Sắp xếp lịch theo thể loại màu

Sắp xếp lịch theo thể loại màu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có nhiều cuộc hẹn và cuộc họp trong lịch Outlook, việc thêm các thể loại màu sẽ giúp bạn nhìn lướt nhanh và liên kết trực quan các mục tương tự với nhau. Bạn có thể gán thể loại màu xanh lục cho tất cả các mục cá nhân, còn tất cả các mục quan trọng thuộc thể loại màu đỏ.

Ghi chú:  Thể loại không hoạt động đối với lịch trong tài khoản IMAP.

  1. Trên thanh điều hướng, bấm Lịch.

  2. Bấm vào cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện trong lịch, rồi bấm Phân loại.

    Lệnh Phân loại trên ruy-băng

  3. Bấm vào một thể loại, hoặc bấm Tất cả Thể loại để tạo thể loại.

    Lựa chọn thể loại trên danh sách Phân loại trên ruy-băng

Khi bạn gán một thể loại màu, thì màu đó được dùng làm màu nền của mục trên lưới lịch.

Mẹo: Ban có thể đổi tên của bất kỳ thể loại nào. Bấm vào một cuộc hẹn, cuộc họp, email hoặc liên hệ, rồi bấm Phân loại > Tất cả Thể loại. Bấm vào một thể loại, rồi bấm Đổi tên.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×