Sử dụng Yammer nhúng thay vì ứng dụng Yammer cho SharePoint 2013 và SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ứng dụng Yammer cho SharePoint sẽ ngừng và sẽ ngừng hoạt động ngày 15 tháng 9 năm 2015. Yammer Embed sẽ là chúng tôi giải pháp duy nhất để tích hợp Yammer nguồn cấp dữ liệu vào SharePoint. Đọc các thông báo trong Văn phòng 365 khách hàng mạng. Yammer Embed là phương pháp ưa thích cho nhúng Yammer cuộc hội thoại trong một trang web SharePoint . Khách tại chỗ SharePoint Server 2013 và SharePoint Online những người di chuyển từ Ứng dụng Yammer cho SharePoint để Yammer Embed sẽ kinh nghiệm tối thiểu chức năng mất. Trong thực tế, Yammer Embed cung cấp một mô hình một cách đáng kể là thuận tiện hơn. Với Ứng dụng Yammer cho SharePoint, người dùng hoặc quản trị viên đã cập nhật thủ công mỗi trang web SharePoint để có được các chức năng mới nhất. Ngược lại, khi bạn sử dụng Yammer Embed, mỗi trường hợp của nó được Cập Nhật bởi vì chức năng cải tiến dòng chảy trực tiếp đến trường hợp mà Yammer Embed trong các trang web SharePoint với không có sự can thiệp của hướng dẫn sử dụng. Điều này là đáng kể dễ dàng hơn cho nó và cho người dùng doanh nghiệp, giảm chi phí hỗ trợ, và cho phép các doanh nghiệp để di chuyển nhanh hơn với mới nhất Yammer Embed.

Có rất nhiều lựa chọn: nguồn cấp dữ liệu của tôi, nhóm thức ăn, thức ăn chủ đề, người sử dụng nguồn cấp dữ liệu, hoặc và mở đồ thị đối tượng nguồn cấp dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yammer nhúng.

Hình ảnh sau đây minh hoạ Yammer Embed trong hành động.

Ảnh chụp màn hình của Yammer Embed

Làm thế nào để thay thế các ứng dụng Yammer cho SharePoint Server 2013 và SharePoint Online với Yammer nhúng

Sơ đồ dưới đây giải thích các bước tham gia vào thay thế Ứng dụng Yammer cho SharePoint với Yammer Embed:

Quy trình thay thế ứng dụng Yammer đối với SharePoint Server 2013 và SharePoint Online

Làm thế nào để thay thế các ứng dụng Yammer cho SharePoint Server 2013 và SharePoint Online   

 1. Trước tiên, bạn cần phải loại bỏ tất cả trường hợp của Ứng dụng Yammer cho SharePoint từ trang trại. Bạn có thể:

  • Sử dụng một tập lệnh Windows PowerShell để loại bỏ tất cả trường hợp trong trang trại. Điều này chỉ có sẵn cho SharePoint Server 2013.

  • Xoá thủ công mỗi trường hợp của Ứng dụng Yammer cho SharePoint từ tất cả các trang của bạn trang web SharePoint .

 2. Bây giờ, bạn có thể Thêm Yammer nhúng các trang mà bạn muốn sử dụng nó. Để thêm Yammer Embed, bạn thêm một biên tập kịch bản web phần trang.

 3. Sau đó, thêm văn bản kịch bản Yammer Embed phần biên tập kịch bản web.

 4. Lặp lại bước 2 và 3 để thêm Yammer Embed đến các trang khác trong trang web của bạn.

Loại bỏ các ứng dụng Yammer cho SharePoint Server 2013 và SharePoint trực tuyến

Để thay đổi từ việc sử dụng Ứng dụng Yammer cho SharePoint để sử dụng Yammer Embed, bạn phải gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng Yammer sẵn có và sau đó thêm mã Yammer Embed để mỗi trang web. Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng và sau đó loại bỏ các ứng dụng từ mỗi bộ sưu tập trang web. Sử dụng những phương pháp này để tìm và loại bỏ các ứng dụng trong Office 365 và SharePoint Server 2013:

Thêm Yammer nhúng

Cho Yammer Embed để làm việc, môi trường SharePoint của bạn phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Tổ chức của bạn nên có một mạng lưới hoạt động Yammer (ví dụ: www.yammer.com/contoso.com)

 • Quản trị trang trại SharePoint của bạn nên chọn Yammer.com dịch vụ như là nền tảng xã hội hợp tác doanh nghiệp mặc định. Thiết lập tùy chọn này trong Trung tâm quản trị SharePoint cho SharePoint Online và trong SharePoint quản trị Trung ương cho tại chỗ SharePoint Server 2013. Chọn dịch vụ yammer.com và chờ đợi cho 30 phút trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

  Hình ảnh sau đây cho thấy các cài đặt này trong SharePoint Online. Cho thông tin về làm thế nào để bật này cho SharePoint Server 2013, xem Tích hợp Yammer với chỗ SharePoint 2013 môi trường.

  Trung tâm quản trị SharePoint hiển thị thiết đặt dịch vụ Yammer.com cho Người dùng

Các thủ tục sau đây mô tả làm thế nào để thêm một nhóm nguồn cấp dữ liệu vào một trang SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013 bằng cách sử dụng Yammer Embed và một phần biên tập kịch bản web. Các ảnh chụp màn hình hiển thị giao diện người dùng SharePoint Online . Bạn cũng có thể sử dụng công cụ cấu hình Yammer nhúng để tạo ra các kịch bản để sử dụng. Xem Thêm các widget Yammer nhúng vào một trang SharePoint cho làm thế nào để sử dụng công cụ cấu hình.

Thêm một nhóm Yammer nguồn cấp dữ liệu vào một trang SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013
 1. Ở Yammer, chuyển đến Nhóm bạn muốn nhúng. Xác định vị trí phần Truy cập tuỳ chọn và chọn nhúng nhóm này trong trang web của bạn.

  Tùy chọn truy nhập cho nhóm Yammer
 2. Sao chép đoạn mã từ cửa sổ.

 3. Trong trang web SharePoint của bạn, chọn chỉnh sửa.

 4. Trên băng, chọn Insert > Web phần và trong danh sách thể loại , chọn phương tiện truyền thông và nội dung > Biên tập kịch bản.

  Trong Thêm một phần để:, chọn nơi bạn muốn thêm phần web, và sau đó chọn Thêm.

 5. Xác định vị trí của bạn một phần kịch bản mới web biên tập, và chọn Chỉnh sửa đoạn.

 6. Dán đoạn mã bạn đã sao chép từ Yammer thành phần web biên tập kịch bản.

  Dán script vào phần web Script
 7. Chọn Chèn.

 8. Tiết kiệm và xuất bản trang SharePoint . Bạn sẽ thấy Yammer cuộc trò chuyện nhóm trên trang SharePoint , tương tự như sau đây minh hoạ.

  Nguồn cấp nhóm của Yammer được nhúng vào trang SharePoint

Bạn có thể sử dụng các loại khác của nguồn cấp dữ liệu (Nguồn cấp dữ liệu của tôi, hoặc một bình luận hoặc một đối tượng nguồn cấp dữ liệu) bằng cách sử dụng trình tương tự đối với một nhóm nguồn cấp dữ liệu, nhưng bạn cần phải thay đổi các feedType và feedID trong kịch bản.

Thêm Yammer của tôi ăn vào một trang SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013
 1. Trong trang web SharePoint của bạn, chọn chỉnh sửa.

 2. Trên băng, chọn Insert > Web phần và trong danh sách thể loại , chọn phương tiện truyền thông và nội dung > Biên tập kịch bản.

  Trong Thêm một phần để:, chọn nơi bạn muốn thêm phần web, và sau đó chọn Thêm.

 3. Xác định vị trí của bạn một phần kịch bản mới web biên tập, và chọn Chỉnh sửa đoạn.

 4. Chỉnh sửa các kịch bản sau đây để sử dụng mạng Yammer của bạn thay vì contoso.com, và sau đó dán nó vào phần web biên tập kịch bản.

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
        container: '#embedded-my-feed',
        network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi các tham số chiều cao và chiều rộng đến chiều cao và chiều rộng mà bạn thích.

 5. Chọn Chèn.

 6. Tiết kiệm và xuất bản trang SharePoint . Bạn sẽ thấy nguồn cấp dữ liệu của bạn Yammer trên trang SharePoint , tương tự như sau đây minh hoạ.

  Nguồn cấp của tôi trong Yammer được nhúng vào trang SharePoint
Thêm một bình luận Yammer hoặc một đối tượng nguồn cấp dữ liệu vào một trang SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013
 1. Ở Yammer, đi đến trang bạn muốn nhúng. Sao chép URL đến trang.

 2. Trong trang web SharePoint của bạn, chọn chỉnh sửa.

 3. Trên băng, chọn Insert > Web một phần, và trong danh sách thể loại , chọn phương tiện truyền thông và nội dung > Biên tập kịch bản.

  Trong Thêm một phần để:, chọn nơi bạn muốn thêm phần web, và sau đó chọn Thêm.

 4. Xác định vị trí của bạn một phần kịch bản mới web biên tập, và chọn Chỉnh sửa đoạn.

 5. Chỉnh sửa kịch bản sau đây để sử dụng mạng Yammer của bạn thay vì contoso.com và sử dụng URL đến trang mà bạn muốn thảo luận, và sau đó dán nó vào phần web biên tập kịch bản.

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
     container: "#embedded-feed", 
     network: "contoso.com", 
     feedType: "open-graph", 
     objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  Danh sách các loại đối tượng hợp lệ là lúc lược đồ > loại đối tượng hỗ trợ. Nếu bạn đang quan tâm trong việc sử dụng tiện ích Yammer Embed để thêm Yammer nguồn cấp dữ liệu vào trang SharePoint của bạn, hãy xem Thêm các widget Yammer nhúng vào một trang SharePoint.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi các tham số chiều cao và chiều rộng đến chiều cao và chiều rộng mà bạn thích.

 6. Chọn Chèn.

 7. Tiết kiệm và xuất bản trang SharePoint . Bạn sẽ thấy một chủ đề hội thoại Yammer , sẵn sàng cho bạn để bắt đầu một cuộc thảo luận, tương tự như sau đây minh hoạ.

  Nguồn cấp của trang Yammer được nhúng vào trang SharePoint

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Nhúng Yammer một nguồn cấp dữ liệu vào một trang web SharePoint

Yammer Trung tâm quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×