Số 0 giờ tự động xóa hẳn - bảo vệ chống thư rác và phần mềm độc hại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Số 0 giờ tự động tẩy (ZAP) là một tính năng bảo vệ email dò tìm thư với thư rác hoặc phần mềm độc hại đã được chuyển phát vào hộp thư đến của người dùng của bạn và sau đó di chuyển chúng vào thư mục thư rác như thư là chưa đọc.

ZAP sẵn dùng với mặc định Exchange Online Protection mà đi kèm với bất kỳ thuê bao Office 365 nào có chứa các hộp thư Exchange Online.

ZAP hoạt động như thế nào?

Office 365 Cập Nhật chống thư rác công cụ và phần mềm độc hại chữ ký trong thời gian thực trên cơ sở hàng ngày. Tuy nhiên, người dùng của bạn có thể vẫn nhận được thư độc hại hộp thư đến của họ, vì quét hàng ngày không có thể đã phát hiện một chiến dịch thư rác hoặc phần mềm độc hại mới. ZAP được xung quanh này bằng giám sát liên tục Cập Nhật để Office 365 thư rác và phần mềm độc hại chữ ký, và do đó có thể xác định trước đó không bị phát hiện thư độc hại đã có trong hộp thư đến. Nếu người nhận không đã đọc thư, sau đó ZAP di chuyển thư sang thư mục thư rác của họ. Đảo ngược là đúng đối với thư mà không chính xác được phân loại là độc hại.

Hành động ZAP là liền mạch cho người dùng hộp thư, mà người đó không được thông báo thư đã được di chuyển.

Cho phép người dùng cuối quy tắc, quy tắc truyền dẫn Exchangevà danh sách hoặc bộ lọc bổ sung có mức ưu tiên qua các ZAP.

Trong bài viết này:   

Chính sách bộ lọc thư rác đặt

Hãy xem ZAP di chuyển thông điệp của bạn

Vô hiệu hóa ZAP

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm việc với ZAP

ZAP được bật theo mặc định, nhưng bạn phải đảm bảo rằng một số điều kiện được đáp ứng:

 • Chính sách bộ lọc thư rác được đặt để di chuyển thư mục Email rác.

  Bạn cũng có thể tạo một chính sách bộ lọc thư rác mới chỉ áp dụng cho một tập hợp người dùng nếu bạn không muốn tất cả hộp thư đến được lọc theo ZAP.

 • Người dùng thư mục thư rác được bật.

Nếu bạn muốn xem nếu ZAP di chuyển thông điệp của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi thư Exchange Online.

Người quản trị cũng có thể vô hiệu hóa ZAP bằng cách sử dụng PowerShell.

Để thiết lập chính sách bộ lọc thư rác
 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, chọn bảo vệ > bộ lọc thư rác.

  Trong EAC, chọn bảo vệ và sau đó thư rác bộ lọc
 2. Chọn chính sách bộ lọc mà bạn muốn điều chỉnh, hoặc chọn Thêm Biểu tượng Thêm để tạo một mật khẩu mới.

  Trong ảnh chụp màn hình trước đó, chính sách được đặt tên là "Mặc định", nhưng nếu bạn tạo thư rác bổ sung chính sách bộ lọc, bạn có thể cung cấp cho họ tên khác. Bạn cũng có thể áp dụng chính sách chỉ có một tập hợp chỉ bao gồm người dùng.

 3. Trong cửa sổ chính sách, chọn thư rác và số lượng lớn các hành động, và đảm bảo rằng thư rác được đặt để di chuyển thư mục Email rác.

  Nếu bạn chọn lưu tại thời điểm này, chính sách áp dụng cho người thuê Office 365 của bạn.

  Thiết đặt thư rác và số lượng lớn các hành động vào Mpve thư mục Email rác
 4. Nếu bạn đã tạo một chính sách mới, và bạn muốn áp dụng chính sách cho chỉ một tập hợp người dùng, cuộn để Áp dụng cho phần trong cửa sổ chính sách bộ lọc, và trong các điều khiển menu chọn người nhận, tên miềnhoặc nhóm thành viên bạn muốn áp dụng chính sách vào. Bạn cũng có thể đặt điều kiện bổ sung và ngoại lệ.

  Trong phần áp dụng để chọn người nhận

  Chọn lưu để áp dụng chính sách cho người dùng đã chọn.

Để xem liệu ZAP di chuyển thông điệp của bạn
 • Bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi thư Exchange Online để xác định nếu thư được di chuyển bằng ZAP:

  Tìm văn bản "0 giờ tự động xóa hẳn (ZAP)" trong chi tiết theo dõi của bạn để xác định thông báo đã di chuyển bằng ZAP.

Để vô hiệu hóa ZAP
 • Nếu bạn muốn tắt ZAP cho người thuê Office 365 của bạn, hoặc một tập hợp người dùng, dùng tham số ZapEnabled của Tập hợp-HostedContentFilterPolicy, một lệnh ghép ngắn EOP.

  Trong ví dụ sau, ZAP bị vô hiệu hóa cho một chính sách bộ lọc nội dung có tên là "Kiểm tra".

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity Test –ZapEnabled $false

Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu một thông báo hợp lệ được chuyển vào thư mục thư rác?   

Bạn nên làm theo quy trình báo cáo thường tích cực false. Lý do chỉ thư sẽ được chuyển từ hộp thư đến thư mục thư rác có thể vì dịch vụ đã xác định thông báo là thư rác hoặc độc hại.

Cần phải làm gì nếu tôi dùng vào Office 365 cách ly thay vì thư mục thư rác?   

ZAP không di chuyển thư vào cách ly từ hộp thư đến tại thời điểm này.

Cần phải làm gì nếu tôi có một quy tắc truyền dẫn tùy chỉnh (ETR / chặn / cho phép các quy tắc)?   

Quy tắc được tạo bởi người quản trị (ETRs) hoặc khối và cho phép các quy tắc sẽ có mức ưu tiên. Thư được loại trừ khỏi tính năng tiêu chí.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Bảo vệ chống thư rác của Office 365 Email

Chặn email rác với bộ lọc thư rác Office 365 để ngăn không cho các sự cố phủ nhận sai

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×