Sử dụng OneNote Class Notebook với tài khoản Office 365 miễn phí: Cẩm nang dành cho giáo viên và giáo dục

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các ứng dụng OneNote Class Notebook cho phép giáo viên nhanh chóng thiết lập một workspace cá nhân cho tất cả học viên, thư viện nội dung cho bản phân phát và không gian cộng tác cho bài học và hoạt động sáng tạo, tất cả trong một sổ ghi chép mạnh mẽ. OneNote, cùng với các phiên bản trực tuyến của Word, Excel và PowerPoint sẵn dùng ngay cho giáo dục tại các tổ chức đủ điều kiện miễn phí. Giáo dục cũng nhận được 1 TB được thêm trong OneDrive để lưu trữ tất cả các tài liệu của họ.

Hướng dẫn này giúp bạn nhận được tài khoản Office 365 miễn phí và sổ ghi chép lớp học OneNote trong một vài bước dễ dàng.

Bước 1. Đăng ký tài khoản Office 365 miễn phí

 1. Đi tới OneNote.com/classnotebook.

 2. Bấm đăng ký tài khoản Office 365 miễn phí.

  Ảnh chụp màn hình cách nhận tài khoản Office 365 miễn phí.

 3. Trên trang Office trong ngành giáo dục , hãy nhập địa chỉ email trường học của bạn và bấm Bắt đầu.

  Ảnh chụp màn hình bắt đầu đăng nhập trang.

  Trước tiên, chúng tôi sẽ kiểm tra nếu trường học của bạn đã có tài khoản Office 365 và yêu cầu bạn đăng nhập. Nếu không, chúng tôi sẽ kiểm tra nếu trường học của bạn đủ điều kiện và đưa bạn thông qua một quy trình đăng ký.

 4. Trên trang tiếp theo, chọn tôi giáo viên để bạn có thể nhận được một tài khoản của giáo viên. Bạn sẽ cần một tài khoản của giáo viên sử dụng OneNote Class Notebook.

  Ảnh chụp màn hình của giáo viên hay sinh viên đăng nhập tùy chọn

 5. Chúng tôi sẽ rồi gửi cho bạn email để kiểm chứng danh tính của bạn. Khi bạn nhận được email yêu cầu bạn xác nhận định danh của bạn, hãy bấm có, mà là tôi.

  Ảnh chụp màn hình của màn hình cuối cùng xác thực cho Office 365 đăng nhập.

 6. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và mật khẩu cho tài khoản của bạn trong bước tiếp theo.

  Ảnh chụp màn hình của trang tạo mật khẩu cho Office 365 đăng ký quy trình.

 7. Trên trang tài khoản thiết lập xuất hiện, hãy nhập chi tiết của bạn và chọn một mật khẩu (bạn sẽ sử dụng email trường học của bạn và mật khẩu này để đăng nhập vào Office 365 trong tương lai).

  Ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu thiết lập trên cổng thông tin Office 365. Bạn sẽ thấy màn hình sau ngay sau khi thiết lập là hoàn thành.

  Ảnh chụp màn hình cách cài đặt Office 365 trên PC.

Bước 2. Tạo sổ ghi chép lớp học OneNote

 1. Bấm công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái.

 2. Trong danh sách ứng dụng hiện ra, bấm vào ứng dụng Class Notebook.

  Ảnh chụp màn hình của ứng dụng OneNote Class Notebook.

 3. Bấm Tạo sổ ghi chép lớp học từ các tùy chọn sẵn dùng.

  Ảnh chụp màn hình trang chào mừng của ứng dụng Class Notebook.

 4. Đặt tên sổ ghi chép mới của bạn, rồi bấm Tiếp theo.

  cấu trúc notebook

 5. (Tùy chọn) Thêm giáo viên khác vào sổ tay lớp học của bạn, và bấm tiếp theo.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn bổ sung giáo viên quyền bước.

  Lưu ý: Bạn có thể mời giáo viên khác để đồng sở hữu sổ tay lớp học OneNote của bạn. Chỉ cần thêm email trường học của họ địa chỉ và chúng tôi sẽ gửi thư mời để đăng ký tài khoản Office 365 miễn phí. Sau khi đăng ký, họ sẽ có cùng mức truy nhập vào sổ ghi chép của bạn.

 6. Để thêm học viên vào sổ tay lớp học của bạn, hãy nhập địa chỉ email trường học của họ trong dạng xem Thêm tên sinh viên , và bấm tiếp theo.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm tên sinh viên để người tạo sổ ghi chép.

  Chúng tôi sẽ gửi email thư mời để học viên của bạn yêu cầu họ gia nhập sổ ghi chép lớp học của bạn.

 7. Chọn phần mà sẽ được đưa vào sổ ghi chép học viên mỗi. Duy trì chọn hộp kiểm bên cạnh các phần mặc định mà bạn muốn được tạo trong mỗi sinh viên sổ ghi chép.

  tạo các phần

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên tạo tên phần tương ứng với các hoạt động, thay vì các đơn vị. Ví dụ, sử dụng các hoạt động như Bản phân phát, Ghi chú Lớp học và Bài kiểm tra. Nguyên nhân là do học viên làm việc trong một đơn vị tại một thời điểm; sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm các mục bạn quan tâm trong một phần đơn vị.

 8. Xác nhận bản xem trước của sổ tay lớp học của bạn, và bấm tạo.

 9. Bấm sổ ghi chép của giáo viên, và sổ ghi chép học viên để xác nhận cách sổ ghi chép con và các phần sẽ được tạo cho lớp học.

 10. Bấm Mũi tên Lùi của b nội tuyến để quay lại thêm hoặc loại bỏ các phần, hoặc bấm tạo để cho phép ứng dụng tạo sổ tay lớp học của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của màn hình xem trước của O365.

 11. Cuối cùng dạng xem thực hiện xong , bạn sẽ thấy một nối kết đến sổ ghi chép, trong trường hợp bạn muốn gửi email cho học viên của bạn hoặc gửi nó trên một trang được chia sẻ. Bấm vào tên sổ ghi chép để mở sổ ghi chép lớp học của bạn trong OneNote. Học viên của bạn sẽ nhận được email yêu cầu họ chấp nhận thư mời gia nhập sổ ghi chép lớp học. Đảm bảo rằng họ chấp nhận nó sao cho họ có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn.

  nối kết notebook

  Mẹo: Tất cả mọi người trong một lớp học sử dụng cùng một nối kết để truy nhập sổ ghi chép lớp học. Nếu bạn tạo sổ ghi chép cho một số lớp học, mỗi nối kết sẽ khác nhau.

Các Câu hỏi Thường gặp

Làm thế nào để tôi truy nhập sổ ghi chép lớp học OneNote sau khi tôi đã đăng ký cho Office 365?

 1. Đăng nhập vào Office 365 tại https://portal.office.com/Home.

 2. Bấm công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái.

 3. Bạn sẽ nhìn thấy ứng dụng OneNote Class Notebook trong danh sách các ứng dụng sẵn dùng cho bạn.

  Ảnh chụp màn hình của ứng dụng OneNote Class Notebook.

  Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra OneNote Class Notebook câu hỏi thường gặp ở đây.

Có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng OneNote Class Notebook?

 • Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng sổ ghi chép lớp học OneNote trong lớp học của bạn, hãy xem của chúng tôi hướng dẫn tương tác tại onenoteineducation.com.

Tôi không chắc liệu tôi có tài khoản Office 365. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra?

 1. Đi tới OneNote.com/classnotebook.

 2. Bấm đăng ký tài khoản Office 365 miễn phí.

  Ảnh chụp màn hình cách nhận tài khoản Office 365 miễn phí.

 3. Trên trang Office trong ngành giáo dục , hãy nhập địa chỉ email trường học của bạn và bấm Bắt đầu. Chúng tôi sẽ trước tiên hãy kiểm tra nếu trường học của bạn đã có tài khoản Office 365. Nếu bạn thực hiện, bạn sẽ được chuyển hướng đến Office 365 đăng nhập trang nơi bạn có thể đăng nhập hoặc tìm cách khôi phục mật khẩu của bạn.

Tôi không nhận được thư mời gia nhập Office 365. Tôi nên làm gì?

 1. Kiểm tra thư mục thư rác/thư rác để xem nếu email có được lọc.

 2. Đi đến bước 1: đăng ký tài khoản Office 365 miễn phí Hiển thị ở trên để thử lại. Đảm bảo rằng bạn nhập địa chỉ email trường học của bạn chính xác.

Học viên của tôi không nhận được thư mời gia nhập Office 365. Tôi nên làm gì?

 1. Yêu cầu học viên để kiểm tra thư mục thư rác/thư rác của họ để xem cả thư mời đã lọc.

 2. Nếu học viên không nhận được lời mời của bạn, hãy kiểm tra xem nếu bạn đã nhập đúng trường địa chỉ email của họ khi thêm chúng vào sổ ghi chép. Nếu bạn không chắc chắn, chỉ cần tìm cách thêm địa chỉ email của họ lại bằng cách đi đến ứng dụng Class Notebook và bấm vào lát xếp Thêm hoặc loại bỏ học viên .

Học viên của tôi bị lỗi khi gia nhập sổ ghi chép lớp học của mình sau khi đăng ký Office 365. Tôi nên làm gì?

 • Trước tiên, hãy đảm bảo rằng các học viên có thêm bạn sổ ghi chép của bạn.

  1. Đăng nhập vào Office 365 tại https://portal.office.com. Bấm công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái.

  2. Bấm OneNote Class Notebook ứng dụng.

  3. Bây giờ, hãy bấm vào lát xếp Thêm hoặc loại bỏ học viên . Trong danh sách sổ ghi chép xuất hiện, hãy chọn sổ ghi chép học viên là không thể tham gia.

  4. Kiểm tra xem học viên trong danh sách học viên trong sổ ghi chép.

 • Nếu học viên không phải là có, thêm học viên lại và tiếp tục Cập Nhật sổ ghi chép. Nếu học viên có ở đó, có thể là vì ứng dụng chưa thể thêm học viên vừa chưa. Vui lòng hỏi học viên để thử lại sau một số lần.

Khi có thể học viên và giáo viên đồng tìm tất cả các sổ ghi chép của họ?

 1. Sinh viên và giáo viên đồng cần đăng nhập vào Office 365 tại https://portal.office.com.

 2. Từ đó, họ có thể bấm công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái, sau đó bấm OneDrive.

 3. Trong dẫn hướng bên trái của thư mục OneDrive, họ có thể đi đến chia sẻ với tôi. Dưới đây, chúng sẽ tìm thấy tất cả các sổ tay lớp học của họ.

  Ảnh chụp màn hình của chia sẻ với tôi màn hình.

Tôi cần trợ giúp. Ai có thể tôi liên hệ với cho những câu hỏi?

 • Nếu câu hỏi của bạn không được trả lời trên Trang này, bạn có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi tại onenoteedu@microsoft.com.

Tôi muốn thực hiện Cập Nhật cho sổ ghi chép tôi vừa tạo. Tôi nên làm gì?

 • Kiểm xuất của chúng tôi trang câu hỏi thường gặp cho sổ ghi chép lớp học OneNote ở đây.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×