Sắp xếp nhanh tệp access bằng cách dùng thanh địa điểm của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể có một hay nhiều thư mục mà bạn lưu trữ các tệp của một số kiểu, và bạn thường xuyên cần tìm hoặc lưu trữ các tệp trong các thư mục này. Bạn có thể dùng thanh Địa điểm của tôi để nhanh chóng đến một thư mục để lưu hoặc tìm một tệp mà bạn cần. Thanh Địa điểm của tôi là nhất hữu ích nếu bạn tùy chỉnh nó. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tùy chỉnh vào thanh Địa điểm của tôi .

Trong bài viết này

Thanh địa điểm của tôi là gì?

Thêm một lối tắt vào thanh địa điểm của tôi

Loại bỏ lối tắt từ thanh địa điểm của tôi

Sắp xếp lại các lối tắt trên thanh địa điểm của tôi

Thay đổi kích cỡ của biểu tượng trên thanh địa điểm của tôi

Thanh địa điểm của tôi là gì?

Thanh Địa điểm của tôi là một khu vực ở bên trái trong một số hộp thoại, chẳng hạn như Lưu như, mởChèn ảnh. Bạn có thể dùng thanh Địa điểm của tôi để xác định một thư mục mà bạn muốn lưu trữ tệp của bạn để truy nhập dễ dàng hơn. Thực hiện thay đổi vào thanh Địa điểm của tôi trong những hộp thoại một sẽ khiến các thay đổi cùng một xuất hiện trong hộp thoại khác có trên thanh Địa điểm của tôi .

Theo mặc định, thanh Địa điểm của tôi có chứa các lối tắt để các thư mục tài liệu gần đây của tôi, màn hình máy tính, tài liệu của tôi, máy tính của tôi và vị trí mạng của tôi. Bạn có thể thêm tới 256 thư mục vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể thêm tệp vào thanh Địa điểm của tôi .

Hộp thoại Lưu dưới Dạng

1. để chọn một thư mục, hãy dùng danh sách lưu trong .

2. để xem nội dung của thư mục trên thanh Địa điểm của tôi , hãy bấm vào thư mục lối tắt trên thanh Địa điểm của tôi .

3. để xem các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi , hãy bấm vào mũi tên.

Đầu Trang

Thêm một lối tắt vào thanh địa điểm của tôi

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

Project

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong danh sách lưu trong , bấm vào ổ đĩa, thư mục, hoặc Internet vị trí mà bạn muốn tạo một lối tắt thanh Địa điểm của tôi .

 3. Bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thanh Địa điểm của tôi bên dưới các lối tắt hiện có, sau đó bấm Thêm tên thư mục.
  Lối tắt mới của bạn xuất hiện ở dưới cùng của thanh Địa điểm của tôi .

Đầu Trang

Loại bỏ lối tắt từ thanh địa điểm của tôi

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà Nếu bạn thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

Project

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ trên menu lối tắt.

Ghi chú: Bạn có thể loại bỏ chỉ các lối tắt mà bạn đã thêm vào thanh Địa điểm của tôi . Bạn không thể loại bỏ lối tắt mặc định, chẳng hạn như tài liệu của tôi, trừ khi bạn sửa sổ đăng ký Windows Microsoft của bạn. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách loại bỏ lối tắt mặc định trong phần xem thêm .

Đầu Trang

Sắp xếp lại các lối tắt trên thanh địa điểm của tôi

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Project

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên lối tắt Menu.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trên thanh Địa điểm của tôi , bấm chuột phải vào lối tắt mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Thay đổi kích cỡ của biểu tượng trên thanh địa điểm của tôi

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên các menu lối tắt.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Project

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Bấm chuột phải vào thanh Địa điểm của tôi , sau đó bấm Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ trên menu lối tắt.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×