Số, ngày và thời gian mã định dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Graph cung cấp dựng sẵn mã cơ bản mà bạn có thể sử dụng định dạng dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng ngày mã mmm-yy để thực hiện một ngày được nhập vào như 7/15/98 được hiển thị là tháng bảy-98. Bạn cũng có thể xây dựng trên các mã để tạo mã tùy chỉnh của riêng bạn. Tìm hiểu về tùy chỉnh số, ngày, và mã định dạng thời gian.

Bạn muốn tìm hiểu về điều gì?

Sử dụng cơ bản mã định dạng số

Định dạng ngày và thời gian

Định dạng tiền tệ, tỷ lệ phần trăm và ghi chú hàm mũ

Định dạng văn bản và dãn cách

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×