Sử dụng Yammer với một trình đọc màn hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Yammer là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin, thậm chí với những người mà bạn không bao giờ đã gặp, nhưng đôi khi nhận biết một sản phẩm mới có thể là một thách thức nếu bạn sử dụng bộ đọc màn hình. Nếu bạn sử dụng bộ đọc màn hình, bài viết này có thể giúp bạn hiểu làm thế nào để dẫn hướng trong Yammer.

Bạn sẽ tìm thấy đăng ký (được liệt kê trong thứ tự tab) của bố trí trang Yammer và các thông tin cụ thể về cách sử dụng Yammer HTML đầu đề và mốc vệ-ARIA tài liệu. Chúng tôi cũng cung cấp một số kỹ thuật để dẫn hướng Yammer với bộ đọc màn hình.

Trong bài viết này

Dẫn hướng trang Yammer

Dẫn hướng theo đầu đề

Dẫn hướng bằng vệ-ARIA tài liệu mốc

Bố trí trang

Dẫn hướng nguồn cấp và chủ đề

Dẫn hướng thư đến Yammer của bạn

Trò chuyện với Online ngay

Lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng trong Yammer

Lối tắt cho hành động thông thường

Lối tắt để kiểm soát nguồn cấp thông báo

Lối tắt để dẫn hướng site

Lối tắt cho thư

Dẫn hướng trang Yammer

Bạn có thể dẫn hướng Yammer trang bằng cách dùng đầu đề hoặc vệ-ARIA tài liệu mốc.

Dẫn hướng theo đầu đề

Khi bạn dẫn hướng theo đầu đề, mạng hoặc công ty tên là đầu đề mức 1 xuất hiện trong biểu ngữ site. Tất cả các khu vực khác của trang có cấp độ đầu đề 2. Các lĩnh vực trang là:

 • Thanh dẫn hướng bên trái

 • Nội dung chính

 • Bảng điều khiển nội dung liên quan ở phía tay phải (trên thanh bên)

 • Cửa sổ trò chuyện Trực tuyến bây giờ và mỗi cửa sổ trò chuyện mở

Một số các lĩnh vực cũng bao gồm đề mục có mức 3 hoặc lớn.

Dẫn hướng bằng vệ-ARIA tài liệu mốc

Bạn cũng có thể dẫn hướng bằng vệ-ARIA tài liệu mốc. Tài liệu mốc đánh dấu các vùng sau đây của trang:

 • Biểu ngữ toàn trang

 • Khu vực dẫn hướng và tìm kiếm trong biểu ngữ

 • Thanh dẫn hướng bên trái

 • Nội dung chính

 • Bảng điều khiển nội dung liên quan ở phía bên phải

 • Chân trang

Bố trí Trang

Nói chung, Yammer trang hãy làm theo một bố trí tương tự. Danh sách sau đây cho thấy bố trí này xấp xỉ cùng thứ tự mà bạn có thể tab cho họ.

 1. Ở phía trên cùng của trang là biểu ngữ toàn trang. Biểu ngữ chứa tên mạng Yammer, thường là giống như tên công ty của bạn. Biểu ngữ cũng chứa một thanh dẫn hướng, chứa các thao tác sau:

  • Nối kết đến hộp thư đến của bạn và một thông báo menu mới.

  • Thanh tìm kiếm cho tìm kiếm người, nhóm hoặc hội thoại trên Yammer

  • Menu nối kết có tiêu đề "Nhiều" có chứa các nối kết để truy nhập tệp, nhóm, thư mục mọi người, trang để sửa hồ sơ của bạn, và một nối kết để đăng xuất.

 2. Sau khi vùng biểu ngữ của trang, bạn sẽ tìm thấy khu vực trung tâm của trang, có thể có từ một đến ba ngăn.

  • Một số trang có một ngăn dẫn hướng bên trái, với nối kết đến các khu vực liên quan của site.

  • Ngăn nội dung chính. Ngăn nội dung chính chứa nguồn cấp và chủ đề, hoặc chứa hộp thư đến của bạn, được mô tả trong bài viết phần tiếp theo này.

  • Một số trang có một ngăn nội dung liên quan ở bên phải với thông tin bổ sung và các tùy chọn liên quan đến nội dung chính.

 3. Chân trang site theo khu vực nội dung Trung tâm. Chân trang chứa một nối kết để thay đổi ngôn ngữ cho site, và nối kết đến thông tin bản quyền và quyền riêng tư.

 4. Các mục cuối cùng trên trang sẽ vào Trực tuyến ngay cửa sổ trò chuyện, theo sau là bất kỳ cửa sổ trò chuyện mở.

Dẫn hướng nguồn cấp và chủ đề

Yammer là tất cả về các hội thoại; hội thoại bắt đầu khi ai đó đăng thư hoặc câu hỏi và tiếp tục làm trả lời người khác vào tin nhắn đầu tiên. Thư và trả lời của được gọi là "luồng." Bạn có thể dẫn hướng chủ đề bằng cách dùng đầu đề. Thư ban đầu trong một chuỗi hội thoại có một mức đầu đề 3 và trả lời từng có một mức đầu đề 4.

Thông thường, một khu vực trang Yammer chứa một bộ sưu tập chủ đề. Loại trang được gọi là một "nguồn cấp trang", hoặc chỉ "nguồn cấp". Ví dụ, trang chủ, Toàn bộ công ty trang và trang cho lãi nhóm và cá nhân nguồn cấp trang.

Nguồn cấp trang có thể chứa một vùng nơi bạn có thể bắt đầu một hội thoại mới bằng cách nhập thư. Ngoài ra, trang chủ chứa một khu vực thông báo.

Dẫn hướng thư đến Yammer của bạn

Hộp thư đến Yammer chứa thư ai đó gửi trực tiếp đến bạn, dưới dạng cá nhân hoặc thành viên của nhóm. Ngoài ra, bạn có thể nhận thư từ một nhóm mà bạn có được đề cập.

Trang hộp thư đến Yammer có một bố trí khác nhau hơn các trang nguồn cấp dữ liệu. Nội dung chính của nó chứa:

 • Một nút Tạo thư , mở ra một hộp thoại với một biểu mẫu để tạo thư mới

 • Một khu vực tìm kiếm nơi bạn có thể tìm kiếm vào hộp thư đến

 • Một phần thư chưa đọc , có chứa danh sách thư chưa đọc

 • Đọc thư phần có chứa một danh sách thư mà bạn đã đọc

Các khu vực đọcchưa đọc có đầu đề mức 3, theo sau là một danh sách các nối kết mở một trang mới cho từng thư và trả lời của nó.

Trò chuyện với Online ngay

Yammer cho phép bạn trò chuyện với người dùng khác trong tổ chức của bạn trong thời gian thực. Bạn có thể tìm thấy người dùng trò chuyện với bằng cách mở cửa sổ Trực tuyến bây giờ ở dưới cùng của trang. Khi bạn mở cửa sổ trò chuyện, Yammer sẽ cung cấp một hộp tìm kiếm để tìm thấy mọi người, hoặc bạn có thể di chuyển xuống dưới danh sách tên. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện, chỉ cần nhập tên của người đó và tab để chọn nó và Yammer sẽ mở ra một cửa sổ trò chuyện. Mỗi hội thoại hiện hoạt có cửa sổ riêng sau (theo thứ tự tab) Trực tuyến ngay cửa sổ. Trò chuyện các thư gửi từ người dùng khác xuất hiện trong một cửa sổ trò chuyện khi họ đến.

Trò chuyện thư cũng xuất hiện trong hộp thư đến. Nếu bạn muốn, bạn có thể tắt tính năng trò chuyện trực tiếp, và thay vào đó có thể truy nhập thông điệp trò chuyện đến hộp thư đến khi dùng độc lập.

Để tắt tính năng trò chuyện:

 1. Tìm cửa sổ trò chuyện chính (một mức đầu đề 2 gần cuối trang).

 2. Bấm vào nút menu thiết đặt ở phía trên cùng của cửa sổ để mở danh sách các tùy chọn

 3. Chọn ẩn thư.

Lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng trong Yammer

Bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím để dẫn hướng đến các khu vực cụ thể của trang. Ví dụ, nhập 'g' nhanh chóng tiếp theo là 'tôi' sẽ đến hộp thư đến.

Bạn cũng có thể tìm thấy danh sách các lối tắt vào bất kỳ lúc nào từ một trang Yammer. Chỉ cần nhấn vào "?" khóa (dấu hỏi) bất kỳ chỗ nào trên một trang Yammer để mở hộp thoại hiển thị danh sách.

Ghi chú: nếu bạn đang dùng bộ đọc màn hình sử dụng một hoặc nhiều phím nhấn vào trong bảng sau đây để dẫn hướng trang, bạn có thể cần thay đổi sang một chế độ đọc màn hình khác nhau hoặc sử dụng khóa chuyển qua để sử dụng các lối tắt. Ngoài ra, các lối tắt sẽ không hoạt động khi tiêu điểm bàn phím trên một điều khiển chấp nhận nhập văn bản.

Bảng sau liệt Yammer lối tắt.

Lối tắt cho hành động thông thường

Để thực hiện điều này

Nhấn này

Tìm kiếm

/

Hiển thị lối tắt bàn phím

?

Dẫn hướng lên

k

Dẫn hướng xuống

j

Lối tắt để kiểm soát nguồn cấp thông báo

Để thực hiện điều này

Nhấn này

Làm mới nguồn cấp thông báo

.

Soạn thư

"c"

Trả lời thư hiện tại

r

"Thích" thông điệp hiện tại

+

Thêm chủ đề mới

t

Lối tắt để dẫn hướng site

Để thực hiện điều này

Nhấn này

Đi đến trang chủ

GH

Đi tới hộp thư đến

gi

Đi tới tất cả các nguồn cấp thông báo công ty

GC

Mở Pa-nen thông báo

gn

Lối tắt cho thư

Để thực hiện điều này

Nhấn này

Bung rộng danh sách thư

l

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×