Sử dụng TalkBack để thực hiện cuộc gọi trong Skype for Business cho Android

Sử dụng TalkBack để thực hiện cuộc gọi trong Skype for Business cho Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Với Skype for Business for Android, bạn có thể sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để gọi đồng nghiệp trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Bạn có thể thực hiện và nhận thoại và cuộc gọi video, trao đổi tin nhắn tức thời và thêm những người khác vào cuộc gọi của bạn.

Ghi chú: 

 • Ghi chú: Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa nhận được các tính năng này. Để tìm hiểu về cách bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thực hiện cuộc gọi

 1. Bắt đầu Skype for Business for Android và đăng nhập nếu cần thiết.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Skype for Business cho Android vào lần sử dụng trước, ứng dụng này sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo Bắt đầu sử dụng TalkBack với Skype for Business cho Android.

  Màn hình Skype for Business for Android sẽ mở ra. Ở phía trên cùng của màn hình là đầu đề, ở góc trên bên phải của mà bạn sẽ tìm thấy nút liên hệ . Dưới tiêu đề là hộp tìm kiếm, nơi bạn có thể tìm thấy mọi người trong danh bạ công ty. Dưới tìm kiếm hộp là một danh sách các cuộc hẹn sắp tới của bạn, và dưới đây là danh sách các hội thoại gần đây và cuộc họp với các liên hệ của bạn.

 2. Tìm và chọn tên của người bạn muốn gọi.

  • Tìm người đó trong danh sách Gần đây.

   a. Trên màn hình chính, trong danh sách Gần đây, trượt xuống qua các tên cho đến khi bạn tìm thấy người mình muốn gọi. Nhấn đúp. Màn hình mới mở ra và nêu thêm chi tiết về các tương tác gần đây của bạn với người này.

   b. Để mở thẻ liên hệ, gần góc trên bên trái của màn hình, di chuyển tiêu điểm đến tên liên hệ và nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy "Contact card" (Thẻ liên hệ).

   Mẹo: Bạn có thể gọi nhanh liên hệ gần đây mà không cần mở thẻ liên hệ của họ. Ở góc trên bên phải của màn hình trước, di chuyển tiêu điểm đến nút Cuộc gọi video hoặc Cuộc gọi thoại và nhấn đúp.

  • Nếu người đó không có trong danh sách Gần đây, hãy tìm trong danh sách Liên hệ.

   a. Ở góc trên bên phải màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nút Liên hệ. Bạn sẽ nghe thấy “View contacts and contact management screen” (Xem liên hệ và màn hình quản lý liên hệ). Nhấn đúp. Màn hình Liên hệ mở ra.

   b. Trượt qua danh sách bao gồm những người bạn đã thêm làm Yêu thíchLiên hệ Web. Yêu thích được liệt kê theo hàng ngang ở phần trên của màn hình; Liên hệ Web được liệt kê theo hàng dọc bên dưới Yêu thích.

   c. Cuộn bằng hai ngón tay để nghe thêm thông tin về một trong hai danh sách.

   d. Để chọn tên một người cần gọi, hãy nhấn vào tên người đó. Nhấn đúp để mở thẻ liên hệ.

  • Nếu người đó không có trong danh sách Liên hệ, hãy tìm trong danh bạ của công ty.

   a. Trên màn hình chính, di chuyển tiêu điểm đến hộp tìm kiếm. Bạn nghe thấy “Search in the company directory” (Tìm kiếm trong danh bạ của công ty).

   b. Để sử dụng bàn phím trên màn hình, nhấn đúp rồi nhập hoặc đọc tên người đó.

   c. Trượt danh sách kết quả tìm kiếm xuống cho đến khi bạn tìm thấy người mình muốn gọi. Nhấn đúp để mở thẻ liên hệ.

 3. Để thực hiện cuộc gọi, gần phần chính giữa phía trên màn hình thẻ liên hệ, di chuyển tiêu điểm đến nút Cuộc gọi video hoặc Cuộc gọi thoại và nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp cho đến khi người nhận trả lời cuộc gọi.

  Mẹo: Theo mặc định, nút Tắt tiếng được đặt thành Tắt (bật tiếng). Để đảm bảo liên hệ của bạn có thể nghe thấy bạn, hãy trượt dọc theo các mục điều khiển cho đến khi tiêu điểm nằm trên nút Tắt tiếng. Nếu bạn nghe thấy “Audio is muted, Switch checked” (Đã tắt âm thanh, Đã chọn nút chuyển), nhấn đúp vào nút Tắt tiếng cho đến khi bạn nghe thấy “Off” (Tắt).

 4. Để kết thúc cuộc gọi, gần phần chính giữa ở phía dưới màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nút Kết thúc cuộc gọi và nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy “Call ended, End call” (Đã kết thúc cuộc gọi, Kết thúc cuộc gọi).

Chọn tùy chọn gọi

Khi cuộc gọi của bạn đã kết nối, Skype for Business for Android gọi trình bày màn hình các điều khiển sau đây:

 • Ở hàng trên, các nút Video, Tắt tiếngÂm thanh.

 • Ở hàng giữa, các nút Thêm, Bàn phím sốKhác.

 • Ở phần chính giữa cuối màn hình, nút Kết thúc cuộc gọi.

Để kích hoạt bất kỳ điều khiển nào trong số trên, di chuyển tiêu điểm đến nút bạn cần và nhấn đúp.

 • Video kích hoạt video trên cuộc gọi để người nhận có thể nhìn thấy bạn. Bạn sẽ nghe thấy “Preview video is off, Switch not checked” (Tắt xem trước video, Không chọn nút chuyển).

 • Tắt tiếng bật hoặc tắt chức năng truyền âm thanh. Bạn vẫn có thể nghe thấy bên kia nhưng họ sẽ không nghe thấy bạn. Khi điện thoại tắt tiếng, bạn sẽ nghe thấy "Audio is muted, Switch checked” (Đã tắt âm thanh, Đã chọn nút chuyển). Khi điện thoại không bị tắt tiếng (cài đặt mặc định), bạn sẽ nghe thấy "Audio is unmuted, Switch not checked” (Đã bật âm thanh, Không chọn nút chuyển).

 • Âm thanh bật hoặc tắt loa. Khi Âm thanh bật, bạn sẽ nghe thấy “Speaker, Checked” (Đã chọn loa). Khi Âm thanh tắt, bạn sẽ nghe thấy “Speaker, Not checked” (Không chọn loa).

 • Thêm người dự cho phép bạn mời người khác tham gia cuộc gọi. Trong màn hình mở ra, bạn có thể di chuyển qua danh sách các liên hệ gần đây và tìm người.

 • Thêm người dự cho phép bạn mời người khác tham gia cuộc gọi. Trong màn hình mở ra, bạn có thể di chuyển qua danh sách các liên hệ gần đây và tìm người.

 • Bàn phím số mở bàn phím số mà bạn có thể dùng để tương tác với hệ thống điện thoại tự động, chẳng hạn như nhập mã hoặc chọn menu. Bạn sẽ nghe thấy “View dialpad and voicemail button” (Nút xem bàn phím số và thư thoại). (Có thể tổ chức của bạn chưa có thư thoại cho cuộc gọi Skype for Business cho Android.) Để trở lại màn hình gọi, ở góc trên bên trái màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nút Đóng và nhấn đúp.

 • Khác mở ra một màn hình chứa nút Giữ. Giữ cuộc gọi sẽ tạm ngừng mà không kết thúc cuộc gọi. Các bên không thể nghe thấy nhau khi giữ cuộc gọi.

Nhận cuộc gọi

Khi một liên hệ gọi cho bạn, một thông báo sẽ mở ra trên màn hình của bạn và bạn sẽ nghe thấy "Incoming call from" (Cuộc gọi đến từ), theo sau là tên người gọi.

 • Để trả lời cuộc gọi, gần phần chính giữa phía dưới màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nút Chấp nhận cuộc gọi thoại và nhấn đúp. Cuộc gọi của bạn sẽ kết nối. Để kết thúc cuộc gọi, di chuyển tiêu điểm đến nút Kết thúc cuộc gọi ở phần chính giữa cuối màn hình và nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy “Call ended, End call” (Đã kết thúc cuộc gọi, Kết thúc cuộc gọi).

 • Để từ chối cuộc gọi, gần phần chính giữa phía dưới màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nútBỏ qua và nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy thông báo cuộc gọi nhỡ. Tên của người gọi sẽ được thêm vào danh sách Gần đây trên màn hình chính.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình gia nhập cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng TalkBack để quản lý liên hệ trong Skype for Business cho Android

Lối tắt bàn phím trong Skype for Business cho Android

Bắt đầu sử dụng TalkBack với Skype for Business cho Android

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng Skype dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×