Số điện thoại cho hội thảo âm thanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết lập Hội thảo âm thanh cho Skype for Business và Microsoft Teams, số quay số điện thoại tự động được gán cho tổ chức của bạn. Bạn có thể nhìn thấy số điện thoại nào được gán cho cầu hội thảo âm thanh của bạn bằng cách đi tới Skype for Business Trung tâm quản trị > hội thảo âm thanh > Microsoft cầu. Hãy xem xem danh sách hội thảo âm thanh quay số.

Bảo hiểm hội thảo âm thanh

Để biết danh sách đầy đủ tất cả các quốc gia/khu vực và thành phố nơi hội thảo âm thanh là sẵn dùng, hãy xem ở nơi bạn có thể hội thảo âm thanh.

Số quay số điện thoại trong một thư mời họp

Khi một Skype for Business Online hoặc Microsoft Teams người dùng này xếp lịch một cuộc họp trong Outlook hoặc Outlook Web App, số hội thảo âm thanh mặc định được đặt cho người dùng sẽ được đưa vào lời mời cuộc họp. Nếu bạn muốn chọn một số khác nhau mặc định cho một hoặc nhiều người dùng, bạn có thể thay đổi đó bằng cách đi tới Skype for Business Trung tâm quản trị > hội thảo âm thanh > người dùng. Hãy xem thiết lập số điện thoại mà sẽ được dùng khi người dùng gọi vào cuộc họp.

Bạn có thể xem các số quay số vào khác bằng cách bấm vào nối kết Tìm số nội hạt trong lời mời họp.

Số điện thoại quay số vào thiết đặt trên cầu hội thảo âm thanh

Không có hai loại của số điện thoại hội thảo âm thanh có thể gán cho cầu hội thảo của bạn: chia sẻchuyên dụng. Cả hai kiểu của các số này có thể được sử dụng bất kỳ người gọi để gia nhập âm thanh cuộc họp đang được tổ chức trong tổ chức của bạn.

Số điện thoại dành riêng có các số điện thoại sẵn dùng cho người dùng trong tổ chức của bạn. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ được sử dụng khi ai đó gọi vào một trong các số này.

Số điện thoại được chia sẻ là các số điện thoại có thể được chia sẻ với các tổ chức Office 365. Bạn không thể thay đổi ngôn ngữ được sử dụng khi ai đó gọi vào một trong các số này.

Trong khi số hội thảo âm thanh mặc định được gán cho một người tổ chức chỉ được bao gồm trong thư mời họp, một người gọi có thể dùng bất kỳ số điện thoại nào được gán cho cầu hội thảo của bạn để gia nhập cuộc họp. Danh sách các số điện thoại có thể dùng để gia nhập cuộc họp sẵn dùng bằng cách dùng nối kết Tìm số địa phương được bao gồm trên mỗi thư mời cuộc họp.

Tự động cấp số điện thoại hội thảo âm thanh

Chia sẻ điện thoại hội thảo âm thanh số tự động được gán cho tổ chức khi họ đang kích hoạt cho hội thảo âm thanh. Khi các số điện thoại nào đã được gán, số điện thoại được đặt làm số điện thoại mặc định của cầu hội thảo. Số điện thoại gán làm mặc định, số cầu sẽ là từ quốc gia/khu vực của tổ chức.

Ghi chú: Vị trí quốc gia hoặc khu vực của tổ chức của bạn có thể tìm thấy bằng cách đăng nhập vào trung tâm quản trị Office 365 > và tìm kiếm bên dưới Hồ sơ công ty.

Cảnh báo: Do giới hạn tính khả dụng của điện thoại trả tiền số điện thoại trong Venezuela, Indonesia và các tiểu Vương Quốc ả Rập thống nhất (UAE), các tổ chức từ các quốc gia/khu vực sẽ không có một số điện thoại hội thảo âm thanh tự động được gán cho chúng. Số miễn phí từ các vị trí sẵn dùng tùy thuộc vào hàng tồn kho sẵn dùng.

Số điện thoại hội thảo âm thanh chuyên biệt là dịch vụ số mà bạn có thể nhận được và sau đó gán cho các tổ chức của bạn. Dịch vụ số có thể tìm thấy bằng cách sử dụng Skype for Business Trung tâm quản trị. Để biết chi tiết, hãy xem Nhận Skype for Business dịch vụ số điện thoại.

Để xem danh sách các quốc gia/khu vực có số điện thoại tự động được gán cho tổ chức hãy xem có được hỗ trợ cho hội thảo âm thanh và gọi gói quốc gia/khu vực.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hội thảo âm thanh trong Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×