Sổ làm việc chứa một người dùng biểu mẫu hoặc lớp học mô-đun

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sổ làm việc mà bạn đang mở chứa một người dùng biểu mẫu hoặc lớp học mô-đun trong dự án VBA được liên kết với sổ làm việc. Điều này có thể rủi ro bảo mật do người dùng biểu mẫu và mô-đun lớp học có thể chứa macro không an toàn tiềm ẩn.

Nếu mức độ bảo mật macro được đặt để tắt tất cả các macro với thông báo hoặc tắt tất cả macro trừ những macro được ký điện tử, bạn có thể chọn để loại bỏ dự án VBA từ sổ làm việc. Bạn nên chọn giữ dự án VBA chỉ nếu bạn tin tưởng nguồn của sổ làm việc này. Nếu bạn chọn loại bỏ dự án VBA từ sổ làm việc, dự án VBA không chỉ bị tắt, nó thực sự bị xóa khỏi sổ làm việc.

Nếu mức độ bảo mật macro được đặt để tắt tất cả các macro mà không thông báo, Microsoft Office Excel tự động loại bỏ các dự án VBA từ sổ làm việc. Nếu bạn tin tưởng nguồn của sổ làm việc này, và bạn muốn giữ lại dự án VBA, bạn có thể đóng sổ làm việc mà không lưu bất kỳ thay đổi. Sau đó bạn phải đặt mức độ bảo mật macro của bạn để tắt tất cả các macro với thông báo, sao cho bạn sẽ được nhắc để giữ lại hoặc loại bỏ dự án VBA khi bạn mở sổ làm việc lại.

Bạn sẽ tránh thiết đặt mức độ bảo mật để cho phép tất cả các macro (không khuyến cáo mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy).

Để thay đổi thiết đặt bảo mật macro trong Excel, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Bảo mật Macro.

    Nhóm Mã trên tab Nhà phát triển

  2. Trong mục Thiết đặt Macro, dưới Thiết đặt Macro, bấm Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy) và sau đó bấm OK.

Lưu ý: Để giúp ngăn chặn mã tiềm ẩn nguy cơ chạy, chúng tôi khuyên bạn trả lại bất kỳ thiết đặt nào tắt tất cả các macro sau khi bạn kết thúc làm việc với macro.

Lưu ý: Bạn sẽ thấy cảnh báo này chỉ khi mức độ bảo mật macro được đặt bất kỳ tùy chọn nào sẽ tắt tất cả các macro. Nếu mức độ bảo mật là bật tất cả các macro (không khuyến cáo mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy), hoặc chọn hộp kiểm tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng dự án VBA , Excel sẽ giữ lại dự án VBA và tải nó khi sổ được mở.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×