Sử dụng OneDrive trên iOS

Sau đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng ứng dụng OneDrive cho iPhone, iPad và iPod Touch. Tải xuống ứng dụng cho iOS.

Để thêm tài khoản cá nhân, hãy nhập tài khoản Microsoft của bạn trên trang đăng nhập. Để thêm tài khoản OneDrive for Business, hãy nhập địa chỉ email bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, hãy thử đăng nhập tại OneDrive.com hoặc liên hệ với bộ phận CNTT của bạn.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, rồi nhấn vào Cài đặt Thiết đặt OneDrive .

 2. Trong hộp Cài đặt, nhấn vào Tải lên Camera, rồi bật Tải lên Camera để tự động tải ảnh và video lên OneDrive.

  Lưu ý: Để đặt cho thiết bị của bạn tải ảnh lên ngay cả khi ứng dụng OneDrive không phải là ứng dụng hiện hoạt, hãy nhấn vào Tải lên trong Nền.

 3. Để đảm bảo video tự động tải lên, hãy bật Bao gồm Video.

  Lưu ý: 

  • Tất cả ảnh và video sẽ tải lên ở kích cỡ gốc khi bạn dùng mạng Wi‑Fi. Nếu bạn muốn sử dụng mạng di động của mình, hãy nhấn vào ba thanh ngang ở góc trên bên trái, nhấn vào Cài đặt, nhấn vào Tải lên camera, rồi bật Sử dụng Mạng Di động.

  • Sau khi tải lên ảnh và video xong, bạn có thể xóa chúng khỏi thiết bị mà các bản sao trong OneDrive sẽ không bị ảnh hưởng.

  • OneDrive không thể tải lên ảnh đã tối ưu hóa cho iCloud. Để vô hiệu hóa việc tối ưu hóa, nhấn vào Cài đặt > iCloud > Ảnh, rồi bỏ chọn Tối ưu hóa Dung lượng.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào Thêm Thêm biểu tượng trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở trên đầu màn hình.

 2. Sau đó, nhấn để tạo thư mục, chụp ảnh hoặc quay video hay tải lên ảnh, video hiện có.

  Ảnh chụp màn hình menu Thêm trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS

  • Nếu bạn chọn Chụp ảnh hoặc quay video, ứng dụng camera trên thiết bị của bạn sẽ mở ra. Bạn có thể được hỏi liệu bạn có muốn OneDrive truy nhập camera của bạn không- hãy nhấn OK để cho phép lưu ảnh trong OneDrive.

  • Nếu bạn nhấn vào Tải lên thì liên kết sẽ xuất hiện cho ứng dụng Ảnh trên thiết bị của bạn. Duyệt đến ảnh bạn muốn tải lên, chọn ảnh, rồi trên thanh trên đầu, nhấn vào Hoàn tất.

Bạn có thể thêm các thư mục ở chế độ xem Tệp hoặc bất cứ thư mục nào khác trong OneDrive.

 1. Trong chế độ xem hoặc thư mục mà bạn muốn tạo thư mục mới, hãy nhấn vào Thêm Thêm biểu tượng trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS trên đầu màn hình, rồi nhấn vào Tạo thư mục.

 2. Nhấn vào Tên thư mục, rồi nhập tên bạn muốn cho thư mục, rồi nhấn vào Tạo.

 1. Chọn các tệp bạn muốn di chuyển, rồi nhấn vào Di chuyển OneDrive di chuyển tệp (Bạn có thể phải nhấn vào Xem thêm trước để thấy biểu tượng Di chuyển).

  Mẹo: Bạn có thể di chuyển thư mục vào một thư mục khác, tệp riêng lẻ cũng tương tự.

 2. Danh sách Tệp của bạn sẽ xuất hiện. Nhấn vào thư mục bạn muốn di chuyển tệp vào, rồi nhấn vào Di chuyển.

Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp đã di chuyển này, ở cuối danh sách Tệp, nhấn vào Thư mục mới. Nhập tên thư mục mới rồi nhấn vào Tạo.

Bạn có thể tìm kiếm văn bản bên trong tệp và cả trong ảnh. Ở đầu chế độ xem tệp bất kỳ, nhấn vào hộp Tìm kiếm, rồi nhập cụm từ tìm kiếm.

Mẹo: 

 • Nếu bạn đang làm việc trong tài khoản OneDrive cá nhân, tìm kiếm sẽ chỉ bao gồm nội dung của thư mục bạn mở. Ví dụ: nếu một thư mục có tên là Tài liệu Công việc đang mở thì tìm kiếm sẽ chỉ tìm ở các tệp trong thư mục Tài liệu Công việc. Để tìm kiếm trên tất cả các tệp OneDrive, hãy sử dụng tìm kiếm ở chế độ xem Tệp.

 • Nếu bạn đang làm việc trong tài khoản cơ quan hoặc trường học thì tìm kiếm sẽ luôn hoạt động trên toàn bộ OneDrive.

Nếu bạn không thấy tệp mà mình đang tìm kiếm trong ứng dụng, hãy xem Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive.

Đối với tài khoản cá nhân, các tệp bị xóa khỏi OneDrive sẽ được lưu trong Thùng Rác OneDrive trong 30 ngày. Bạn có thể khôi phục tệp về OneDrive trước đó hoặc có thể xóa vĩnh viễn các tệp khỏi OneDrive của mình.

 1. Nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, nhấn vào tài khoản bạn đang sử dụng rồi nhấn vào Thùng Rác.

 2. Ở chế độ xem Thùng Rác, hãy chọn các tệp mà bạn muốn khôi phục.

 3. Để khôi phục các tệp trở lại OneDrive, nhấn vào Khôi phục OneDrive khôi phục tệp

Lưu ý: Nếu thùng rác của bạn đầy thì những mục cũ nhất sẽ tự động bị xóa sau ba ngày. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học thì các mục trong thùng rác sẽ tự động bị xóa sau 93 ngày, trừ khi người quản trị đã thay đổi cài đặt. Xem thêm thông tin về khoảng thời gian giữ lại mục đã xóa đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đối với tài khoản cá nhân, các tệp bị xóa khỏi OneDrive sẽ được lưu trong Thùng Rác OneDrive trong 30 ngày. Bạn có thể khôi phục tệp về OneDrive trước đó hoặc có thể xóa vĩnh viễn các tệp khỏi OneDrive của mình.

 1. Nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, nhấn vào tài khoản bạn đang sử dụng rồi nhấn vào Thùng Rác.

 2. Ở dạng xem Thùng Rác, hãy chọn tệp bạn muốn xóa.

 3. Nhấn vào Xóa OneDrive xóa tệp để loại bỏ các tệp đó vĩnh viễn.

Lưu ý: Nếu thùng rác của bạn đầy thì những mục cũ nhất sẽ tự động bị xóa sau ba ngày. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học thì các mục trong thùng rác sẽ tự động bị xóa sau 93 ngày, trừ khi người quản trị đã thay đổi cài đặt. Xem thêm thông tin về khoảng thời gian giữ lại mục đã xóa đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 1. Chọn một ảnh, rồi nhấn vào Chia sẻ > Lưu Ảnh.

  Ảnh chụp màn hình của nút Lưu Ảnh trong ứng dụng OneDrive trên iOS

 2. Tìm ảnh đã tải xuống trong thư mục Thư viện Ảnh trên thiết bị của bạn.

Đánh dấu tệp hoặc thư mục là "ngoại tuyến" để đọc chúng bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn không kết nối Internet. Chỉnh sửa trực tuyến đối với tệp sẽ đồng bộ vào lần tiếp theo iPad, iPhone hoặc iPod Touch kết nối với Web, để bạn luôn có được phiên bản tệp mới nhất.

Lưu ý: 

 • Tệp hoặc thư mục được đánh dấu là ngoại tuyến là tệp chỉ đọc - bạn chỉ có thể chỉnh sửa chúng khi bạn trực tuyến. Nếu bạn chỉnh sửa tệp khi ngoại tuyến, tệp sẽ được lưu thành tệp mới và sẽ không thay đổi tệp OneDrive gốc.

 • Tính năng đưa thư mục xuống ngoại tuyến đã sẵn dùng cho OneDrive Premium có đăng ký Office 365.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn có sẵn để đọc ngoại tuyến, rồi nhấn vào Duy trì ngoại tuyến Luôn Ngoại tuyến. .

 2. Các tệp hoặc thư mục được đánh dấu để đọc ngoại tuyến có biểu tượng Duy trì ngoại tuyến ở dạng xem Danh sách. Nhấn vào danh sách tệp bất cứ lúc nào để mở tệp và đọc.

Mẹo: Sau khi bạn đánh dấu một tệp hoặc thư mục là ngoại tuyến, OneDrive cũng sẽ liệt kê tệp hoặc thư mục đó trong dạng xem Tệp ngoại tuyến. Nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, nhấn Tệp ngoại tuyến để tìm ngay tất cả các tệp và thư mục ngoại tuyến.

Để ngừng duy trì tệp hoặc thư mục ngoại tuyến, hãy chọn tệp hoặc thư mục ngoại tuyến đó, rồi nhấn vào Chỉ trực tuyến Chỉ trực tuyến. .

Bạn có thể chia sẻ tệp, ảnh và thư mục trong OneDrive trên thiết bị chạy iOS của mình, giống như trên PC hoặc máy Mac. Để dừng chia sẻ, hãy truy nhập website OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Bạn có thể thêm tài khoản OneDrive for Business vào ứng dụng OneDrive dành cho iOS nếu tổ chức của bạn sử dụng OneDrive trong Office 365.

 1. Mở ứng dụng OneDrive và nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình.

 2. Gõ nhẹ Thêm tài khoản.

 3. Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

  Khi tổ chức của bạn sử dụng SharePoint 2013 hoặc SharePoint Server 2016, quá trình đăng nhập sẽ khác với Office 365. Trên màn hình đăng nhập, nhấn vào Bạn có URL SharePoint Server? Sau đó, nhập địa chỉ web của máy chủ SharePoint để tiếp tục quá trình đăng nhập. Địa chỉ web, hay còn gọi là URL, có thể có dạng http://portal.

Lưu ý: 

 • Để bạn có thể đăng nhập vào OneDrive for Business, tổ chức của bạn cần có gói đăng ký SharePoint Online hoặc Office 365 dành cho doanh nghiệp đủ điều kiện. Hoặc tổ chức của bạn cần có triển khai SharePoint Server riêng.

 • Bạn không thể đăng nhập bằng nhiều tài khoản công ty hoặc trường học từ cùng một tổ chức.

Nếu bạn gặp sự cố đăng nhập với tài khoản tài khoản công ty hoặc trường học, hãy thử đăng nhập tại https://portal.office.com/onedrive hoặc liên hệ với bộ phận CNTT của tổ chức.

Để chuyển đổi giữa tài khoản OneDrive cá nhân và tài khoản OneDrive for Business hoặc giữa nhiều tài khoản OneDrive for Business, hãy mở ứng dụng, nhấn và giữ biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, rồi nhấn vào tên tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Ảnh chụp màn hình việc chuyển đổi giữa các tài khoản trong ứng dụng OneDrive trên iOS

Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản cá nhân vào ứng dụng OneDrive. Để mở tài khoản cá nhân khác, hãy nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, nhấn vào tài khoản bạn muốn đăng xuất, rồi nhấn vào Đăng Xuất khỏi Tài khoản Này. Sau đó, đăng nhập bằng tài khoản bạn muốn sử dụng.

Để đăng xuất khỏi một tài khoản OneDrive cá nhân hoặc tài khoản OneDrive for Business, hãy mở ứng dụng, nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, nhấn vào tài khoản bạn muốn đăng xuất, rồi nhấn vào Đăng Xuất khỏi Tài khoản Này.

Bạn có thể xếp hạng ứng dụng OneDrive khi xem ứng dụng trên iPhone, iPad và iPod Touch, hoặc nhận trợ giúp, bằng cách lắc thiết bị.

Bạn có thể đặt Touch ID hoặc mật mã bốn chữ số để ngăn người dùng khác trên thiết bị truy nhập vào tài khoản OneDrive của bạn. Để thực hiện điều này, hãy mở ứng dụng, nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, nhấn vào Cài đặt Thiết đặt OneDrive , rồi nhấn vào công tắc Touch ID & Mật mã để bật, rồi nhập mật mã của bạn.

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, rồi tìm dòng Dung lượng Lưu trữ để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng sẵn dùng hoặc để mua dung lượng bổ sung.

Trước tiên, hãy cập nhật iOS cho thiết bị của bạn. Sau đó, đảm bảo bạn đã cài đặt mọi bản cập nhật sẵn có cho ứng dụng. Các bản cập nhật đó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động khi bạn dùng Wi‑Fi. Để xem các bản cập nhật sẵn có mà bạn chưa tải xuống:

 1. Mở App Store, rồi gõ nhẹ vào Cập nhật.

 2. Nếu có bản cập nhật, hãy gõ nhẹ Cập nhật Tất cả. Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu cho ID Apple của bạn.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng, hãy thử xóa ứng dụng rồi vào App Store để tải xuống lại.

Nếu bạn không thấy tệp mà mình đang tìm kiếm trong ứng dụng, hãy xem Tìm tệp bị mất hoặc thất lạc trong OneDrive.

Để xem thêm trợ giúp, hãy đọc cách Khắc phục các sự cố trong ứng dụng OneDrive for iOS.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem Khắc phục các sự cố của ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di độngcác trang hỗ trợ dành cho OneDrive hoặc Trợ giúp về OneDrive for Business khác.

Biểu tượng Hỗ trợ qua Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive

Để nhận thêm trợ giúp, hãy liên hệ với bộ phận hoặc người quản trị CNTT của bạn. Nếu bạn là người quản trị SharePoint Online, bạn cũng có thể mở thẻ hỗ trợ trong trung tâm quản trị Office 365.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Hỏi cộng đồng
Nhận trợ giúp từ các chuyên gia trong Diễn đàn cộng đồng OneDrive for Business.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×