Sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Duy trì danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager cho Outlook bằng cách thêm mục, sửa mục, hoặc nhập một danh sách các mục từ một ứng dụng khác.

Nếu bạn đang kết nối một hệ thống kế toán bao gồm danh sách mục, bạn cũng có thể nhập danh sách này vào Business Contact Manager cho Outlook.

Ghi chú: Tính năng này có thể không sẵn dùng với hệ thống kế toán của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp trong hệ thống kế toán của bạn.

Nhập tên hoặc chọn từ danh sách      Nhập một tên TE000129541 trong hộp tìm kiếm một mục, hoặc chọn một tên mục trong danh sách.

Bạn có thể sắp xếp danh sách bằng cách bấm vào tiêu đề cột:

Tên mục      Bấm đầu trang này để sắp xếp danh sách mục theo tên.

Mô tả      Bấm đầu trang này để sắp xếp danh sách mục theo mô tả.

Đơn giá     Bấm đầu trang này để sắp xếp danh sách mục theo giá.

Bạn có thể dùng các nút sau đây để quản lý danh sách:

Thêm      Bấm nút này để thêm mục mới vào danh sách mục.

Ghi chú: Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, mục mới được thêm sẽ không được tích hợp vào danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn. Các mục sản phẩm và dịch vụ từ danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn được tích hợp vào sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook.

Sửa      Bấm nút này để sửa chi tiết của một mục mà bạn đã chọn trong danh sách mục.

Ghi chú: Nút sửa sẵn dùng nếu mục được tìm thấy chỉ trong Business Contact Manager cho Outlook. Nếu Business Contact Manager cho Outlook và hệ thống kế toán của bạn được tích hợp, các mục trong danh sách có thể tìm thấy trong hệ thống kế toán và Business Contact Manager cho Outlookcủa bạn.

Xóa bỏ      Bấm vào nút này để xóa một mục mà bạn đã chọn trong danh sách mục.

Refresh      Click this button to replace the items in your Product and Service Items List with the current Items list from your accounting system.

Bạn cũng có thể nhập một danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ từ một ứng dụng khác.

Ghi chú: Danh sách này phải được lưu dưới dạng một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv) có chứa các trường sau đây trong thứ tự này: Tên mục, mô tảĐơn giá. Tạo một dòng riêng biệt trong tệp cho mỗi mục mà bạn đang nhập, phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu phân cách danh sách được tìm thấy trong Pa-nen điều khiển, trong tùy chọn ngôn ngữ và khu vực hộp thoại, trên tab Tùy chọn khu vực của bạn, không chứa khoảng trắng trước hoặc sau dấu phẩy.

Nhập      Bấm vào nút này để nhập một danh sách có chứa nhiều mục.

Ghi chú: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×