Sử dụng Phần Web Tìm kiếm Nội dung thay vì Phần Web Truy vấn Nội dung để cải thiện hiệu suất trong SharePoint Online

Bài viết này mô tả cách gia tăng hiệu suất thông qua việc thay thế Phần Web Truy vấn Nội dung bằng Phần Web Tìm kiếm Nội dung trong SharePoint Server 2013 và SharePoint Online.

Một trong các tính năng mới mạnh mẽ nhất của SharePoint Server 2013 và SharePoint Online là Phần Web Tìm kiếm Nội dung (CSWP). Phần Web này sử dụng chỉ mục tìm kiếm để nhanh chóng truy xuất kết quả được hiển thị cho người dùng. Sử dụng Phần Web Tìm kiếm Nội dung thay vì Phần Web Truy vấn Nội dung (CQWP) trong các trang của bạn để cải thiện hiệu suất cho người dùng của bạn.

Việc sử dụng Phần Web Tìm kiếm Nội dung trên Phần Web Truy vấn Nội dung hầu như sẽ luôn cho hiệu suất tải trang tốt hơn đáng kể trên SharePoint Online. Bạn sẽ phải thực hiện một vài thao tác đặt cấu hình bổ sung để có được truy vấn phù hợp, tuy nhiên, đổi lại bạn sẽ nhận lại hiệu suất cải thiện và những người dùng thỏa mãn hơn.

So sánh mức tăng hiệu suất có được từ việc sử dụng Phần Web Tìm kiếm Nội dung thay vì Phần Web Truy vấn Nội dung

Các ví dụ sau đây thể hiện mức tăng hiệu suất tương đối có thể nhận được khi bạn sử dụng Phần Web Tìm kiếm Nội dung thay vì Phần Web Truy vấn Nội dung. Các hiệu ứng thể hiện rõ ràng hơn với cấu trúc site phức tạp và các truy vấn nội dung rất rộng.

Site ví dụ này có các đặc điểm sau đây:

  • 8 cấp độ site con.

  • Danh sách sử dụng một loại nội dung "trái cây" tùy chỉnh.

  • Trong Phần Web, truy vấn nội dung là rất rộng, trả về tất cả các mục có loại nội dung "trái cây".

  • Ví dụ chỉ sử dụng 50 mục trên 8 site. Các hiệu ứng sẽ còn rõ ràng hơn đối với các site có nhiều nội dung hơn.

Đây là một ảnh chụp màn hình kết quả của Phần Web Truy vấn Nội dung.

Đồ họa cho thấy truy vấn nội dung cho phần web

Trong Internet Explorer, hãy sử dụng tab Mạng của các công cụ nhà phát triển F12 để xem chi tiết tiêu đề phản hồi. Trong ảnh chụp màn hình sau đây, giá trị của SPRequestDuration cho việc tải trang này là 924 mili giây.

Ảnh chụp màn hình cho thấy thời gian yêu cầu là 924

SPRequestDuration cho biết số lượng công việc được thực hiện trên máy chủ để chuẩn bị trang. Việc chuyển đổi Phần Web Nội dung theo Truy vấn với Phần Web Nội dung theo Tìm kiếm sẽ làm giảm đáng kể thời gian cần để kết xuất trang. Ngược lại, một trang có Phần Web Tìm kiếm Nội dung tương đương trả về cùng một lượng kết quả có giá trị SPRequestDuration là 106 mili giây như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình này:

Ảnh chụp màn hình cho thấy Thời gian Yêu cầu là 106

Thêm Phần Web Tìm kiếm Nội dung trong SharePoint Online

Việc thêm Phần Web Tìm kiếm Nội dung rất giống với Phần Web Truy vấn Nội dung thông thường. Hãy xem mục "Thêm Phần Web Tìm kiếm Nội dung" trong Đặt cấu hình Phần Web Tìm kiếm Nội dung trong SharePoint.

Tạo truy vấn tìm kiếm phù hợp cho Phần Web Tìm kiếm Nội dung của bạn

Sau khi đã thêm Phần Web Tìm kiếm Nội dung, bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm và trả về các mục bạn muốn. Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện điều này, hãy xem mục "Hiển thị nội dung bằng cách đặt cấu hình truy vấn nâng cao trong Phần Web Tìm kiếm Nội dung" tại Đặt cấu hình Phần Web Tìm kiếm Nội dung trong SharePoint.

Công cụ xây dựng và kiểm tra truy vấn

Để tìm hiểu về công cụ xây dựng và kiểm tra truy vấn phức tạp, hãy xem mục Công cụ Truy vấn Tìm kiếm trên Codeplex.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×