Sử dụng Phần Nhanh và Văn bản Tự động trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng Bộ sưu tập phần nhanh để tạo, lưu trữ và dùng lại phần nội dung, bao gồm văn bản tự động, thuộc tính tài liệu (chẳng hạn như tiêu đề và tác giả) và các trường. Các khối có thể dùng lại nội dung cũng được gọi là khối dựng. Văn bản tự động là một kiểu phổ biến của khối dựng để lưu trữ văn bản và đồ họa. Bạn có thể dùng Tổ chức khối dựng để tìm hoặc sửa một khối dựng.

Để mở bộ sưu tập phần nhanh, trên tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh.

Lệnh Phần Nhanh trên tab Chèn

Bạn muốn làm gì?

 1. Chọn cụm từ, câu hoặc một phần khác trong tài liệu mà bạn muốn lưu vào bộ sưu tập.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, và sau đó bấm Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập phần nhanh, đổi tên và thêm mô tả nếu bạn muốn và bấm OK.

  Lưu ý: Để lưu lựa chọn dưới dạng văn bản tự động, trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh > văn bản tự động > Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập văn bản tự động.

 1. Chọn cụm từ, câu hoặc một phần khác trong tài liệu mà bạn muốn lưu vào bộ sưu tập.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, và sau đó bấm Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập phần nhanh, đổi tên và thêm mô tả nếu bạn muốn và bấm OK.

  Lưu ý: Để lưu lựa chọn dưới dạng văn bản tự động, thay đổi trường bộ sưu tậpvăn bản tự động.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn để chèn một vùng chọn từ bộ sưu tập phần nhanh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm vào câu, cụm từ hoặc khác đã lưu lựa chọn bạn muốn sử dụng lại.

  Lưu ý: Nếu bạn đã lưu mục dưới dạng Văn bản Tự động, hãy bấm Chèn > Phần Nhanh > Văn bản Tự động để tìm và bấm vào lựa chọn.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn để chèn một vùng chọn từ bộ sưu tập phần nhanh.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm vào câu, cụm từ hoặc khác đã lưu lựa chọn bạn muốn sử dụng lại.

  Lưu ý: Nếu bạn đã lưu mục dưới dạng văn bản tự động, hãy bấm chèn > Phần nhanh > Tổ chức khối dựng để tìm và bấm vào vùng chọn.

Bạn có thể thay đổi một phần nhanh bằng cách thay thế khối dựng. Bạn chèn khối dựng, thực hiện các thay đổi mà bạn muốn và sau đó lưu khối dựng có cùng tên.

Quan trọng: Để thay thế mục gốc trong bộ sưu tập, name, category và bộ sưu tập phải giống như phiên bản gốc.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn khối dựng.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm Tổ chức khối dựng. Nếu bạn biết tên của khối dựng, bấm vào tên để sắp xếp theo tên.

 3. Bấm vào Chèn.

 4. Thực hiện thay đổi của bạn cho khối dựng

 5. Chọn văn bản đã hiệu đính.

  Để lưu trữ định dạng đoạn văn — bao gồm thụt lề, căn chỉnh, dãn cách dòng và dàn trang — với mục nhập, hãy đưa dấu phân đoạn (¶) trong vùng chọn.

  Lưu ý:  Để xem dấu phân đoạn, trên tab Nhà, trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm Hiện/Ẩn.

 6. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập phần nhanh.

 7. Trong hộp thoại tạo khối dựng mới , nhập tên, thể loại và bộ sưu tập cho mục nhập khối dựng ban đầu, sau đó bấm OK.

 8. Khi được hỏi liệu bạn muốn định nghĩa lại mục nhập khối dựng, bấm .

 1. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm Tổ chức khối dựng.

 2. Bấm vào tên của khối dựng mà bạn muốn đổi tên, sau đó bấm Sửa thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại sửa đổi khối dựng , nhập tên mới cho mục nhập, sau đó bấm OK.

 4. Khi được hỏi liệu bạn muốn định nghĩa lại mục nhập khối dựng, bấm .

 1. Mở tài liệu có chứa phần nhanh mà bạn muốn xóa.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm Tổ chức khối dựng. Nếu bạn biết tên của khối dựng, bấm vào tên để sắp xếp theo tên.

 3. Chọn mục nhập, sau đó bấm xóa.

 4. Khi được hỏi liệu bạn có chắc chắn bạn muốn xóa bỏ mục nhập khối dựng, bấm .

Khối dựng mà bạn đã xóa không còn sẵn dùng trong bộ sưu tập, mặc dù nội dung có thể vẫn xuất hiện trong tài liệu.

Xem thêm

Phần Nhanh

Tự động chèn văn bản

Chèn bảng bằng cách dùng bảng nhanh

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×