Sử dụng TalkBack để quản lý lịch và sự kiện của bạn trong Outlook for Android

Lên lịch sự kiện lịch và nhận lời nhắc trên thiết bị di động chạy Android của bạn bằng bộ đọc màn hình TalkBack và ứng dụng Outlook Android.

Ghi chú: 

 • Nếu bạn chưa có ứng dụng này, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Outlook for Android từ Google Play ứng dụng Outlook for Android từ Google Play.

 • Phím tắt và dẫn hướng trong ứng dụng Outlook có thể hơi khác với phím tắt và dẫn hướng trong Outlook trên web mà bạn sử dụng trong trình duyệt web của thiết bị.

 • Để dẫn hướng cũng như nhập thông tin và lệnh, bạn có thể sử dụng động tác, bàn phím bên ngoài hoặc tính năng đọc chính tả.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, TalkBack.

Trong chủ đề này

Khởi động ứng dụng Outlook for Android

 1. Mở ứng dụng Outlook for Android.

 2. Nếu bạn có nhiều tài khoản Outlook, tài khoản mặc định sẽ mở ra.

 3. Theo mặc định, ứng dụng Outlook sẽ mở Hộp thư đến của bạn. Để truy nhập Lịch, trượt xuống cuối màn hình, di chuyển tiêu điểm sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Calendar tab” (Tab Lịch), rồi nhấn đúp. Dạng xem Lịch sẽ mở ra.

Sử dụng dạng xem Lịch

Dạng xem Lịch của ứng dụng Outlook có các đầu đề lần lượt từ trái sang phải là nút Mở Ngăn Dẫn hướng, nút bung rộng Bộ chọn Ngày của tháng hiện tại, nút Chuyển Khỏi dạng xem hiện tại và nút Cài đặt.

Để thay đổi dạng xem trong Lịch, di chuyển tiêu điểm đến nút Chuyển Khỏi, rồi nhấn đúp. Một menu sẽ mở ra. Trượt xuống để chọn từ ba tùy chọn:

 • Lịch công tác thay đổi dạng xem Lịch thành một danh sách ngày và ngày tháng tuần tự, cùng với mọi mục lịch công tác trong ngày đó.

 • Ngày thay đổi dạng xem Lịch thành mở các cuộc hẹn trong hôm nay với đường thời gian theo giờ ở dưới lề trái và các sự kiện được liệt kê bên cạnh thời gian đã lên lịch của sự kiện.

 • 3 Ngày hoặc Tuần thay đổi dạng xem Lịch thành mở một bảng gồm ba hoặc bảy ngày trong các cột với đường thời gian theo giờ dưới dạng hàng ở dưới lề trái. Dạng xem này trình bày ba ngày trên điện thoại chạy Android và bảy ngày trên máy tính bảng. Các sự kiện cho mỗi ngày nằm bên cạnh thời gian đã lên lịch của sự kiện.

Dạng xem đã chọn sẽ mở ra dưới đầu đề dạng xem Lịch.

Ở cuối màn hình là thanh menu có bốn lệnh sau đây:

 • Thư đi đến Hộp thư đến.

 • Lịch đi đến dạng xem Lịch.

 • Tệp đi đến dạng xem Tệp, nơi bạn có thể duyệt tệp từ các tài khoản email của mình, những tệp được lưu trữ trên OneDrive và nhiều nội dung khác.

 • Mọi người đi đến dạng xem Mọi người, hiển thị các liên hệ của bạn.

Ngay trên lệnh Mọi người trong dạng xem Lịch là nút Thêm Sự kiện Mới.

Dẫn hướng trong lịch

Ngày mặc định là ngày hôm nay.

Để chọn một ngày hoặc tháng khác nhằm thao tác trong dạng xem, trong đầu đề dạng xem Lịch, di chuyển tiêu điểm đến nút bung rộng Bộ chọn Ngày, rồi nhấn đúp. Lịch thả xuống cho tháng hiện tại sẽ mở ra.

 • Để chọn một ngày khác, trượt xuống và qua lịch cho đến khi bạn nghe thấy ngày mình muốn. Để di chuyển dạng xem Lịch đến ngày đã chọn, hãy nhấn đúp.

 • Để chọn tháng trước đó, sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh sang phải.

 • Để chọn tháng sau đó, sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh sang trái.

 • Để đóng lịch, di chuyển tiêu điểm đến nút Bộ chọn Ngày cho đến khi bạn nghe thấy nội dung như “September 2016, Day Picker collapse button” (Tháng Chín 2016, nút thu gọn Bộ chọn Ngày), rồi nhấn đúp. Lịch thả xuống sẽ đóng lại, tiêu điểm nằm trên dạng xem hiện tại (chẳng hạn như Lịch công tác hoặc Ngày), đồng thời, dạng xem sẽ phản ánh ngày bạn đã chọn trong lịch thả xuống.

Nếu bạn sử dụng nút Chuyển Khỏi để chuyển sang dạng xem khác, chẳng hạn như dạng xem Lịch công tác hoặc Ngày, tháng và ngày bạn đã chọn sẽ mở trong dạng xem đó.

Để di chuyển tới ngày trước đó hoặc sau đó trong dạng xem bất kỳ, hãy sử dụng hai ngón tay để cuộn như sau:

 • Để di chuyển tới ngày trước đó trong dạng xem Lịch công tác, sử dụng hai ngón tay để cuộn xuống. Để di chuyển tới ngày sau đó, sử dụng hai ngón tay để cuộn lên. Trượt màn hình xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề, ngày và giờ của sự kiện.

 • Để di chuyển tới ngày trước đó trong dạng xem Ngày, dạng xem 3 Ngày hoặc dạng xem Tuần, sử dụng hai ngón tay để cuộn sang phải. Để di chuyển tới ngày sau đó, sử dụng hai ngón tay để cuộn sang trái. Trượt qua màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề, ngày và giờ của sự kiện.

Lên lịch sự kiện

 1. Gần góc dưới bên phải màn hình, di chuyển tiêu điểm đến nút Thêm Sự kiện Mới, rồi nhấn đúp. Tiêu điểm sẽ nằm trong hộp văn bản Tiêu đề.

 2. Nhập hoặc đọc chính tả tên sự kiện.

 3. Đặt ngày giờ cho sự kiện.

  1. Để tạo sự kiện cho một ngày và khoảng thời gian cụ thể, hãy trượt xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Start on” (Bắt đầu vào), rồi nhấn đúp. Cửa sổ bật lên lịch sẽ mở ra.

  2. Trượt qua lịch cho đến khi bạn nghe thấy ngày mình muốn, rồi nhấn đúp.

  3. Gần góc dưới bên phải cửa sổ bật lên, di chuyển tiêu điểm đến nút OK, rồi nhấn đúp.

  4. Di chuyển tiêu điểm đến thời gian bắt đầu, rồi nhấn đúp. Cửa sổ bật lên đồng hồ sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên giờ.

  5. Trượt xung quanh mặt đồng hồ để chọn giờ, rồi nhấn đúp.

  6. Trượt xung quanh mặt đồng hồ để đặt phút, rồi nhấn đúp.

  7. Trượt sang phải thời gian đã chọn cho đến khi bạn nghe thấy "AM" (SA) hoặc "PM" (CH). Để chuyển đổi giữa SACH, hãy nhấn đúp.

  8. Di chuyển tiêu điểm đến nút OK, rồi nhấn đúp.

  9. Trượt xuống cho đến khi bạn nghe thấy “End on” (Kết thúc vào), rồi nhấn đúp. Để đặt thời gian kết thúc sự kiện, sử dụng cách tương tự như với hộp Bắt đầu vào.

  Mẹo: Để tạo sự kiện cả ngày, trượt xuống trong cửa sổ bật lên Sự kiện Mới cho đến khi bạn nghe thấy “All day event” (Sự kiện cả ngày). Để bật công tắc, hãy nhấn đúp.

 4. Để đặt vị trí cho cuộc họp, ví dụ: Phòng Họp hoặc Trung tâm Hội thảo Northwind, di chuyển tiêu điểm đến hộp văn bản Vị trí, rồi nhấn đúp. Nhập hoặc đọc chính tả tên vị trí bạn muốn sử dụng.

 5. Nếu bạn sử dụng nhiều lịch, bạn có thể chỉ định lịch sẽ chứa sự kiện mới. Di chuyển tiêu điểm đến hộp Lịch, rồi nhấn đúp. Để nghe thấy tên các lịch khác nhau, hãy trượt xuống, rồi nhấn đúp để chọn lịch bạn muốn sử dụng cho sự kiện này.

 6. Cài đặt mặc định cho cảnh báo là 15 phút trước khi diễn ra sự kiện. Để thay đổi thời gian cảnh báo mặc định, di chuyển tiêu điểm đến hộp Cảnh báo, rồi nhấn đúp. Để nghe các tùy chọn thông báo khác, ví dụ: Không có hoặc 1 giờ trước, hãy trượt xuống. Để chọn tùy chọn bạn muốn, hãy nhấn đúp.

 7. Để mời mọi người đến sự kiện, di chuyển tiêu điểm đến hộp văn bản Mọi người, rồi nhấn đúp. Nhập tên những người bạn muốn mời. Khi bạn nhập, Outlook sẽ tìm kiếm và hiển thị các tên khớp trong danh sách liên hệ của bạn. Để nghe tên của những người này, hãy trượt xuống. Để chọn một liên hệ, hãy nhấn đúp.

  Khi bạn thêm mọi người vào sự kiện xong, ở góc trên bên phải, hãy di chuyển tiêu điểm tới nút Đã xong, rồi nhấn đúp.

 8. Để thêm thông tin bổ sung về sự kiện, di chuyển tiêu điểm đến hộp Mô tả, rồi nhấn đúp. Nhập chi tiết về sự kiện. Khi đã hoàn tất, ở góc trên bên phải cửa sổ bật lên Mô tả, di chuyển tiêu điểm tới nút Đã xong, rồi nhấn đúp.

 9. Cho biết bạn muốn lưu hay bỏ sự kiện.

  • Để bỏ sự kiện, ở góc trên bên trái, trượt đến nút Đóng, rồi nhấn đúp. Bạn sẽ nghe thấy “Discard event, Cancel, Discard” (Bỏ sự kiện, Hủy bỏ, Bỏ). Di chuyển tiêu điểm đến nút Bỏ, rồi nhấn đúp.

  • Để lưu sự kiện, ở góc trên bên phải, di chuyển tiêu điểm tới nút Lưu, rồi nhấn đúp. Khi bạn lưu sự kiện, email lời mời sẽ tự động được gửi đến tất cả người được mời.

Mở và chỉnh sửa sự kiện

 1. Trong dạng xem Lịch bất kỳ (dạng xem Lịch Công tác, Ngày, 3 Ngày hoặc Tuần), hãy trượt qua các sự kiện. Khi bạn nghe thấy tiêu đề sự kiện mình muốn mở, hãy nhấn đúp. Sự kiện sẽ mở ra trong cửa sổ bật lên.

 2. Để nghe tiêu đề, ngày, ngày tháng, thời gian, vị trí và các thông tin khác, trượt xuống cửa sổ bật lên của sự kiện.

 3. Để chỉnh sửa sự kiện, ở góc trên bên phải cửa sổ bật lên, di chuyển tiêu điểm tới nút Chỉnh sửa, rồi nhấn đúp. Cửa sổ bật lên Chỉnh sửa Sự kiện sẽ mở ra. Trượt cửa sổ xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của hộp muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Khi đã hoàn tất, ở góc trên bên phải cửa sổ bật lên, di chuyển tiêu điểm tới nút Lưu, rồi nhấn đúp.

 4. Để đóng cửa sổ sự kiện, ở góc trên bên trái cửa sổ, di chuyển tiêu điểm tới nút Đóng, rồi nhấn đúp.

Phản hồi cho lời nhắc sự kiện

Nếu bạn đã bật thông báo cho sự kiện Outlook của mình, đồng thời, nếu TalkBack đã bật, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc về sự kiện tại thời điểm đã xác định trước khi sự kiện diễn ra. Lời nhắc sự kiện sẽ bật lên trên màn hình. Trượt xuống trong lời nhắc bật lên để nghe thêm về sự kiện.

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại chạy Android, lời nhắc bật lên sẽ bao gồm các nút với tùy chọn để phản hồi cho lời nhắc. Mặc dù các nút có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản email bạn đang sử dụng, ít nhất bạn sẽ có các nút sau:

 • Chi tiết mở sự kiện.

 • Báo lại đóng lời nhắc cho đến thời gian diễn ra sự kiện.

 • Đóng đóng lời nhắc mà không thực hiện bất cứ hành động nào.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính bảng chạy Android thì lời nhắc sẽ không bao gồm các nút nhưng bạn sẽ nghe thấy tiêu đề và thời gian của sự kiện.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×