Sắp xếp dữ liệu trong một bảng trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote Online có một số chức năng bảng cơ bản. Ví dụ, bạn có thể thêm bảngđịnh dạng bảng. Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trong bảng, bạn có thể sử dụng ứng dụng OneNote trên máy tính trên PC chạy Windows của bạn.

Để sắp xếp bảng hoặc chuyển đổi bảng thành bảng tính Excel, hãy xem sắp xếp dữ liệu trong một bảng trong OneNote 2016 cho Windows.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×