Sửa hồ sơ Yammer của bạn

Trung tâm Tìm hiểu Office 365 > Đường dẫn Tìm hiểu: Hoạt động như một mạng

Số 1

Đăng nhập vào mạng Yammer

Số 2

Sửa hồ sơ Yammer của bạn

Số 3

Làm nổi bật điểm tích cực

Số 4

Dõi theo

Số 5

Gia nhập nhóm

Số 6

Tham gia Nhóm

Số 7

Tìm câu trả lời nhanh

Số 8

Duy trì tiếp tục

Hồ sơ Yammer của bạn giúp đồng nghiệp tìm hiểu thêm về bạn và kinh nghiệm làm việc của bạn, đồng thời giúp họ liên kết gương mặt với tên. Yammer cũng sử dụng thông tin hồ sơ của bạn để giúp tạo kết nối và củng cố mạng xã hội của tổ chức bạn.

  1. Trên thanh dẫn hướng, hãy bấm Thêm Biểu tượng Thêm (dấu chấm lửng) trong Yammer .

  2. Bấm Sửa Hồ sơ.

  3. Trên trang hồ sơ, hãy thêm chức danh, phòng ban, vị trí, chuyên môn, thông tin liên hệ của bạn và bất kỳ chi tiết nào khác mà bạn nghĩ có thể hữu ích cho đồng nghiệp của bạn.

    Thông tin hồ sơ cơ bản
  4. Tải lên ảnh của chính bạn.

  5. Bấm Lưu.

Lần tới khi đồng nghiệp bấm vào tên hoặc ảnh của bạn, họ sẽ thấy thông tin hồ sơ của bạn.

Thông tin tiểu sử được bung rộng
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×