Sử dụng Ok Google với Microsoft To-Do

Để sử dụng lệnh thoại với Microsoft To-Do trên Android, chỉ cần nói 'Ok Google, add a note...' (Ok Google, hãy thêm ghi chú...) rồi chọn Microsoft To-Do làm ứng dụng mặc định của bạn.  

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×