Sử dụng Outlook 2016 không có tài khoản email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thiết lập Outlook 2016 là người quản lý thông tin cá nhân mà không cần tài khoản email, hãy dùng các bước sau đây.

  1. Đóng Outlook.

  2. Bấm phím Windows và sau đó nhập chạy.

    Dùng hộp thoại chạy để tạo hồ sơ mà không cần email
  3. Trong cửa sổ chạy, nhập Outlook.exe /PIM <your profile name> sau đó bấm OK. Điều này sẽ tạo một hồ sơ mới trong Outlook mà không cần tài khoản email. Bạn có thể dùng Outlook để lưu trữ liên hệ, nhiệm vụ và thông tin lịch của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn tạo một hồ sơ Outlook mà không cần một địa chỉ email, bất kỳ liên hệ, nhiệm vụ hoặc mục nhập lịch bạn tạo sẽ chỉ có thể truy nhập trên máy tính nơi bạn đã tạo hồ sơ. Nếu bạn dùng Outlook trên máy tính hoặc thiết bị khác, không có thông tin của bạn sẽ đồng bộ hóa, trừ khi bạn cũng thêm tài khoản email vào Outlook hỗ trợ chia sẻ liên hệ, nhiệm vụ và mục nhập lịch.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×