Sử dụng Microsoft To-Do với Microsoft Flow

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhờ các hành động của Microsoft Flow với Microsoft To-Do, bạn có thể dễ dàng tạo tác vụ mới từ Outlook, Gmail, Lịch Google, Teams, HipChat, Planner hoặc bất cứ dịch vụ nào khác được Flow hỗ trợ.

Để tạo một dòng bằng cách dùng Microsoft To-Do, đăng nhập vào Microsoft Flow với cùng một cơ quan hoặc trường học tài khoản bạn sử dụng với Microsoft To-Do. Sau đó chỉ cần chọn đường kết nối hoặc dịch vụ bạn muốn gửi việc cần làm từ.

Sau đó, bạn sẽ có thể chọn trình kích hoạt mong muốn để bắt đầu dòng, chẳng hạn như Khi nhận được email mới. Giờ hãy chọn + Bước mới rồi Thêm hành động. Từ các hành động có sẵn, chọn Microsoft To-Do - Thêm việc cần làm. Bạn cũng có thể cần nhập trường Chủ đề để thêm tiêu đề cho việc cần làm. Sau đó, chọn Lưu quy trình và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu!

Vui lòng biết rằng đây chỉ có thể sử dụng Microsoft To-Do với Microsoft Flow với một tài khoản công ty hoặc trường học. Tại thời điểm, tài khoản Microsoft cá nhân không được hỗ trợ, mặc dù mong hỗ trợ nhiều loại tài khoản trong tương lai.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×