Sử dụng VoiceOver để quản lý liên hệ hoặc mục yêu thích trong Skype for Business trên iPhone và iPad

Bạn có thể sử dụng VoiceOver - bộ đọc màn hình tích hợp với iOS - để thêm mọi người vào danh sách liên hệ hoặc Yêu thích trong Skype for Business trên iPhone và iPad.

Lưu ý

Trong chủ đề này

Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ

 1. Khởi động ứng dụng Skype for Business và đăng nhập.

  Mẹo: Để được trợ giúp đăng nhập, tham khảo Bắt đầu sử dụng VoiceOver với Skype for Business trên iPhone và iPad.

 2. Di chuyển tiêu điểm đến hộp tìm kiếm liên hệ. Bạn nghe thấy “Search for contacts, Search field” (Tìm kiếm liên hệ, trường Tìm kiếm). Để tìm kiếm liên hệ, nhấn đúp vào hộp tìm kiếm liên hệ. Bạn nghe thấy “Search field, Is editing” (Trường Tìm kiếm, Đang chỉnh sửa). Nhập tên hoặc bí danh email của người bạn muốn tìm.

 3. Di chuyển tiêu điểm đến các kết quả tìm kiếm bên dưới hộp tìm kiếm liên hệ. Khi bạn lựa chọn liên hệ, bạn nghe thấy tên của người đó, tiêu đề và trạng thái của họ. Nhấn đúp vào tên người bạn muốn thêm vào danh sách liên hệ hoặc Yêu thích.

 4. Khi màn hình liên lạc cho thẻ của người đó mở ra và tiêu điểm di chuyển đến nút Quay lại, bạn nghe thấy “Back button” (Nút Quay lại).

 5. Để chọn và mở menu thả xuống cho liên hệ, nhấn vào tên của liên hệ (phía bên phải nút Quay lại). Bạn nghe thấy tên của người đó, tiếp theo là “Button” (Nút). Nhấn đúp vào tên. Menu thả xuống bao gồm ba tùy chọn: xem thẻ liên hệ, thêm người dựgửi email.

 6. Để lựa chọn và mở tùy chọn xem thẻ liên hệ, nhấn vào tùy chọn đó. Bạn nghe thấy “See contact card, Button” (Xem thẻ liên hệ, Nút). Nhấn đúp vào đó. Khi thẻ liên hệ của người đó mở ra, bạn nghe thấy tên công ty họ làm việc hoặc địa chỉ email. Màn hình mở ra bao gồm bảy cấp độ yếu tố giao diện người dùng (UI) sau đây:

  • Nút Bỏ qua, tên liên hệ, nút Yêu thích và nút Thêm liên hệ

  • Tiêu đề liên hệ

  • Nút Cuộc gọi video, nút Gọi, nút Gửi tin nhắn

  • Địa chỉ email của người liên hệ

  • Tên công ty người liên hệ làm việc

  • Số văn phòng

  • Số điện thoại nơi làm việc

Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn

 1. Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

 2. Ở góc phía trên bên phải màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nút Thêm liên hệ. Bạn nghe thấy “Add contact, Button” (Thêm liên hệ, Nút). Nhấn đúp vào đó.

 3. Khi tiêu điểm di chuyển đến nút cho một trong số nhóm liên hệ của bạn, bạn nghe thấy tên nhóm liên hệ, tiếp theo là “Button” (Nút).

 4. Nhấn rồi nhấn đúp vào nút cho nhóm mà bạn muốn thêm người đó vào. Bạn nghe thấy tên nhóm liên hệ, tiếp theo là “Added to group” (Đã thêm vào nhóm).

Thêm người vào danh sách Yêu thích của bạn

 1. Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

 2. Ở góc phía trên bên phải màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nút Yêu thích. Nếu người đó hiện không có trong danh sách Yêu thích, bạn sẽ nghe thấy tên người đó, tiếp theo là “Is currently not added to Favorites, Favorites button” (Hiện không được thêm vào Yêu thích, nút Yêu thích).

 3. Nhấn đúp vào đó. Bạn nghe thấy tên người đó, tiếp theo là “Added to group, Favorites” (Đã thêm vào nhóm, Yêu thích).

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×