Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business trong Windows

Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business trong Windows

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Dùng tường thuật viên, dựng sẵn Windows màn hình đọc và lối tắt bàn phím để đồng bộ hóa OneDrive for Business tệp của bạn với máy tính của bạn. Đồng bộ cho phép bạn làm việc với tệp của bạn OneDrive for Business trực tiếp trong File Explorer và để truy nhập chúng ngay cả khi bạn ngoại tuyến. Bất cứ khi nào bạn đang trực tuyến, bất kỳ thay đổi nào bạn hoặc người khác đã thực hiện sẽ được đồng bộ.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đồng bộ các tệp OneDrive for Business vào máy tính của bạn

Để đồng bộ OneDrive for Business máy tính của bạn, bạn cần ứng dụng khách đồng OneDrive for Business . Để biết thông tin về cách sử dụng ứng dụng khách đồng OneDrive for Business , hãy xem ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà đang tôi sử dụng.

 1. Đăng nhập vào Office 365 hoặc site SharePoint từ tổ chức của bạn bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  Lưu ý: Nếu bạn cần biết thêm thông tin về đăng nhập vào Office 365, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Công cụ khởi động ứng dụng", sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "OneDrive", sau đó nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “New” (Mới).

 5. Nhấn phím mũi tên Phải cho tới khi bạn nghe thấy “Sync” (Đồng bộ). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Sync, Menu item” (Đồng bộ, Mục menu).) Sau đó, nhấn Enter. Hộp thoại Đồng bộ sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Sync this library to your device for easy access” (Đồng bộ thư viện này vào thiết bị của bạn để truy nhập dễ dàng).

 6. Để bắt đầu đồng bộ, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Sync now” (Đồng bộ ngay), rồi nhấn Enter. Một hộp thoại bảo mật Internet sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Do you want to allow this website to open a program on your computer?” (Bạn có muốn cho phép trang web này mở một chương trình trên máy tính của bạn không?)

 7. Trong hộp thoại bảo mật, để gán quyền, hãy nhấn Alt+A hoặc tab cho tới khi bạn nghe thấy “Allow” (Cho phép), rồi nhấn Enter.

 8. Hộp thoại OneDrive for Business sẽ mở ra kemftheo nút Hiển thị tệp của tôi được chọn và bạn sẽ nghe thấy “Microsoft OneDrive for Business, Show my files button” (Microsoft OneDrive for Business, nút Hiển thị tệp của tôi). Hộp thoại tích hợp địa chỉ web cho OneDrive for Business của bạn, cũng như vị trí trên máy tính của bạn là nơi lưu thư viện.

  Vào lúc này, một hộp thoại bảo mật có thể sẽ mở ra. Nếu hộp thoại này yêu cầu rằng bạn nhập địa chỉ email cho tài khoản Office 365 của bạn, hãy thực hiện những thao tác sau:

  1. Nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn, nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Tiếp theo, rồi nhấn Enter.

  2. Cửa sổ Đăng nhập sẽ mở ra kèm theo trường chỉnh sửa Mật khẩu được chọn. Nhập mật khẩu của bạn.

  3. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Đăng Nhập, rồi nhấn Enter. Cửa sổ Đăng nhập sẽ đóng lạ và hộp thoại OneDrive for Business sẽ tái xuất hiện kèm theo nút Hiển thị tệp của tôi được chọn.

 9. Để hiển thị tệp của bạn khi chúng đồng bộ, nhấn vào Phím cách. File Explorer sẽ mở kèm theo tiêu điểm trên danh sách tài liệu trong thư mục OneDrive for Business của bạn, đồng thời bạn sẽ nghe thấy “OneDrive for Business, Items view” (OneDrive for Business, Chế độ xem mục) và tên mục đầu tiên trong danh sách. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “OneDrive for Business window, Table items view” (Cửa sổ OneDrive for Business, Chế độ xem mục bảng) và tên mục đầu tiên.)

File Explorer danh sách thư mục OneDrive_for_Businesss của bạn trong ngăn dẫn hướng dưới dạng một trong hai OneDrive-CompanyName hoặc OneDrive @ CompanyName.

Sau khi hoàn tất đồng bộ tài liệu của bạn vào máy tính, bạn có thể lưu các tệp Microsoft Office trực tiếp vào thư mục OneDrive for Business. Trong tệp bạn muốn lưu, nhấn Alt+F, A rồi A. Trong danh sách Lưu Dưới dạng, nhấn phím mũi tên Lên hoặc mũi tên Xuống để chọn thư mục OneDrive for Business của bạn, rồi nhấn Enter.

Ngừng đồng bộ thư mục OneDrive for Business của bạn

 1. Với tiêu điểm trên máy tính, hãy nhấn F6 để di chuyển đến nút bắt đầu .

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thông báo nút hình v", sau đó nhấn phím cách. Thông báo tràn ngăn sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên, rồi nhấn các phím mũi tên cho tới khi bạn nghe thấy “Toolbar, OneDrive for Business” (Thanh công cụ, OneDrive for Business)

 4. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và bạn nghe "Menu ngữ cảnh, mở thư mục OneDrive for Business ."

 5. Để ngừng đồng bộ thư mục OneDrive for Business của bạn, hãy nhấn T. Hộp thoại OneDrive for Business sẽ mở ra, với một thư mục OneDrive for Business được chọn và tiêu điểm lên nút dừng đồng bộ . Để chọn một thư mục khác, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Sau khi bạn đã thực hiện lựa chọn của bạn, nhấn Enter.

Đồng bộ thư mục bằng cách thủ công

 1. Với tiêu điểm trên máy tính, hãy nhấn F6 để di chuyển đến nút bắt đầu .

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thông báo nút hình v", sau đó nhấn phím cách. Thông báo tràn ngăn sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên, rồi nhấn các phím mũi tên cho tới khi bạn nghe thấy “Toolbar, OneDrive for Business” (Thanh công cụ, OneDrive for Business)

 4. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và bạn nghe "Menu ngữ cảnh, mở thư mục OneDrive for Business ."

 5. Để đồng bộ thư mục bằng cách thủ công qua việc sử dụng nút Đồng bộ ngay, nhấn N. Khi bạn đang sử dụng mạng của mình, OneDrive for Business sẽ tự động đồng bộ thư mục bằng thư viện SharePoint của họ trong khoảng mỗi 10 phút.

Xem và khắc phục sự cố đồng bộ

Nếu bạn gặp các sự cố qua việc đồng bộ với OneDrive for Business, hãy thử thực hiện các bước sau để xem, rồi khắc phục sự cố.

 1. Với tiêu điểm trên màn hình, nhấn F6 để di chuyển tới nút Bắt đầu.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Notification chevron button” (nút hình v thông báo), rồi nhấn Phím cách. Ngăn tràn Thông báo sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên, rồi nhấn các phím mũi tên cho tới khi bạn nghe thấy “Toolbar, OneDrive for Business” (Thanh công cụ, OneDrive for Business)

 4. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Context menu, Open your OneDrive for Business folder” (Menu ngữ cảnh, Mở thư mục OneDrive for Business của bạn)

 5. Chọn từ các tùy chọn sau:

  • Để xem các sự cố đồng bộ, nhấn V. Hộp thoại OneDrive for Business sẽ mở ra, rồi bạn sẽ nghe thấy “Leaving menu, File Explorer, Items view, OneDrive for Business dialog, [X] items can’t be synced with OneDrive for Business” (Rời khỏi menu, File Explorer, chế độ xem Mục, hộp thoại OneDrive for Business, không thể đồng bộ các mục [X] với OneDrive for Business) và tên của tệp đầu tiên.

   Để chuyển qua danh sách các tệp, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Chọn tệp bạn muốn mở, nhấn phím Tab để di chuyển đến nút mở mục , sau đó nhấn Enter. Trong tệp đã mở, khắc phục vấn đề đang gây ra vấn đề đồng bộ và lưu tệp.

  • Tùy chọn này sẽ sửa các thư viện không đồng bộ. Tùy chọn này sẽ đồng bộ các phiên bản máy chủ của những thư viện này đối với máy tính của bạn, rồi sao lưu mọi tệp cục bộ có các thay đổi chưa được đồng bộ.

   Để chạy Sửa chữa, nhấn E. Hộp thoại OneDrive for Business sẽ mở ra, kèm theo tiêu điểm nằm trên nút Sửa chữa. Để sửa chữa, nhấn Enter.

Thông tin khác

Xem thêm

Lối tắt bàn phím cho OneDrive for Business trong Windows

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business trong Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng OneDrive dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×