Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn âm thanh hoặc video trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn âm thanh hoặc video trong PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm tệp video và âm thanh để làm phong phú hơn bản trình bày của bạn. Bạn thậm chí có thể ghi lại một tệp âm thanh trực tiếp từ PowerPoint.

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

Thêm video từ mạng

Bạn có thể thêm video trên web từ các cộng đồng chia sẻ video, như YouTube hoặc từ một mã nhúng video.

 1. Trong bản trình bày, hãy đi đến vùng nội dung trang chiếu bạn muốn chèn video.

 2. Nhấn Alt+N, V. Bạn sẽ nghe thấy: “Online video" (Video trực tuyến).

 3. Nhấn Enter. Hộp thoại Chèn Video sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Thêm video từ cộng đồng chia sẻ

  1. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Search <community name>" (Tìm kiếm trong <tên cộng đồng>).

  2. Nhập từ tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Bộ chọn video sẽ mở ra, tiêu điểm nằm trên video đầu tiên.

  3. Nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy video mình muốn thêm, rồi nhấn Enter.

  Thêm video từ mã nhúng

  1. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Paste embed code here" (Dán mã nhúng ở đây).

  2. Dán mã nhúng, rồi nhấn Enter.

Thêm video từ thiết bị của bạn

Bạn có thể thêm video vào bản trình bày từ PC của mình.

 1. Trong bản trình bày, hãy đi đến vùng nội dung trang chiếu bạn muốn chèn video.

 2. Nhấn Alt+N, V. Bạn sẽ nghe thấy: “Online video" (Video trực tuyến).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Video on my PC" (Video trên PC của tôi).

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại Chèn Video của Windows sẽ mở ra, tiêu điểm nằm trên thư mục Tài liệu. Bạn sẽ nghe thấy: "File name, editable, edit" (Tên tệp, có thể chỉnh sửa, chỉnh sửa).

 5. Dẫn hướng đến tệp video bạn muốn thêm hoặc nhập đường dẫn đến tệp, rồi nhấn Enter.

 6. Nếu cần, để dẫn hướng đến các tùy chọn định dạng video, hãy nhấn Alt, J, rồi P. Bạn sẽ nghe thấy: “Format tab” (Tab Định dạng). Để dẫn hướng qua các tùy chọn menu con, hãy nhấn Tab.

  Mẹo: Menu này chỉ sẵn dùng khi bạn đã chọn video. Nếu bạn không chọn video và nhấn Alt, J, rồi P, bạn sẽ nghe thấy “Alt, J, P” mà không có menu nào xuất hiện. Để di chuyển con trỏ quay lại trang chiếu, nhấn Esc.

 7. Nếu cần, để dẫn hướng đến các tùy chọn phát lại video, hãy nhấn Alt, J, rồi N. Bạn sẽ nghe thấy: “Playback tab” (Tab Phát lại).

Thêm tệp âm thanh từ thiết bị của bạn

Bạn có thể thêm tệp âm thanh vào bản trình bày từ thiết bị.

 1. Trong bản trình bày, hãy đi đến trang chiếu bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Để mở menu Chèn, nhấn Alt+N, O. Bạn sẽ nghe thấy: “Audio on my PC” (Âm thanh trên PC của tôi).

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "File name, editable, edit" (Tên tệp, có thể chỉnh sửa, chỉnh sửa). Hộp thoại Chèn Âm thanh của Windows sẽ mở ra.

 4. Dẫn hướng đến tệp âm thanh bạn muốn thêm hoặc nhập đường dẫn đến tệp. Để chọn tệp, hãy nhấn Phím cách.

 5. Để chèn tệp, nhấn Enter.

 6. Nếu cần, để dẫn hướng đến các tùy chọn định dạng tệp âm thanh, trên tab Chèn, nhấn Alt, J, P. Bạn sẽ nghe thấy “Format tab” (Tab Định dạng). Để dẫn hướng qua các tùy chọn menu con, hãy nhấn Tab.

  Mẹo: Menu này chỉ sẵn dùng khi bạn đã chọn tệp âm thanh. Nếu chưa chọn tệp và nhấn Alt, J, rồi P, bạn sẽ nghe thấy “Alt, J, P” mà không có menu nào xuất hiện. Để di chuyển con trỏ quay lại trang chiếu, nhấn Esc.

 7. Nếu cần, để dẫn hướng đến các tùy chọn phát lại âm thanh, trên tab Chèn, hãy nhấn Alt, J, N. Bạn sẽ nghe thấy “Playback tab” (Tab Phát lại).

Ghi tệp âm thanh trong PowerPoint

Bạn có thể trực tiếp ghi nhanh tệp âm thanh trong PowerPoint.

 1. Trong bản trình bày, hãy đi đến trang chiếu bạn muốn chèn tệp âm thanh.

 2. Nhấn Alt+N, O, R. Bạn sẽ nghe thấy: “Record sound window, name, editing” (Cửa sổ Ghi âm thanh, tên, chỉnh sửa).

 3. Nhập tên cho bản ghi âm thanh.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Button" (Nút), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "OK button" (Nút OK).

 5. Ghi âm thanh và khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Enter. Tệp âm thanh sẽ được chèn vào trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Dùng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày PowerPoint

Dùng lối tắt bàn phím để chuyển tải bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm tệp video để làm phong phú hơn bản trình bày của bạn.

Ghi chú: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

 • Khi sử dụng ảnh, clip art hoặc tệp khác từ Internet, cần phải tôn trọng bản quyền. Tính năng Lọc hình ảnh theo loại giấy phép có thể giúp bạn chọn tệp cần sử dụng.

Thêm video từ Internet

 1. Để mở hộp thoại Chèn Video , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, N, V, O. Bạn nghe: "thoại. Chèn video, tìm kiếm YouTube." Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm YouTube .

 2. Nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn Enter. Danh sách kết quả tìm kiếm xuất hiện, với tiêu điểm trên mục đầu tiên trong danh sách kết quả.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng qua các kết quả tìm kiếm. Khi bạn tìm thấy video mà bạn muốn, nhấn Enter để chèn nó vào trong bản trình bày của bạn.

 4. Để phát video trong bản trình bày, hãy nhấn phím logo Alt + Windows, W, C. Trình chiếu bắt đầu từ trang chiếu hiện tại với video. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút phát", sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×