Sử dụng Publisher để loại bỏ trang khỏi bản tin

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các bản tin thường là trang đơn ở trang đầu tiên và trang cuối cùng và bố trí nội dung trải trên hai trang ở các trang còn lại. Vì vậy, khi bạn xóa một trang bản tin, hãy nghĩ xem liệu bạn muốn xóa nội dung trải trên hai trang hay một trang đơn.

Ngăn dẫn hướng trang hiện cả trang đơn và bố trí nội dung trải trên hai trang.

  1. Bấm chuột phải vào trang bạn muốn loại bỏ và bấm Xóa bỏ.

  2. Trong hộp thoại Xóa bỏ trang hãy chọn trang hoặc các trang bạn muốn loại bỏ.
    Loại bỏ các trang từ ấn phẩm của bạn bằng hộp thoại Xóa bỏ Trang.

  3. Bấm OK.

Thông tin thêm về bản tin

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×