Sắp xếp dữ liệu bằng cách dùng danh sách tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với các danh sách tùy chỉnh dựng sẵn, bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo ngày trong tuần hoặc tháng trong năm. Hoặc tạo các danh sách tùy chỉnh của riêng bạn để sắp xếp theo bất kỳ đặc tính nào vốn không sắp xếp được theo thứ tự bảng chữ cái, chẳng hạn như cao, trung bình và thấp hoặc S, M, L, XL.

Với danh sách tùy chỉnh, bạn có thể sắp xếp trang tính này theo tháng chuyển phát hoặc theo mức độ ưu tiên.

Bảng mẫu

Sắp xếp theo ngày trong tuần hay tháng trong năm với một danh sách tùy chỉnh dựng sẵn

 1. Chọn các cột để sắp xếp.

  Để có kết quả tốt nhất, các cột cần có đầu đề.

 2. Bấm Dữ liệu > Sắp xếp.

  Nút sắp xếp

 3. Bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột cần sắp xếp.

  Ví dụ, nếu bạn muốn sắp xếp lại ví dụ trước theo ngày chuyển phát, bên dưới Sắp xếp theo, hãy chọn chuyển phát.

  Sắp xếp theo cột chuyển phát

 4. Dưới Thứ tự, hãy chọn Danh sách Tùy chỉnh.

  Hộp thoại sắp xếp

 5. Trong hộp Danh sách Tùy chỉnh, hãy chọn danh sách bạn muốn, rồi bấm OK để sắp xếp trang tính.

  Hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh

Tạo danh sách tùy chỉnh của riêng bạn

 1. Trong một cột của trang tính, hãy nhập những giá trị bạn muốn dùng để sắp xếp theo đó, theo thứ tự bạn muốn, từ trên xuống dưới. Ví dụ:

  Ví dụ về danh sách tùy chỉnh

 2. Chọn các ô trong danh sách đó, rồi bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

 3. Dưới Chung, bấm Sửa Danh sách Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Danh sách Tùy chỉnh, bấm Nhập.

  Nhập danh sách tùy chỉnh

Mẹo: Đối với một danh sách ngắn, chẳng hạn như cao, trung bình và thấp, có thể sẽ nhanh hơn nếu bạn nhập trực tiếp vào hộp Danh sách đầu vào trong hộp Danh sách Tùy chỉnh.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Sắp xếp dữ liệu trong một PivotTable trong Excel 2106

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×