Not checked, Table has headers, checkbox” (hộp kiểm Bảng có tiêu đề, Không được chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Checked” (Được chọn).

 5. Để di chuyển khỏi hộp kiểm, nhấn vào điểm bất kỳ trên màn hình bằng hai ngón tay.

Thêm một tiêu đề văn bản thay thế vào bảng

Để giúp dễ dàng truy nhập bảng của bạn trong Excel for Android đối với tất cả bộ đọc, bạn có thể thêm một tiêu đề mô tả ngắn vào bảng, thậm chí viết một văn bản đầy đủ hơn để mô tả chi tiết về bảng.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn. Tiêu điểm có thể nằm ở bất kỳ đâu trong bảng.

 2. Trong tab Bảng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Alt text menu" (Menu Văn bản thay thế). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Alt text” (Văn bản thay thế).

 3. Trong menu Văn bản Thay thế, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Edit-box for title” (Hộp soạn thảo cho tiêu đề). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>). Nhập tiêu đề ngắn cho bảng của bạn.

 4. Để viết mô tả cho bảng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Edit-box for description” (Hộp soạn thảo cho mô tả). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>).

 5. Để quay lại trang tính hiện hoạt, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Sheet <sheet number, sheet details>, selected.” (Trang tính <số trang tính>, chi tiết trang tính, được chọn). Để kích hoạt trang tính, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Thêm một hàng hoặc cột vào bảng

Bạn có thể dễ dàng bung rộng bảng của bạn bằng cách thêm hàng bên trên hoặc bên dưới hay thêm cột vào bên trái hoặc bên phải của vùng chọn hiện tại của bạn trong bảng.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Trên tab Bảng, thêm cột hoặc hàng:

  • Để chèn một hàng bên trên vùng chọn hiện tại, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Insert above button” (Nút Chèn vào bên trên). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình

  • Để chèn một hàng bên dưới vùng chọn hiện tại, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Insert below button” (Nút Chèn vào bên dưới). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chèn một cột vào bên trái vùng chọn hiện tại, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Insert left button” (Nút Chèn vào bên trái). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chèn một cột vào bên phải vùng chọn hiện tại, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Insert right button” (Nút Chèn vào bên phải). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Xóa một hàng hoặc cột khỏi bảng

Bạn có thể nhanh chóng xóa toàn bộ hàng hoặc cột khỏi bảng của mình.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Trên tab Bảng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa hàng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Delete rows” (Xóa hàng). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xóa cột, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Delete columns” (Xóa cột). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Tô sáng dữ liệu trong bảng

Để tô sáng dữ liệu trong bảng, bạn có thể thêm màu vào hàng hoặc cột thay thế hay chỉ tô sáng cột đầu tiên hoặc cuối cùng. Bạn cũng có thể nhanh chóng tô điểm cho bảng bằng cách thêm các kiểu được xác định trước.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Trong tab Bảng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây với hàng hoặc cột thay thế:

  • Để thêm màu vào hàng thay thế, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Banded rows switch, unchecked” (Chuyển hàng có dải băng, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm màu vào cột thay thế, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Banded columns switch, unchecked” (Chuyển cột có dải băng, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm hoặc thay đổi kiểu được xác định trước cho hàng hoặc cột có dải băng, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Table styles menu” (Menu Kiểu bảng). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Table styles” (Kiểu bảng). Trong danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Bạn sẽ nghe thấy mô tả về kiểu. Để chọn một kiểu, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong tab Bảng, thực hiện một trong các thao tác sau đây với hàng đầu tiên hoặc cuối cùng:

  • Để thêm màu vào cột đầu tiên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “First column, unchecked” (Cột đầu tiên, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm màu trên cột cuối cùng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Last column, unchecked” (Cột cuối cùng, đã bỏ chọn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm hoặc thay đổi kiểu được xác định trước với cột đầu tiên hoặc cuối cùng trong bảng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Table styles menu” (Menu Kiểu bảng). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Table styles” (Kiểu bảng). Trong danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Medium” (Trung bình) hoặc “Dark” (Tối). Trong danh sách kiểu Trung bình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Light gray, table style medium, eight list item” (Xám nhạt, kiểu bảng trung bình, tám mục trong danh sách). Kiểu này và 13 kiểu sau đây có thể áp dụng với hàng đầu tiên / cột cuối cùng. Trong danh sách kiểu Tối, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Dark gray, table style dark, one list item” (Xám đậm, kiểu bảng tối, một mục trong danh sách) Kiểu này và sáu kiểu sau đây có thể áp dụng với hàng đầu tiên hoặc cột cuối cùng. Để chọn một kiểu áp dụng, nhấn đúp vào màn hình.

Hiện dữ liệu của bạn trong biểu đồ

Bạn có thể hiển thị dữ liệu trong bảng ở định dạng biểu đồ.

 1. Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới bảng trong trang tính của bạn.

 2. Để chọn các ô của bảng bạn muốn sử dụng cho biểu đồ, đặt hai ngón tay trên màn hình và trượt chúng ra xa nhau cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn mà bạn muốn.

 3. Dẫn hướng tới tab Chèn như hướng dẫn trong Dẫn hướng tới menu tab.

 4. Trong dải băng Chèn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Chart menu" (Menu Biểu đồ). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Chart” (Biểu đồ).

 5. Trong menu Biểu đồ, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy loại biểu đồ bạn muốn chọn, ví dụ: “Pie menu” (Menu Hình tròn). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên loại biểu đồ đã chọn, ví dụ: “Pie” (Hình tròn). Danh sách loại biểu đồ sẽ mở ra.

 6. Trong danh sách loại biểu đồ, trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt qua danh sách. Bạn nghe thấy tên mục danh sách, ví dụ: “3D pie, list item” (mục danh sách Hình tròn 3D). Để chọn một loại biểu đồ, hãy nhấn đúp vào màn hình. Biểu đồ sẽ được tạo trên trang tính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×