Sửa tệp OpenDocument .odp và PowerPoint .pptx trong PowerPoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

PowerPoint Online cho phép bạn sửa cả tệp bản trình bày OpenDocument (.odp) và bản trình bày PowerPoint (.pptx). Khi bạn mở một tệp .pptx hoặc .odp trong PowerPoint Online, nội dung mà bạn không thể thay đổi trong ứng dụng web được giữ nguyên. Để thực hiện thay đổi nội dung đó, chỉ cần mở và sửa tệp trong PowerPoint 2013 hoặc 2016 ứng dụng trên máy tính.

Lưu

Tìm kiếm thông tin về cách lưu tệp PDF hoặc ODP? Trên menu Tệp, hãy bấm vào nút tải xuống dưới dạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần cuối của lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF.

Điều gì xảy ra khi tôi sửa một bản trình bày trong định dạng OpenDocument (.odp)?

Trong khi PowerPoint Online cho phép bạn sửa cả hai tệp Bản trình bày PowerPoint ( .pptx) và Bản trình bày OpenDocument ( .odp), một số tính năng có thể không sẵn dùng khi chỉnh sửa các tệp Bản trình bày OpenDocument.

Bảng dưới đây cho biết các tính năng PowerPoint Online được hỗ trợ, được hỗ trợ một phần, hoặc không được hỗ trợ trong định dạng Bản trình bày OpenDocument Presentation (.odp).

  • Được hỗ trợ     Cả định dạng PowerPoint và định dạng Bản trình bày OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này. Nội dung, định dạng và khả năng sử dụng sẽ không bị mất.

  • Hỗ trợ Một phần     Cả PowerPoint và định dạng Bản trình bày OpenDocument đều hỗ trợ tính năng này, nhưng việc định dạng và khả năng sử dụng có thể bị ảnh hưởng. Văn bản hoặc dữ liệu sẽ không bị mất, nhưng định dạng và cách bạn làm việc với văn bản và đồ họa có thể khác.

  • Không Hỗ trợ     Tính năng trong PowerPoint không được hỗ trợ trong định dạng Bản trình bày OpenDocument. Nếu bạn định lưu tài liệu PowerPoint theo định dạng Bản trình bày OpenDocument thì đừng sử dụng tính năng này nếu không bạn sẽ có nguy cơ mất nội dung, định dạng và khả năng sử dụng của phần đó trong bản trình bày của mình.

Để xem thông tin về các tính năng đồ họa, hãy xem Bảng thành phần Đồ họa ở cuối bài viết này.

Vùng

Vùng phụ

Hỗ trợ

Chú thích

Hoạt hình

Vào/Ra

Hỗ trợ Một phần

Bất kỳ hoạt hinhg đi vào hoặc thoát ra nào không được hỗ trợ bởi định dạng .odp sẽ được thay đổi thành hoạt hình 'Xuất hiện' hoặc 'Không xuất hiện'.

Nội dung

Ẩn Trang chiếu

Hỗ trợ

Cộng tác

Chú thích

Không Hỗ trợ

Thiết kế Bản trình bày

Bố trí

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở một bản trình bày (tệp .pptx) và sau đó lưu nó ở định dạng tệp .odp, chủ đề ban đầu sẽ xuất hiện như đã dự kiến. Tức là, cho đến khi bạn bổ sung thêm nội dung hoặc thực hiện thay đổi đối với tệp .odp. Các chỉnh sửa sẽ không theo chủ đề ban đầu. Ví dụ, định dạng chẳng hạn như phông chữ, màu, hoặc hiệu ứng hình dạng mới thêm vào sẽ không được dựa trên chủ đề ban đầu đã có áp dụng cho tệp .pptx.

Thiết kế Bản trình bày

Chỗ dành sẵn

Hỗ trợ Một phần

Chủ đề màu, phông và hiệu ứng bị mất từ chỗ dành sẵn.

Thiết kế Bản trình bày

Ghi chú

Hỗ trợ

Văn bản

Định dạng văn bản quốc tế

Hỗ trợ Một phần

Văn bản

Căn chỉnh theo Chiều ngang

Hỗ trợ Một phần

Văn bản

Siêu kết nối

Hỗ trợ Một phần

Các siêu kết nối thông thường được hỗ trợ nhưng các siêu kết nối di chuột lên không được hỗ trợ.

Văn bản

Danh sách

Hỗ trợ

Các ứng dụng ODF khác có thể thay đổi tính năng đánh số/gạch đầu dòng hoặc không hỗ trợ tất cả các tính năng này đồng thời.

Văn bản

Định dạng cơ bản

Hỗ trợ

Chữ nghiêng, chữ đậm, gạch dưới và gạch ngang chữ đều được hỗ trợ trong các ứng dụng ODF. Kích cỡ phông khác nhau được hỗ trợ.

Thành phần đồ họa

Bảng dưới đây cho biết những tính năng đồ họa PowerPoint nào được hỗ trợ, hỗ trợ một phần hoặc không được hỗ trợ trong Định dạng OpenDocument (.odp).PowerPoint Online

  • Được hỗ trợ     Định dạng PowerPoint và Định dạng OpenDocument hỗ trợ tính năng này. Những đồ họa sử dụng tính năng này thường xuất hiện và hoạt động như nhau trong hai định dạng này.

  • Hỗ trợ Một phần     Định dạng PowerPoint và Định dạng OpenDocument hỗ trợ tính năng này nhưng đồ họa có thể xuất hiện khác nhau ở mỗi định dạng. Nhìn chung, dữ liệu sẽ không bị mất khi chuyển đổi giữa các định dạng này, nhưng định dạng và cách làm việc với những đồ họa này có thể khác nhau.

  • Không Hỗ trợ     Do sự khác nhau duy nhất về tính năng và việc thực hiện giữa định dạng PowerPoint và Định dạng OpenDocument, tính năng này không được hỗ trợ trong Định dạng OpenDocument. Nếu bạn định lưu bản trình bày theo Định dạng OpenDocument thì đừng sử dụng những tính năng này.

Vùng

Hỗ trợ

Chú thích

Hình dạng

Hỗ trợ

Chữ nghệ thuật

Hỗ trợ Một phần

Định dạng .odp không hỗ trợ các tùy chọn WordArt trong PowerPoint. Kết quả là, WordArt được chuyển thành hộp văn bản khi lưu. Văn bản và màu văn bản cơ bản được giữ lại, nhưng các định dạng và hiệu ứng WordArt sẽ bị mất.

Hình ảnh

Hỗ trợ

Hỗ trợ, ngoại trừ tùy chọn chèn và nối kết không được hỗ trợ trong ODF.

Đồ họa SmartArt

Hỗ trợ

Được chuyển thành nhóm hình dạng.

Viền đối tượng

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu đường viền đều được hỗ trợ. Những kiểu đường viền không được hỗ trợ sẽ được lưu thành kiểu đường viền mặc định (đường liền nét màu đen).

Tô nền đối tượng

Hỗ trợ

Định dạng đường kẻ

Hỗ trợ

Không phải tất cả các kiểu đường kẻ và đầu đường kẻ đều được hỗ trợ trong ODF. Những kiểu không được hỗ trợ sẽ được lưu thành đường liền nét màu đen mặc định và kiểu mũi tên mở, tương ứng.

Xén ảnh

Hỗ trợ

Tính năng xén ảnh thông thường được hỗ trợ. Tuy nhiên, xén một bức ảnh có hình dạng không được hỗ trợ.

Tùy chọn ảnh 3D

Không Hỗ trợ

Kiểu ảnh

Hỗ trợ Một phần

Viền được hỗ trợ một phần, nhưng có thể nó sẽ không giống nhau.

Chủ đề

Không Hỗ trợ

Xem thêm

Dùng PowerPoint (Phiên bản trên máy tính) để mở hoặc lưu bản trình bày trong định dạng bản trình bày OpenDocument (.odp)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×