Sử dụng ID hội thảo âm thanh động trong tổ chức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dịch vụ hội thảo âm thanh được được Cập Nhật để cung cấp Skype mỗi dành cho doanh nghiệp và Microsoft Teams cuộc họp với hội thảo khác ID. Hội thảo động ID là cải tiến đáng kể qua tĩnh hội thảo ID, vì chúng cung cấp:

  • Bảo mật nâng cao Hội thảo ID duy nhất cho mỗi họp Skype for Business hoặc Microsoft Teams và được tạo khi được được lên lịch cuộc họp.

  • Trải nghiệm tốt hơn cho back-to-back và bên phía cuộc họp Cuộc họp cho một người tổ chức duy nhất được cung cấp quay số vào thông tin cụ thể mà ngăn không cho người dự điện thoại của cuộc họp một từ được kết hợp với những người dự khác khi họ đang bên cạnh nhau.

  • Chuyển tiếp liền mạch Khi tổ chức của bạn được bật cho hội thảo động ID, tất cả các cuộc họp đã được lên lịch trong tổ chức của bạn với hội thảo tĩnh ID sẽ tiếp tục làm việc.

Mẹo: ID động chỉ sẵn dùng cho người dùng được kích hoạt cho Hội thảo âm thanh và có Microsoft đặt làm nhà cung cấp hội thảo âm thanh của họ. Bạn có thể Gán Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh cho người dùng của bạn.

Thay đổi những gì người dùng trong tổ chức của tôi sẽ nhìn thấy?

Sau khi ID hội thảo động đã được bật cho tổ chức của bạn, bất kỳ mới trong Skype for Business hoặc Microsoft Teams cuộc họp mà được lên lịch theo người trong tổ chức của bạn được kích hoạt cho hội thảo âm thanh sẽ có hội thảo ID có thể khác so với các ID hội thảo tĩnh họ có trước. Người tổ chức có tĩnh ID hội thảo trước khi bạn cần để nhắc người dùng tham gia các cuộc họp bây giờ cần sử dụng một ID hội thảo mới trong thư mời cuộc họp trước khi họ có thể gia nhập nó.

Ghi chú: Cuộc họp đã lên lịch bởi một người dùng với hội thảo tĩnh ID trước khi tổ chức đã được kích hoạt cho hội thảo động ID sẽ tiếp tục có ID hội thảo tĩnh, vì vậy chúng sẽ tiếp tục để lên lịch cuộc họp mà không ảnh hưởng đến bất kỳ.

Các ví dụ hiển thị cho bạn trải nghiệm mới cho hai Skype for Business cuộc họp đã được sắp xếp theo người dùng cùng một nhưng cả hai bây giờ sẽ có hai ID hội thảo khác nhau:

Cuộc họp #1 có được từ 9:00 sa lên lịch 10:00 sa và nó có 93907123 là ID hội thảo của nó:

Đầu tiên ID hội nghị linh động.

Cuộc họp #2 đã được lên lịch theo người dùng cùng một từ 10:00 sa 11:00 sa và nó có 16353789 là ID hội thảo của nó:

ID hội thảo động thứ hai


Chủ đề liên quan

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×