Sổ làm việc chứa một người dùng biểu mẫu hoặc lớp học mô-đun

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sổ làm việc mà bạn đang mở chứa một người dùng biểu mẫu hoặc lớp học mô-đun trong dự án VBA được liên kết với sổ làm việc. Điều này có thể rủi ro bảo mật do người dùng biểu mẫu và mô-đun lớp học có thể chứa macro không an toàn tiềm ẩn.

Nếu mức độ bảo mật macro được đặt để tắt tất cả các macro với thông báo hoặc tắt tất cả macro trừ những macro được ký điện tử, bạn có thể chọn để loại bỏ dự án VBA khỏi sổ làm việc. Bạn nên chọn giữ dự án VBA chỉ nếu bạn tin tưởng nguồn của sổ làm việc này. Nếu bạn chọn loại bỏ dự án VBA khỏi sổ làm việc, dự án VBA không chỉ bị tắt, nó thực sự bị xóa khỏi sổ làm việc.

Nếu mức độ bảo mật macro được đặt để tắt tất cả các macro mà không thông báo, Microsoft Office Excel tự động loại bỏ các dự án VBA khỏi sổ làm việc. Nếu bạn tin tưởng nguồn của sổ làm việc này, và bạn muốn giữ lại dự án VBA, bạn có thể đóng sổ làm việc mà không lưu bất kỳ thay đổi. Sau đó bạn phải đặt mức độ bảo mật macro của bạn để tắt tất cả các macro với thông báo, sao cho bạn sẽ được nhắc để giữ lại hoặc loại bỏ dự án VBA khi bạn mở sổ làm việc lại.

Bạn sẽ tránh thiết đặt mức độ bảo mật để cho phép tất cả các macro (không khuyến cáo mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy).

Để thay đổi thiết đặt bảo mật macro trong Excel, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Mã, bấm Bảo mật Macro.

    Nhóm Mã trên tab Nhà phát triển

  2. Trong mục Thiết đặt Macro, dưới Thiết đặt Macro, bấm Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy) và sau đó bấm OK.

Ghi chú: Để giúp ngăn chặn mã tiềm ẩn nguy cơ chạy, chúng tôi khuyên bạn trả lại bất kỳ thiết đặt nào tắt tất cả các macro sau khi bạn kết thúc làm việc với macro.

Ghi chú: Bạn sẽ thấy cảnh báo này chỉ khi mức độ bảo mật macro được đặt bất kỳ tùy chọn nào sẽ tắt tất cả các macro. Nếu mức độ bảo mật là bật tất cả các macro (không khuyến cáo mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy), hoặc chọn hộp kiểm tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng dự án VBA , Excel sẽ giữ lại dự án VBA và tải nó khi sổ được mở.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×