Sử dụng PowerShell để xóa bỏ đăng ký lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này giải thích cách thức người có vai trò người quản trị trong một đối tượng thuê có liên quan Office 365 , ai cũng có một số quen thuộc với Windows PowerShell, có thể xóa bỏ một lịch không mong muốn Đặt chỗ .

Cảnh báo: Lịch Đặt chỗ là nơi tất cả thông tin liên quan về đăng ký lịch đó và dữ liệu được lưu trữ. Điều này bao gồm thông tin doanh nghiệp, logo và giờ làm việc được thêm vào khi đăng ký lịch được tạo ra;  nhân viên có liên quan và dịch vụ được thêm vào khi đăng ký lịch được tạo ra; và đặt và thời gian tắt cuộc hẹn được thêm vào lịch đăng ký sau khi nó đã được tạo ra. Sau khi đăng ký lịch đã xóa, thông tin này sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá, và không thể phục hồi.

Kết nối với Exchange Online PowerShell

Hãy xem kết nối với Exchange Online Power Shell để điều kiện tiên quyết và hướng dẫn kết nối đến Exchange Online PowerShell.

Sử dụng PowerShell để xóa bỏ đăng ký lịch

Sau khi bạn đã cẩn thận đọc và thực hiện các bước trong bài viết TechNet tham chiếu bên trên, bạn có thể thực hiện các bước sau để xóa vĩnh viễn một lịch không mong muốn đăng ký.

 1. Đảm bảo rằng bạn đang dùng một cửa sổ hiện hoạt Microsoft PowerShell lệnh mà bạn đã chạy là người quản trị.

  • PowerShell có thể chạy bằng cách tìm kiếm nó với menu bắt đầu của Windows.

  • Sau khi bạn tìm thấy nó, nhấp chuột phải một sẽ mở một menu nội dung với tùy chọn "Run là người quản trị".

 2. Nhập lệnh sau đây:

  $user = get-credential

 3. Sau khi được nhắc, đăng nhập bằng chứng danh người quản trị đối tượng thuê cho người thuê Office 365 lưu trữ đăng ký lịch bạn muốn xóa vĩnh viễn.

 4. Tiếp theo, tại dấu nhắc lệnh PowerShell , hãy nhập lệnh này:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Sau đó nhập lệnh sau đây:

  Import-PSSession $s

 6. Sau khi hoàn tất lệnh này xử lý, hãy nhập lệnh sau đây để có danh sách hộp thư phòng gần đây trong đối tượng thuê của bạn:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Nhập lệnh sau đây:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Đảm bảo rằng bạn để thêm dấu cách sau khi loại bỏ hộp thư và nhập tên chính xác của hộp thư phòng gần đây biệt được liệt kê bằng cách dùng lệnh ở phía trên mà bạn muốn xóa vĩnh viễn, mà không có dấu ngoặc.

 8. Nhập lệnh sau đây:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Điều này sẽ cho phép bạn xác nhận rằng hộp thư của bạn muốn xóa vĩnh viễn không còn hiển thị trong danh sách.

 9. Kiểu thoát khi được nhắc để đóng phiên PowerShell của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×