Sắp xếp hộp thư đến của bạn bằng công cụ Lưu trữ, Quét dọn và các công cụ khác trong Outlook.com

Dọn dẹp hộp thư đến và sắp xếp khoa học email của bạn với tính năng tự động lọc và sắp xếp, cũng như bằng cách sử dụng các công cụ trên thanh lệnh như Quét dọn, Lưu trữ và Di chuyển đến.

Bạn cũng có thể sắp xếp email bằng các quy tắc hộp thư đến. Ví dụ: bạn có thể tạo quy tắc sẽ tự động di chuyển thư vào các thư mục khác hay thậm chí là xóa thư theo tiêu chí nhất định. Để tìm hiểu thêm, xem mục Sắp xếp email bằng các quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com.

Ghi chú: Công cụ quét dọn quy tắc chạy một lần mỗi ngày. Quy tắc hộp thư đến chạy ngay khi email đến hộp thư của bạn.

Chọn phiên bản của bạn để xem các bước khắc phục sự cố

Các hướng dẫn sẽ khác nhau một chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các bước khắc phục sự cố áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Các bước khắc phục sự cố cho Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Các bước khắc phục sự cố cho Outlook.com cổ điển.

Các bước khắc phục sự cố cho Outlook.com beta

Quét dọn (xóa)

Sử dụng Quét dọn để nhanh chóng xóa những email không mong muốn trong hộp thư đến của bạn. Quét dọn cung cấp cho bạn các tùy chọn để tự động xóa tất cả email đến từ một người gửi cụ thể để chỉ giữ lại email mới nhất hoặc xoá email cũ hơn 10 ngày.

 1. Chọn email từ người gửi mà bạn muốn xóa thư.

 2. Trên thanh menu, chọn Quét dọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Quét dọn

 3. Chọn tùy chọn giúp đặt cách bạn muốn xử lý email của người gửi đã chọn.

 4. Chọn Quét dọn để thực hiện hành động đã chọn.

Lưu trữ

Bạn có thể lưu trữ các thư email trong thư mục Lưu trữ mặc định. Để đến thư mục Lưu trữ, hãy chọn Thêm ở dưới Thư mục, rồi chọn Lưu trữ.

 1. Chọn email bạn muốn lưu trữ.

 2. Chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình nút Lưu trữ

Di chuyển đến

Di chuyển đến giúp bạn di chuyển các thư email đến một thư mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả email của một người gửi cụ thể từ Hộp thư đến tới bất kỳ thư mục nào bạn chọn.

 1. Chọn email từ một người gửi cụ thể để di chuyển tất cả email của người gửi đó đến một thư mục khác.

 2. Chọn Di chuyển đến > Di chuyển tất cả email từ ....

  Ảnh chụp màn hình nút Di chuyển đến

 3. Chọn Di chuyển đến <Chọn thư mục>, rồi chọn một trong các thư mục khả dụng.

 4. Chọn OK > Di chuyển tất cả.

Tôi có thể sắp xếp email bằng cách nào khác?

Sắp xếp email

 1. Chọn một email trong Hộp thư đến.

 2. Chọn Thêm lệnh trên thanh lệnh để đánh dấu thư là đã đọc hay chưa đọc, ghim một thư lên đầu danh sách thư hoặc gắn cờ thư để theo dõi.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lệnh

 3. Chọn hành động bạn muốn thực hiện đối với email được chọn.

Sắp xếp email của bạn theo ngày tháng, nguồn gốc hoặc kích cỡ

 1. Chọn Bộ lọc ở đầu hộp thư đến của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Lọc

 2. Dưới Sắp xếp theo, chọn tùy chọn bất kỳ bạn muốn sắp xếp email.

Các bước khắc phục sự cố cho Outlook.com cổ điển

Quét dọn (xóa)

Sử dụng Quét dọn để nhanh chóng xóa những email không mong muốn trong hộp thư đến của bạn. Quét dọn cung cấp cho bạn các tùy chọn để tự động xóa tất cả email đến từ một người gửi cụ thể để chỉ giữ lại email mới nhất hoặc xoá email cũ hơn 10 ngày.

 1. Chọn email từ người gửi mà bạn muốn xóa thư.

 2. Trên thanh menu, chọn Quét dọn.

  Ảnh chụp màn hình nút Quét dọn

 3. Chọn tùy chọn giúp đặt cách bạn muốn xử lý email của người gửi đã chọn.

 4. Chọn Quét dọn để thực hiện hành động đã chọn.

Lưu trữ

Bạn có thể lưu trữ các thư email trong thư mục Lưu trữ mặc định. Để đến thư mục Lưu trữ, hãy chọn Thêm ở dưới Thư mục, rồi chọn Lưu trữ.

 1. Chọn email bạn muốn lưu trữ.

 2. Chọn Lưu trữ.

  Ảnh chụp màn hình nút Lưu

Di chuyển đến:

Di chuyển đến giúp bạn di chuyển các thư email đến một thư mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể di chuyển tất cả email của một người gửi cụ thể từ Hộp thư đến tới bất kỳ thư mục nào bạn chọn.

 1. Chọn email từ một người gửi cụ thể để di chuyển tất cả email của người gửi đó đến một thư mục khác.

 2. Chọn Di chuyển đến > Di chuyển tất cả email từ ....

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn Di chuyển tất cả email từ

 3. Chọn Di chuyển đến <Chọn thư mục>, rồi chọn một trong các thư mục khả dụng.

 4. Chọn OK > Di chuyển tất cả.

Tôi có thể sắp xếp email bằng cách nào khác?

Sắp xếp email

 1. Chọn một email trong Hộp thư đến.

 2. Chọn Thêm lệnh trên thanh lệnh để đánh dấu thư là đã đọc hay chưa đọc, ghim một thư lên đầu danh sách thư hoặc gắn cờ thư để theo dõi.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm lệnh

 3. Chọn hành động mà bạn muốn thực hiện đối với email được chọn.

Sắp xếp email theo ngày tháng, thời gian, từ/đến hoặc chủ đề

 1. Chọn Bộ lọc ở đầu hộp thư đến của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Lọc

 2. Dưới Sắp xếp theo, chọn bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn sắp xếp email.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Chủ đề Liên quan

Lọc email rác và thư rác trong Outlook.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×