Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng OneNote 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để đọc các trang OneNote 2016. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận dạng danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả về đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

Đọc một trang trong OneNote 2016

Bộ đọc màn hình đọc to toàn bộ một trang trong OneNote 2016, thông báo các hình ảnh, danh sách và mục trong danh sách, bảng và nội dung trong bảng, đầu đề và siêu kết nối.

 1. Để chuyển sang chế độ toàn màn hình nhằm dẫn hướng dễ dàng hơn, nhấn F11.

 2. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Với Trình tường thuật, nếu bạn không nghe thấy: "Content block, editing" (Khối nội dung, đang chỉnh sửa) khi mở sổ tay thì nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi nghe thấy. Sau đó nhấn Caps Lock+M. Trình tường thuật sẽ bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, nhấn các phím mũi tên để di chuyển đến dòng tiếp theo hoặc trước đó, ví dụ: trong tiêu đề trang OneNote 2016.

  • Với JAWS, nhấn Insert+phím Mũi tên xuống để nghe toàn bộ trang. Ngoài ra, sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng lần lượt đến từng thành phần có thể đọc. Để biết các lệnh đọc khác trong JAWS, hãy tham khảo Lệnh Đọc trong JAWS.

 3. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote 2016 của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo tiêu đề và mô tả văn bản thay thế (văn bản thay thế), Trình tường thuật sẽ đọc mô tả khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến hình ảnh. Ở chế độ đọc liên tục, Trình tường thuật sẽ thông báo đối tượng ảnh nhưng không thông báo đầu đề hay mô tả. JAWS chỉ thông báo đối tượng ảnh và đầu đề nhưng không đọc văn bản thay thế.

 1. Dẫn hướng đến đồ họa và nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trong menu, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Alt text” (Văn bản thay thế). Sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Alternative Text, custom title, editing, <văn bản tiêu đề>” (Văn bản Thay thế, tiêu đề tùy chỉnh, đang chỉnh sửa, <văn bản tiêu đề>).

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Leaving menu, Alternative Text, <văn bản tiêu đề>, title, edit” (Đang rời khỏi menu, Văn bản Thay thế, <văn bản tiêu đề>, tiêu đề, chỉnh sửa).

 3. Để di chuyển đến phần mô tả văn bản thay thế, nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: “<Văn bản mô tả>”.

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Description, edit, <văn bản mô tả>” (Mô tả, chỉnh sửa, <văn bản mô tả>).

 4. Để thoát cửa sổ Văn bản Thay thế, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “OK button” (Nút OK). Sau đó nhấn Enter.

Sử dụng Chế độ Quét

Nếu OneNote 2016 không hỗ trợ lệnh nào đó trong vùng đặt tiêu điểm, Trình tường thuật sẽ cho biết: “Not an explorable text” (Không phải văn bản có thể khám phá). Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng Chế độ Quét của Trình tường thuật để dẫn hướng và đọc văn bản.

Để bật Chế độ Quét, nhấn Caps Lock+Phím cách. Để biết thêm thông tin về Chế độ Quét, hãy tham khảo Sử dụng Chế độ Quét.

Điều chỉnh mức độ chi tiết của bộ đọc màn hình

Bạn có thể thay đổi mức độ chi tiết mà bộ đọc màn hình cung cấp về các đặc điểm văn bản của một trang OneNote 2016.

Trong Trình tường thuật, bạn có thể lựa chọn trong sáu cấp độ khác nhau, từ chỉ nghe văn bản đến nghe thông tin chi tiết về định dạng. Để biết thêm thông tin về mức độ chi tiết của Trình tường thuật, hãy tham khảo Đọc văn bản.

Để điều chỉnh mức độ chi tiết của Trình tường thuật, nhấn Caps Lock+A cho đến khi nghe thấy cấp độ bạn muốn.

Để điều chỉnh mức độ chi tiết của JAWS, nhấn Insert+V. Sau đó nhấn phím Mũi tên xuống để dẫn hướng đến các cài đặt mức độ chi tiết.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tổ chức sổ ghi chép, phần và trang trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote cho Windows

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, đọc OneNote 2016 trang. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for iOS, thông báo về ảnh và liên kết.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), theo sau là văn bản tiêu đề.

 2. Dùng hai ngón tay trượt nhanh xuống dưới để bắt đầu đọc toàn bộ trang tính từ tiêu đề.

 3. Dùng hai ngón tay nhấn một lần để dừng đọc bất kỳ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for iOS của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo tiêu đề hoặc mô tả văn bản thay thế, VoiceOver sẽ đọc tiêu đề và mô tả và nói "Image" (Hình ảnh) khi bạn gặp một hình ảnh ở chế độ đọc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, các phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Windows 10 với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để giúp bạn đọc trang. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong OneNote for Windows 10.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for Windows 10, thông báo về ảnh, danh sách và đầu đề.

Ghi chú: Nếu bạn không đăng xuất khỏi OneNote for Windows 10 vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Với Trình tường thuật, nếu bạn không nghe thấy: "Content block, editing" (Khối nội dung, đang chỉnh sửa) khi mở sổ tay thì nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi nghe thấy. Sau đó nhấn Caps Lock+M. Trình tường thuật sẽ bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển đến dòng tiếp theo hoặc trước đó.

   Ghi chú: Nếu OneNote for Windows 10 không hỗ trợ lệnh nào đó trong vùng đặt tiêu điểm, Trình tường thuật sẽ cho biết: “Not an explorable text” (Không phải văn bản có thể khám phá). Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng Chế độ Quét của Trình tường thuật để dẫn hướng và đọc văn bản. Để bật Chế độ Quét, nhấn Caps Lock+Phím cách.

  • Với JAWS, nhấn Insert+phím Mũi tên xuống để nghe toàn bộ trang. Ngoài ra, sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng lần lượt đến từng thành phần có thể đọc. Để biết các lệnh đọc khác trong JAWS, hãy tham khảo Lệnh Đọc trong JAWS.

 2. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for Windows 10 của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo tiêu đề và mô tả văn bản thay thế (văn bản thay thế), Trình tường thuật sẽ đọc tiêu đề và mô tả khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến hình ảnh hoặc khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

JAWS đọc tiêu đề và mô tả khi bạn dẫn hướng đến hình ảnh nhưng sẽ bỏ qua hình ảnh ở chế độ đọc liên tục.

Điều chỉnh mức độ chi tiết của bộ đọc màn hình

Bạn có thể thay đổi mức độ chi tiết mà bộ đọc màn hình cung cấp về các đặc điểm văn bản của một trang OneNote for Windows 10.

Trong Trình tường thuật, bạn có thể lựa chọn trong sáu cấp độ khác nhau, từ chỉ nghe văn bản đến nghe thông tin chi tiết về định dạng. Để biết thêm thông tin về mức độ chi tiết của Trình tường thuật, hãy tham khảo Đọc văn bản.

Để điều chỉnh mức độ chi tiết của Trình tường thuật, nhấn Caps Lock+A cho đến khi nghe thấy cấp độ bạn muốn.

Để điều chỉnh mức độ chi tiết của JAWS, nhấn Insert+V. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "User verbosity" (Mức độ chi tiết của người dùng), tiếp theo là cấp độ hiện tại, rồi nhấn Phím cách cho đến khi bạn nghe cấp độ mình muốn. Nhấn Enter để đóng menu Cài đặt Nhanh.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các phím tắt trong OneNote for Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote Online với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, đọc OneNote Online trang. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím Tắt trong OneNote Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng OneNote Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải OneNote Online.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote Online, thông báo về ảnh, danh sách và đầu đề.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Khi bạn mở một trang, bạn sẽ nghe thấy tên sổ tay, theo sau là "Editing area, editing, main landmark, title" (Vùng soạn thảo, đang chỉnh sửa, mốc chính, tiêu đề). Thông báo này cho bạn biết tiêu điểm đang nằm ở vùng tiêu đề.

 2. Nhấn Tab để di chuyển đến văn bản chính. Trình tường thuật sẽ đọc dòng đầu tiên của văn bản.

 3. Nhấn Caps Lock+M để Trình tường thuật bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại. Ngoài ra, bạn có thể nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển đến dòng tiếp theo hoặc trước đó.

 4. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote Online của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo mô tả văn bản thay thế (văn bản thay thế), Trình tường thuật sẽ đọc mô tả và nói "Image" (Hình ảnh) khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến hình ảnh hoặc khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

Ghi chú: Trong OneNote 2016 và OneNote for Windows 10, bạn có thể thêm hai loại văn bản thay thế vào một hình ảnh: tiêu đề và mô tả. Trong OneNote Online, mọi văn bản thay thế bạn thêm sẽ luôn là mô tả. Trình tường thuật không thể đọc tiêu đề văn bản thay thế trong OneNote Online.

Đọc danh sách và đầu đề

Nếu trang OneNote Online của bạn có danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số hoặc đầu đề, Trình tường thuật sẽ thông báo cấp độ trong danh sách hoặc cấp độ đầu đề khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến từng mục trong danh sách hoặc từng đầu đề. Trình tường thuật cũng sẽ thông báo đầu đề khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

Xem thêm

Phóng to và thu nhỏ ghi chú trong OneNote Online

Phím tắt trong OneNote Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×