Sử dụng TalkBack để thực hiện các tác vụ cơ bản trong Excel for Android

Sử dụng TalkBack để thực hiện các tác vụ cơ bản trong Excel for Android

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tạo sổ làm việc và bảng tính, áp dụng định dạng số, tạo công thức đơn giản và nhiều thao tác khác.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tạo sổ làm việc mới

Các tệp Excel được gọi là sổ làm việc. Mỗi sổ làm việc có nhiều trang tính, thường được gọi là bảng tính hoặc trang tính. Bạn có thể thêm bao nhiêu trang tính tùy thích vào sổ làm việc hoặc tạo sổ làm việc mới để dữ liệu luôn được sắp xếp khoa học.

 1. Trong Excel, để tạo sổ làm việc mới, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “New” (Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để mở sổ làm việc trống, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy tên của mẫu sổ làm việc bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn muốn quay lại sau khi đến cuối danh sách, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy tên của đúng mẫu sổ làm việc.

 3. Để chọn mẫu đó, nhấn đúp vào màn hình.

Tạo trang tính mới trong sổ làm việc

Trong sổ làm việc, hãy rê ngón tay xung quanh vùng bên trái ở dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy “Add sheet button” (Nút Thêm trang tính), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Nhập dữ liệu của bạn

Khi nhập dữ liệu vào trang tính, bạn sẽ thao tác với hàng, cột và ô. Các ô được tham chiếu theo vị trí của ô trong hàng và cột trên trang tính, như vậy, ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Trên trang tính mới, ô A1 là lựa chọn mặc định.

 1. Trên trang tính, rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn thao tác, rồi nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt ô đó.

 2. Để mở công cụ chuyển hàm, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy “Cut button” (Nút Cắt), là mục đầu tiên của thanh bật lên.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Edit button” (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy “Showing English US keyboard” (Hiển thị bàn phím tiếng Anh Mỹ) (ngôn ngữ bàn phím phụ thuộc vào cài đặt bàn phím của bạn).

 4. Để nhập số hoặc văn bản bạn muốn, hãy rê ngón tay trên bàn phím để nghe thấy các ký tự và nhấc ngón tay lên để chọn.

 5. Rê ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi nghe thấy “Enter button” (Nút Enter), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu dữ liệu.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị các loại số khác nhau bằng cách áp dụng định dạng cho ô, ví dụ như tiền tệ, phần trăm hay ngày tháng.

 1. Trong tài liệu Excel, rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn thao tác, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn ô bạn muốn định dạng.

 2. Dùng một ngón tay trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button. Double-tap to activate” (Nút Xem thêm tùy chọn. Nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Tab menu, Home selected. Double-tap to activate” (Menu tab, đã chọn Trang đầu. Nhấn đúp để kích hoạt).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Number format menu. Double-tap to activate” (Menu Định dạng số. Nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Number format” (Định dạng số).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy các định dạng khả dụng, ví dụ: Currency (Tiền tệ), Time (Thời gian) Percentage (Phần trăm).

 5. Để chọn định dạng, nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Một số tùy chọn định dạng cũng có menu con. Chẳng hạn như bạn sẽ nghe thấy: “Number menu” (Menu số). Để mở menu con, nhấn đúp vào màn hình.

Tạo công thức đơn giản

Bạn có thể tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các con số của mình.

 1. Rê ngón tay xung quanh màn hình để chọn ô bạn muốn thao tác, rồi nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt ô đó.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở công cụ chuyển hàm. Bạn sẽ nghe thấy “Cut button” (Nút Cắt), là mục đầu tiên của công cụ chuyển hàm.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Edit button” (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing English US keyboard” (Hiển thị bàn phím tiếng Anh Mỹ) (ngôn ngữ bàn phím phụ thuộc vào cài đặt bàn phím của bạn).

 4. Trong ô, để tạo công thức, hãy nhập tổ hợp con số và toán tử tính toán bằng cách rê ngón tay trên bàn phím và nhấc ngón tay lên khi đến phím bạn cần nhập. Ví dụ: nhập dấu cộng (+) để làm phép cộng, dấu trừ (-) để làm phép trừ, dấu sao (*) để làm phép nhân hoặc dấu gạch chéo (/) để làm phép chia. Ví dụ: nhập =2+4, =4-2, =2*4 hoặc =4/2.

 5. Nhập con số hoặc văn bản mà bạn muốn, sau đó rê ngón tay trên bàn phím ở góc dưới bên phải, cho đến khi nghe thấy “Enter”, rồi nhấc ngón tay lên. Excel sẽ tính toán và hiển thị kết quả trong ô.

Lưu tài liệu của bạn

Excel tự động lưu tài liệu của bạn, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên tệp và chọn vị trí của tệp.

Lưu bản sao của tệp

 1. Trong tệp Excel, để thay đổi tên của tệp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở menu tệp. Bạn sẽ nghe thấy: “File menu opened” (Đã mở menu Tệp).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy mục menu “Save as button” (Nút Lưu dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter file name” (Nhập tên tệp).

 3. Để thay đổi tên tệp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Enter file name. Edit box (and the default name)” (Nhập tên tệp. Hộp chỉnh sửa (và tên mặc định)), rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Clear button” (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình để xóa tên hiện tại của tệp.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy “Enter file name. Edit box,” (Nhập tên tệp. Hộp chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing English US keyboard” (Hiển thị bàn phím tiếng Anh Mỹ) (ngôn ngữ bàn phím phụ thuộc vào cài đặt bàn phím của bạn).

 5. Để nhập tên bạn muốn, hãy rê ngón tay trên bàn phím để nghe các ký tự và nhấc ngón tay lên để chọn.

 6. Khi bạn đã nhập tên mới, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Save button” (Nút Lưu), rồi nhấn đúp để lưu tệp.

Chọn vị trí cho tệp của bạn

 1. Trong tệp Excel, để thay đổi vị trí của tệp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “File button” (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở menu tệp. Bạn sẽ nghe thấy: “File menu opened” (Đã mở menu Tệp).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy mục menu “Save as button” (Nút Lưu dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy “Enter file name” (Nhập tên tệp).

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Places” (Vị trí). Trượt nhanh sang phải để nghe các vị trí lưu tệp của bạn, ví dụ: OneDriveThis device (Thiết bị này). Nhấn đúp vào màn hình để chọn vị trí.

  Mẹo: Một số tùy chọn có thể có menu con. Nhấn đúp để chọn một vị trí và nhấn đúp lần nữa để chọn menu con.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Save button” (Nút Lưu), rồi nhấn đúp để lưu tệp vào vị trí đã chọn.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách lưu tệp với tên đã tồn tại, bạn nghe sẽ thấy “Replace file?” (Thay thế tệp?) Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Cancel button” (Nút Hủy bỏ) hoặc “Replace button” (Nút Thay thế), tùy thuộc vào thao tác bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

In tài liệu của bạn

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối máy in với thiết bị.

 1. Trong tệp Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “File button” (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở menu tệp. Bạn sẽ nghe thấy: “File menu opened” (Đã mở menu Tệp).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: “Print. Getting file ready to print. Press Cancel to stop. File menu closed. Print spooler” (In. Đang chuẩn bị tệp để in. Nhấn vào Hủy bỏ để ngừng. Menu Tệp đã đóng. Bộ đệm in). Tính năng Xem trước khi in sẽ mở ra.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể nghe thấy: “Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?” (Cho phép Exel sử dụng dịch vụ trực tuyến từ Microsoft để chuẩn bị tệp được in?) Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Allow button” (Nút Cho phép) hoặc “Deny button” (Nút Từ chối), tùy theo thao tác bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Drop down list. Select a printer. Double-tap to change” (Danh sách thả xuống. Chọn máy in. Nhấn đúp để thay đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải để tìm máy in bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for Android

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×