Sắp xếp bảng hoặc ma trận trong Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Power View , bạn có thể sắp xếp một bảng hoặc ma trận để hiển thị dữ liệu của bạn trong thứ tự bạn muốn. Bạn có thể ngay lập tức sắp xếp lại dữ liệu của bạn bằng cách sắp xếp bảng hoặc ma trận trên bất kỳ của cột (ngoại trừ cột ảnh).

Lưu ý: Nếu bạn sắp xếp trong Power View trong SharePoint, bạn phải ở chế độ chỉnh sửa. Trong bảng hoặc ma trận bạn muốn sắp xếp, hãy bấm Sửa báo cáo ở phía trên bên trái của vùng báo cáo.

Power View trong nút Cho phép Sửa SharePoint

 1. Trong bảng hoặc ma trận, bấm đầu đề cột bạn muốn sắp xếp. Bạn thấy một lên hoặc xuống mũi tên kế bên tiêu đề Hiển thị mà trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

  Biểu tượng Sắp xếp của Ma trận trong Power View

 2. Bấm vào mũi tên để đảo ngược thứ tự sắp xếp. Bạn có thể sắp xếp văn bản, số, ngày và thời gian. Bạn không thể sắp xếp ảnh cột.

  Bảng Power View Đã sắp xếp

  Lưu ý không có không có mũi tên bên cạnh giới tính hoặc số đếm huy chương. Giới tính sử dụng thứ tự sắp xếp mặc định, bảng chữ cái. Đếm huy chương, một trường giá trị, không phải đang được sắp xếp trong dạng xem này.

 3. Trong ma trận, bạn có thể sắp xếp ma trận toàn bộ một số cột, hoặc sắp xếp ma trận trên một không phải là số cột trong mỗi mức gộp nhóm. Giả sử bạn có một ma trận được nhóm theo môn thể thao, với cột môn, sự kiện và năm đếm. Bạn có thể sắp xếp theo chỉ cột năm đếm hoặc bạn có thể sắp xếp theo một hoặc nhiều khác 3 trường (môn thể thao, môn, sự kiện) dựa trên thứ tự chúng xuất hiện trong ma trận.

  Lưu ý:  Trong bảng phẳng, bạn chỉ có thể sắp xếp một cột tại một thời điểm.

  Ma trận dưới đây được sắp xếp theo số năm. Nếu bạn sắp xếp theo số năm sự kiện đã được phát, Ma trận được sắp xếp từ môn thể thao với tối đa năm phát để ít nhất năm phát. Và trong môn thể thao, môn cũng là đã sắp xếp từ hầu hết năm vào thiểu là năm, và sau đó bảng chữ cái cho môn với phù hợp cho tổng cộng.

  Ma trận Excel được sắp xếp theo Năm

  Và ma trận này được sắp xếp theo môn.

  Ma trận Power View được sắp xếp theo Thể loại

Đầu Trang

Xem Thêm

Sắp xếp biểu đồ trong Power View

Sắp xếp trong Power View

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×