Sử dụng @đề cập để thu hút sự chú ý của ai đó

Sử dụng @đề cập để thu hút sự chú ý của ai đó

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn nhận sự chú ý của ai đó trong thông điệp email hoặc một lời mời họp, bạn có thể nhập các biểu tượng @, theo sau là tên của họ, trong phần nội dung của một cuộc họp hoặc thông điệp email mời. Nếu bạn thực hiện điều này, không chỉ sẽ tên của họ được tô sáng trong nội dung thư hoặc mời chi tiết, nhưng Outlook sẽ tự động thêm chúng vào dòng đến cuộc họp hoặc email mời, và họ sẽ nhìn thấy các biểu tượng bên cạnh thư trong hộp thư đến của họ @.

Sử dụng trong nội dung của một lời mời cuộc họp hoặc thông báo

 1. Trong phần nội dung của email thư hoặc lịch mời, nhập ký hiệu @ và một vài ký tự đầu tiên của liên hệ mà tên đầu tiên hoặc cuối cùng.

  Thêm các @ ký hiệu và vài ký tự đầu tiên của tên của một người
 2. Khi Outlook cung cấp cho bạn một hoặc nhiều gợi ý, hãy chọn liên hệ bạn muốn đề cập. Theo mặc định, tên đầy đủ của liên hệ được đưa vào.

  Tên đầy đủ của người được đề cập và email được hiển thị theo mặc định
 3. Bạn có thể xóa bỏ một phần của đề cập, ví dụ, mọi thứ khác với tên của người đó. Liên hệ được đề cập cũng được thêm vào dòng của email hoặc mời cuộc họp.

  Bạn có thể chọn để hiển thị chỉ tên đầu tiên của một người

Tìm kiếm thư đề cập đến bạn

Nếu bạn nhận được nhiều email, bạn có thể lọc thư trong thư mục để chỉ xem những thư mà bạn đề cập.

Trong Outlook 2016

 1. Ở phía trên danh sách thư, hãy chọn tất cả.

 2. Chọn được đề cập thư.

  Hiển thị menu thư đã nhắc đến tùy chọn

Trong Outlook 2016 cho Mac

 1. Trên tab trang đầu, hãy chọn Bộ lọc Email.

 2. Chọn được đề cập.

  Sử dụng Mentioned trên menu bộ lọc Email để tìm kiếm email mà bạn đang @mentioned

Ghi chú Tính năng Mentioned thư và @ (ở ký hiệu) chỉ báo chỉ sẵn dùng cho người nhận bằng cách dùng Exchange Server 2016, Exchange Online, hoặc Outlook.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×