Sắp xếp dữ liệu bảng trong OneNote 2016 cho Windows

Nếu bạn chèn bảng trong ghi chú OneNote 2016 của mình, bạn có thể sắp xếp thông tin bảng theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo số.

  1. Bấm vào ô bất kỳ trong bảng của bạn.

  2. Bấm Bố trí > Sắp xếp và sau đó bấm Sắp xếp Tăng dần hoặc Sắp xếp Giảm dần.

    Ghi chú: 

    • Để sắp xếp hai hoặc nhiều hàng trong bảng của mình chứ không phải toàn bộ bảng cùng một lúc, hãy chọn những hàng bạn muốn sắp xếp và bấm Bố trí > Sắp xếp > Sắp xếp Hàng được Chọn.

    • Để đặt một hàng cụ thể trong bảng của bạn làm điểm bắt đầu để sắp xếp, hãy chọn hàng đó và bấm Bố trí > Sắp xếp > Hàng Đầu đề.

Nếu bạn cài đặt Excel 2016 trên cùng máy tính với OneNote 2016, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ bảng nào trong ghi chú của mình thành bảng tính Excel. Bấm vào bảng rồi bấm Bố trí > Chuyển thành Bảng tính Excel. Khi bạn bấm đúp vào nút Sửa trong bảng tính nhúng xuất hiện, thì bảng tính đó sẽ mở trong Excel.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×