Sử dụng bổ trợ trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft đã hợp tác với các công ty đầu ngành để xây dựng các phần bổ trợ giúp bạn hoàn tất mọi thứ ngay trong hộp thư đến của mình. Bổ trợ trong Outlook trên web là chương trình hoặc các tiện ích giúp bạn tự động hóa tác vụ khi bạn xem hoặc tạo thư.

Làm thế nào để bổ trợ hoạt động?

Cài đặt bổ trợ được bật theo mặc định, nhưng bạn sẽ được nhắc để cung cấp cho bạn chấp thuận lần đầu tiên bạn chạy chúng nếu họ cần truy nhập dữ liệu của bạn. Ngay cả sau khi bạn thêm và cung cấp cho bạn chấp thuận cho bổ trợ, nó chỉ có thể chạy khi bạn chọn nó. Hầu hết các phần bổ trợ chỉ có quyền truy nhập dữ liệu trong thư email mà bạn đang làm việc cùng.

Khi bạn cài đặt bổ trợ trong Outlook trên web, nó sẽ xuất hiện trong các phiên bản của Outlook. Ví dụ, nếu bạn cài đặt bổ trợ trong Outlook trên web, bạn sẽ thấy bổ trợ khi bạn mở Outlook 2016.

Tất cả bổ trợ được xác nhận bởi Microsoft, bao gồm những người mà bạn cài đặt từ Office Store. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục điều khoản về quyền riêng tư và điều khoản và điều kiện trong biểu mẫu chấp thuận của phần bổ trợ.

Đây là ví dụ về bổ trợ. Thư bao gồm ngày và thời gian gây ra đề xuất cuộc họp bổ trợ, vốn được cài đặt theo mặc định. Khi bạn chọn văn bản bao gồm ngày giờ, phần bổ trợ Cuộc họp được đề xuất sẽ mở ra nhưng không đưa bạn rời khỏi thư. Từ đó, bạn có thể chọn Lên lịch sự kiện để thêm sự kiện nguyên trạng vào lịch hoặc chọn Chỉnh sửa chi tiết để sửa đổi sự kiện trước khi thêm vào lịch.

Ảnh chụp màn hình thư email có nội dung về một cuộc họp và thẻ Cuộc họp Được đề xuất chứa chi tiết cuộc họp và các tùy chọn để lên lịch sự kiện và chỉnh sửa các chi tiết sự kiện.

Làm thế nào để tôi thêm hoặc loại bỏ bổ trợ?

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

Sử dụng menu bổ trợ để thêm hoặc loại bỏ bổ trợ

Lấy biểu tượng bổ trợ Tải bổ trợ mở bổ trợ cho Outlook menu, nơi bạn có thể tìm thấy và quản lý bổ trợ. Hãy xem mở menu bổ trợThêm một biểu tượng lấy bổ trợ vào cửa sổ tin nhắn của bạn để tìm hiểu cách tìm Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ.

Menu bổ trợ có ba phần

 • Tất cả Hiển thị tất cả sẵn dùng bổ trợ, bao gồm các bổ trợ đã được thêm vào tài khoản của bạn.

 • Bổ trợ của tôi Hiển thị bổ trợ đã được thêm vào tài khoản của bạn. Đây là nơi bạn có thể thêm bổ trợ tùy chỉnh bằng cách sử dụng URL hoặc tệp.

 • Quản trị quản lý cho bổ trợ đã được thực hiện sẵn dùng người quản trị CNTT của bạn. Người quản trị của bạn cũng có thể thêm bổ trợ vào tài khoản của bạn.

Tìm bổ trợ bạn muốn và chọn nút Thêm để thêm nó vào tài khoản của bạn.

Để loại bỏ một bổ trợ, chuyển tới menu bổ trợ và tìm bổ trợ trong bổ trợ của tôi. Chọn Xem thêm hành động hành động khác , sau đó chọn loại bỏ.

Loại bỏ bổ trợ

Bạn cũng có thể thêm bổ trợ từ một URL hoặc tệp

 1. Chọn Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ.

 2. Chọn bổ trợ của tôi.

 3. Đi đến phía dưới cùng của trang để tùy chỉnh bổ trợ.

 4. Chọn Thêm một tùy chỉnh bổ trợ, sau đó Thêm từ URL hoặc Thêm từ tệp.

  Bổ trợ tùy chỉnh
 5. Nhập URL hoặc chọn tệp để thêm trong.

Mở menu bổ trợ

Quản lý bổ trợ trong khi đọc thư

 1. Trong Outlook trên web, hãy chọn thư.

 2. Chọn Xem thêm hành động Thêm hành động ở phía trên cùng của thư.

  Xem thêm hành động từ ngăn đọc
 3. Đến cuối danh sách và chọn Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ.

 4. Trên bổ trợ cho Outlook, hãy chọn bổ trợ bạn muốn.

  Đối với miễn phí bổ trợ, hãy chọn Thêm để thêm nó vào hộp thư của bạn.

  Đối với đã thanh toán bổ trợ và bản dùng thử miễn phí, hãy chọn để bắt đầu mua hàng của bạn.

Quản lý bổ trợ trong khi soạn một thư

 1. Trong Outlook trên web, tạo một thư mới hoặc trả lời thư hiện có.

 2. Ở cuối trang, chọn Xem thêm hành động hành động khác và sau đó chọn Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ.

  Ảnh chụp màn hình của nút lấy bổ trợ

 3. Trên bổ trợ cho Outlook, hãy chọn bổ trợ bạn muốn.

  Đối với miễn phí bổ trợ, hãy chọn Thêm để thêm nó vào hộp thư của bạn.

  Đối với đã thanh toán bổ trợ và bản dùng thử miễn phí, hãy chọn để bắt đầu mua hàng của bạn.

Thêm một biểu tượng lấy bổ trợ vào cửa sổ tin nhắn của bạn

Bạn có thể dùng Biểu tượng Thiết đặt thiết đặt trong Outlook trên web để thêm một biểu tượng Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ tới bề mặt của thư của bạn, cho phép bạn tiếp cận menu bổ trợ trong một lần bấm chuột.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Biểu tượng Thiết đặt thiết đặt.

 2. Ở dưới cùng của danh sách thiết đặt, chọn xem tất cả các thiết đặt Outlook.

  Xem tất cả các thiết đặt Outlook
 3. Chọn Thư > Tùy chỉnh hành động.

  • Để thêm Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ ngăn đọc, hãy đi tới Thư bề mặt, sau đó chọn Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ.

  • Để thêm Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ vào thư mới, hãy đến công cụ, sau đó chọn Lấy biểu tượng bổ trợ lấy bổ trợ.

   Lấy bổ trợ trong thiết đặt
 4. Chọn lưu, sau đó đóng thiết đặt.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Chọnthiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > quản lý bổ trợ.

  Ảnh chụp màn hình về nút Thiết đặt.

 2. Đối với các phần bổ trợ miễn phí, sử dụng các điều khiển chuyển đổi để bật hoặc tắt. Đối với các phần bổ trợ trả phí và bản dùng thử miễn phí, chọn Tải để hoàn tất việc mua hàng.

  Ảnh chụp màn hình nút bật tắt phần bổ trợ

Bạn cũng có thể cài đặt thêm phần bổ trợ từ Office Store.

Nếu bạn thấy một thông báo rằng bạn đã sở hữu bổ trợ, hãy xem bạn đã sở hữu này bổ trợ cho Outlook.

Câu hỏi thường gặp

Nền tảng

Yêu cầu

Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows

Exchange 2013 SP1 +, Exchange Onlinehoặc tài khoản Outlook

Outlook 2016 cho Mac

Exchange 2013 SP1 +, Exchange Onlinehoặc tài khoản Outlook

Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android

Exchange Online hoặc tài khoản Outlook

Trình duyệt Web

Exchange Online hoặc tài khoản Outlook

Tôi có phiên bản Outlook nào?

Outlook sẽ phát hiện xem từ khóa hoặc thực thể mà phần bổ trợ yêu cầu, chẳng hạn như các đề xuất về cuộc họp hoặc địa chỉ có xuất hiện trong thư của bạn không và gạch dưới chúng. Vui lòng lưu ý rằng Microsoft luôn bảo vệ quyền riêng tư của bạn và không tìm cách đọc hoặc hiểu thư của bạn. Dù bạn có thể thấy văn bản được gạch dưới nhưng không có thông tin nào được gửi đến phần bổ trợ.

Hãy nhớ rằng, bổ trợ chỉ có thể chạy sau khi bạn đồng ý kích hoạt nó và bạn chọn văn bản được gạch dưới đó.

Một phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu tới dịch vụ của chính mình nhưng chỉ để hoàn thành tác vụ mà bạn đã yêu cầu. Ví dụ: phần bổ trợ bản đồ Bing có thể gửi thông tin đến dịch vụ trực tuyến Bing để tìm vị trí bạn đã yêu cầu. Tất cả phần bổ trợ bắt buộc phải tuân thủ theo các chính sách riêng tư của mình cũng như các tiêu chuẩn Microsoft. Hãy xem điều khoản về quyền riêng tư của phần bổ trợ để biết thêm chi tiết.

Truy nhập Office Store và tìm kiếm phần bổ trợ bạn cần. Sau đó, chọn phần bổ trợ đó để xem thông tin như tổng quan, yêu cầu, xếp loại và đánh giá.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×