Sử dụng TalkBack để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel for Android

Sử dụng TalkBack để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel for Android

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để sắp xếp và lọc bảng. Tính năng sắp xếp giúp bạn sắp xếp và phân tích dữ liệu. Tính năng lọc dữ liệu đặc biệt hữu ích khi trang tính của bạn chứa một lượng lớn dữ liệu.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Sắp xếp dữ liệu trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu dạng văn bản và số trong một trang tính Excel để sắp xếp chúng theo thứ tự cụ thể, ví dụ: văn bản từ A đến Z hay từ Z đến A, số từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất, cũng như ngày và thời gian từ trước đến sau hay từ sau đến trước.

 1. Nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang tính Excel. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở trên cột mà mình muốn sắp xếp. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 3. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ trước đến sau. TalkBack sẽ thông báo: “Sort Ascending, switch not checked” (Sắp xếp Tăng dần, không chọn công tắc).

  • Chọn Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ sau đến trước. TalkBack sẽ thông báo: “Sort Descending, switch not checked” (Sắp xếp Giảm dần, không chọn công tắc).

  Khi tìm thấy tùy chọn bạn muốn, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp. Các mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự đó.

 8. Để trở về trang tính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Expand switch checked” (Đã chọn công tắc Mở rộng). Nút Mở rộng hiện đã được chọn, nhấn đúp để kích hoạt nút này.

Sắp xếp một dải ô

Nếu có ô trống trong sổ làm việc của bạn, bạn có thể chọn một dải ô trước rồi sắp xếp dải ô đó.

 1. Trong sổ làm việc, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 3. Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo “Select Range” (Chọn Dải ô), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Hộp thoại Chọn Ô hoặc Dải ô mở ra và tiêu điểm nằm trong vùng có dải ô. Nhập dải ô mà bạn muốn chọn, ví dụ: “A1:C15”. Rê ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy TalkBack thông báo “OK button” (Nút OK). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp. Dải ô hiện đã được chọn.

 7. Rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: “More options button” (Nút Xem thêm tùy chọn). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để kích hoạt nút.

 8. Khám phá danh sách ở phần dưới của màn hình bằng cách rê ngón tay trên các mục. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 9. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ trước đến sau. TalkBack sẽ thông báo: “Sort Ascending, switch not checked” (Sắp xếp Tăng dần, không chọn công tắc).

  • Chọn Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ sau đến trước. TalkBack sẽ thông báo: “Sort Descending, switch not checked” (Sắp xếp Giảm dần, không chọn công tắc).

  Khi tìm thấy tùy chọn bạn muốn, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp. Các mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự đó.

Định dạng dữ liệu

Đôi khi, bạn cần định dạng lại dữ liệu để có kết quả đúng khi sắp xếp.

 1. Dẫn hướng đến ô hoặc cột bạn muốn định dạng. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 2. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 3. Nhấn đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Trên phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên bằng hai ngón tay để cuộn xuống dưới danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo: “Number Format menu” (Menu Định dạng Số), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  Bạn có thể chọn từ các định dạng sau đây: Chung, Số, Tiền tệ, Kế toán, Ngày, Thời gian, Phần trăm, Phân số, Khoa học, Văn bảnĐặc biệt. Khi bạn tìm thấy định dạng mình muốn sử dụng, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để áp dụng định dạng đó.

Mẹo giải quyết các sự cố về tính năng sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả không mong muốn khi sắp xếp dữ liệu của mình, hãy kiểm tra các mục sau:

 • Nếu dữ liệu mà bạn đã sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức thì các giá trị trả về của những công thức này có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo bạn sẽ sắp xếp lại để có được kết quả cập nhật nhất.

 • Các cột ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp cột, còn hàng ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn. Để bỏ ẩn, trong sổ làm việc Excel:

  1. Dẫn hướng đến một hàng hoặc cột bên cạnh cột hoặc hàng ẩn. TalkBack sẽ thông báo: “Adjacent to hidden cell” (Liền kề với ô ẩn).

  2. Rê ngón tay để di chuyển lên đến tiêu đề cột hoặc sang trái đến số hàng, rồi nhấc ngón tay lên. Nhấn đúp để chọn toàn bộ cột hoặc hàng.

  3. Nhấn đúp lần nữa để mở menu.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Unhide button” (Nút Bỏ ẩn). Nhấn đúp để bỏ ẩn. TalkBack thông báo vị trí hiện tại của bạn trong sổ làm việc và cột hoặc hàng được bỏ ẩn.

 • Kiểm tra cài đặt bản địa trên điện thoại của bạn. Kết quả sắp xếp có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt bản địa.

Lọc dữ liệu trong bảng

Bằng cách chèn dữ liệu vào bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm nhanh giá trị đáp ứng tiêu chí của bạn.

 1. Trong Excel, rê ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn đến bảng. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở tiêu đề của bảng mà bạn muốn lọc. Bạn cũng có thể rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm tiêu đề.

 3. Từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó. Khi bạn đến Hiển thị Nút Lọc, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 8. Để trở về trang tính, rê ngón tay trên phần phía trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu đề bảng.

 9. Trượt nhanh sang phải một lần để đến nút lọc. TalkBack sẽ thông báo vị trí, ví dụ: “Column zero, row zero header, no filter applied” (Cột không, tiêu đề hàng không, không áp dụng bộ lọc). Trượt nhanh sang trái để đi đến mục tiếp theo. TalkBack sẽ thông báo: “Filter Items button.” (Nút Lọc Mục). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 10. Menu Lọc Mục mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường tìm kiếm. Nhấn đúp để kích hoạt trường tìm kiếm và để hiển thị bàn phím ở phần dưới của màn hình.

 11. Rê ngón tay trên bàn phím trên màn hình để nhập tiêu chí lọc mà bạn muốn.

 12. Khi hoàn thành, rê ngón tay ở phần trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu chí đúng. Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để chọn.

 13. Rê ngón tay trên màn hình cho đến khi TalkBack thông báo nút Đã xong (ở góc trên bên phải). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 14. Menu Lọc Mục đóng lại và bạn trở về bảng đã áp dụng các tiêu chí lọc được chọn.

Xem thêm

Sử dụng TalkBack để chèn và chỉnh sửa bảng trong Excel for Android

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for Android

Sử dụng TalkBack để thực hiện các tác vụ cơ bản trong Excel for Android

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×