Sắp xếp dữ liệu trong PivotTable hoặc PivotChart

Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái hoặc từ giá trị cao nhất tới thấp nhất (hoặc ngược lại) sẽ hữu ích khi bạn có một lượng lớn dữ liệu trong PivotTable hoặc PivotChart. Việc sắp xếp giúp bạn tổ chức dữ liệu để dễ dàng tìm kiếm các mục bạn muốn phân tích.

Quan trọng: Khi sắp xếp dữ liệu, hãy lưu ý rằng:

 • Thứ tự sắp xếp sẽ thay đổi tùy theo cài đặt ngôn ngữ. Hãy đảm bảo bạn có cài đặt ngôn ngữ thích hợp trong Cài đặt Khu vực hoặc Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực trong Panel Điều khiển trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ, hãy xem hệ thống Trợ giúp của Windows.

 • Dữ liệu có khoảng trống ở đầu sẽ ảnh hưởng tới kết quả sắp xếp. Để có kết quả tối ưu, bạn hãy loại bỏ mọi khoảng trống ở đầu trước khi sắp xếp dữ liệu.

 • Bạn sẽ không sắp xếp được mục nhập văn bản có phân biệt chữ hoa chữ thường.

 • Bạn sẽ không sắp xếp được dữ liệu theo một định dạng cụ thể, chẳng hạn như màu phông hoặc ô, theo các chỉ báo định dạng có điều kiện, chẳng hạn như bộ biểu tượng.

Trong PivotTable, bấm vào mũi tên bên cạnh các ô Nhãn HàngNhãn Cột để sắp xếp.

 1. Bấm vào một trường trong hàng hoặc cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Bấm vào mũi tên Mũi tên thả xuống bộ lọc trên Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột, rồi bấm vào tùy chọn sắp xếp bạn muốn.

Bộ lọc Nhãn Hàng

 1. Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, hãy bấm Sắp xếp từ A tới Z hoặc Sắp xếp từ Z tới A.

Nút Sắp xếp

Các mục nhập văn bản được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, các số được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất (hoặc ngược lại), ngày hoặc thời gian được sắp xếp từ xa nhất tới gần nhất (hoặc ngược lại).

Sắp xếp trên một cột không có nút mũi tên

Bạn có thể sắp xếp trên các giá trị riêng lẻ hoặc trên tổng phụ bằng cách bấm chuột phải vào một ô, chọn Sắp xếp và chọn một phương pháp sắp xếp. Thứ tự sắp xếp được áp dụng cho tất cả các ô ở cùng một mức trong cột chứa ô.

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây, dữ liệu bên dưới mức thể loại (Mũ bảo hiểm, Túi du lịch) được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, A đến Z.

Sắp xếp mặc định trên Nhãn Hàng

Để xem tổng cộng cho các sản phẩm được sắp xếp lớn nhất đến nhỏ nhất, hãy chọn bất kỳ số nào trong cột Tổng Cuối và sắp xếp trên nó.

Sắp xếp lớn nhất đến nhỏ nhất trên giá trị cột Tổng Cuối

Mẹo:  Để tìm nhanh thứ bạn cần, bạn có thể nhóm, lọc hoặc áp dụng định dạng có điều kiện cho PivotTable hoặc PivotChart.

Thiết lập các tùy chọn sắp xếp tùy chỉnh

Để sắp xếp các mục cụ thể theo cách thủ công hoặc thay đổi thứ tự sắp xếp, bạn có thể đặt tùy chọn sắp xếp của riêng bạn.

 1. Bấm vào một trường trong hàng hoặc cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Bấm vào mũi tên Mũi tên thả xuống bộ lọc trên Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột, rồi bấm Tùy chọn Sắp xếp Khác.

Bộ lọc Nhãn Hàng

 1. Trong hộp thoại Sắp xếp, hãy chọn kiểu sắp xếp bạn muốn:

Hộp thoại Sắp xếp

 • Bấm Thủ công để sắp xếp lại các mục bằng cách kéo chúng.

  Bạn không thể kéo các mục được hiển thị trong vùng Giá trị của Danh sách Trường PivotTable.

 • Bấm Tăng dần (A tới Z) theo hoặc Giảm dần (A tới Z) theo, rồi chọn trường bạn muốn sắp xếp.

 • Để có thêm tùy chọn, hãy bấm Tùy chọn Khác, rồi chọn tùy chọn bạn muốn trong hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp Khác:

  Hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp Khác

  • Dưới Tự động Sắp xếp, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp Tự động sắp xếp mỗi lần cập nhật báo cáo để cho phép hoặc ngừng sắp xếp tự động mỗi khi dữ liệu PivotTable được cập nhật.

  • Dưới Khóa thứ nhất của thứ tự sắp xếp, hãy chọn thứ tự tùy chỉnh bạn muốn dùng. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi hộp Tự động sắp xếp mỗi lần cập nhật báo cáo dưới Tự động Sắp xếp đã được bỏ chọn.

   Excel có các danh sách tùy chỉnh ngày trong tháng và tháng trong năm nhưng bạn cũng có thể tạo danh sách tùy chỉnh cho sắp xếp của riêng mình.

   Lưu ý: Thứ tự sắp xếp theo danh sách tùy chỉnh sẽ không được giữ lại khi bạn cập nhật (làm mới) dữ liệu trong PivotTable của bạn.

  • Dưới Sắp xếp Theo, hãy bấm Tổng Cộng hoặc Giá trị trong cột đã chọn để sắp xếp những giá trị này. Tùy chọn này không sẵn dùng khi bạn đặt sắp xếp là Thủ công.

   Mẹo: Bấm Thứ tự như trong nguồn dữ liệu để trả các mục về thứ tự ban đầu của chúng. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng cho nguồn dữ liệu Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP).

Đây là cách làm nhanh để sắp xếp dữ liệu trong hàng hoặc cột:

 1. Bấm vào một trường trong hàng hoặc cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Bấm vào mũi tên Mũi tên thả xuống bộ lọc trên Nhãn Hàng hoặc Nhãn Cột, rồi bấm vào tùy chọn sắp xếp bạn muốn.

Bộ lọc Nhãn Hàng

Nếu bạn muốn bấm mũi tên Nhãn Cột , trước tiên hãy chọn trường bạn muốn sắp xếp, sau đó là các tùy chọn sắp xếp mà bạn muốn.

 1. Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, hãy bấm Sắp xếp Tăng dần hoặc Sắp xếp Giảm dần.

Các tùy chọn sắp xếp Tăng dần hoặc Giảm dần

Các mục nhập văn bản được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, các số được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất (hoặc ngược lại), ngày hoặc thời gian được sắp xếp từ xa nhất tới gần nhất (hoặc ngược lại).

Sắp xếp theo một giá trị cụ thể

 1. Hãy bấm vào mũi tên Mũi tên thả xuống bộ lọc trên Nhãn Hàng, rồi chọn Sắp xếp theo Giá trị.

Bộ lọc Nhãn Hàng

Nếu bạn muốn bấm mũi tên Nhãn Cột , trước tiên hãy chọn trường bạn muốn sắp xếp, sau đó là các tùy chọn sắp xếp mà bạn muốn.

 1. Trong hộp Sắp xếp theo Giá trị , dưới Chọn giá trị, hãy chọn giá trị để sắp xếp theo nó.

Hộp Sắp xếp Theo Giá trị

 1. Trong phần Tùy chọn sắp xếp, chọn thứ tự sắp xếp bạn muốn.

Xem Thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong trang tính

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu bên ngoài

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Lọc dữ liệu trong PivotTable

Nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong báo cáo PivotTable

Áp dụng định dạng có điều kiện trong PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×