Sửa thông tin hoặc ảnh cho liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu một liên hệ có sai ảnh hoặc không chính xác dữ liệu, có là cơ hội hai người khác đã được nối kết bằng tai nạn. Bạn có thể ngắt nối kết chúng và vẫn giữ chúng trong danh sách liên hệ của bạn cả. (Nếu bạn chỉ muốn cập nhật thông tin cho liên hệ, hãy xem sửa liên hệ.)

 1. Trên Thanh Dẫn hướng, hãy bấm Mọi người.

  Bấm Mọi người

 2. Trên ruy-băng, trong Dạng xem Hiện tại, hãy bấm Mọi người.

  Chọn Người trong Dạng xem Hiện tại

 3. Bấm một liên hệ.

 4. Tại mục Xem Nguồn, hãy bấm Nối kết Liên hệ để xem các liên hệ nối kết cho người này.

  Nút Nối kết Liên hệ trong Thẻ Liên hệ

 5. Bấm Biểu tượng Xóa bên cạnh người không thuộc có.

  Các liên hệ được nối kết không chính xác

Ghi chú: Bấm Biểu tượng Xóa chỉ loại bỏ một liên hệ từ danh sách Liên hệ được nối kết ; nó sẽ không xóa liên hệ từ danh sách liên hệ của bạn trong Outlook.

Thông tin thêm về liên hệ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×