Sử dụng thể loại trong Outlook trên web

Thể loại cho phép bạn dễ dàng xác định và gộp các thư trong Outlook trên web. Chọn từ các thể loại mặc định hoặc tạo cho riêng bạn và gán một hoặc nhiều thể loại cho thư của bạn.

Lưu ý: Hiện tại, bạn không thể sắp xếp thư theo thể loại trong Outlook trên web.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook mới trên web.

Phương pháp 1:

 1. Chọn một hay nhiều thư bạn muốn phân loại.

 2. Chọn phân loại từ thanh công cụ trên cùng rồi thực hiện các thao tác sau:

  • Để áp dụng một thể loại: Tìm kiếm hoặc chọn thể loại mà bạn muốn dùng.

  • Để loại bỏ thể loại: Xóa dấu kiểm bên cạnh thể loại.

Lưu ý: Nếu bạn đã gán nhiều thể loại và không thể nhìn thấy thể loại mà bạn đang tìm kiếm, bấm Tất cả thể loại ở dưới cùng của danh sách.

Phương pháp 2:

 • Bấm chuột phải vào thông điệp email hoặc thư đã chọn, sau đó chọn Phân loại từ danh sách. Sau đó, hãy làm như sau:

  • Để áp dụng một thể loại: Chọn thể loại mà bạn muốn dùng.

  • Để loại bỏ thể loại: Xóa dấu kiểm bên cạnh thể loại.

Lưu ý: Nếu bạn chọn nhiều thư với các thể loại đã được áp dụng, thể loại được chọn trong menu thả xuống sẽ chỉ hiển thị những thể loại được áp dụng cho tất cả các thư bạn đã chọn.

Lưu ý: Bạn không thể áp dụng một thể loại cho một thực thể của một chuỗi cuộc hẹn hoặc cuộc họp. Bạn chỉ có thể áp dụng thể loại cho toàn bộ chuỗi.

 1. Nhấp chuột phải vào sự kiện lịch.

 2. Chọn Phân loại, rồi chọn một thể loại để áp dụng, hoặc xóa dấu kiểm bên cạnh một thể loại để loại bỏ nó.

  Nếu bạn không nhìn thấy thể loại mà bạn đang tìm kiếm, hãy chọn Tất cả thể loại ở dưới cùng của danh sách.

Phương pháp 1:

 1. Chọn một email hoặc sự kiện lịch và nhấp chuột phải.

 2. Từ menu Phân loại, chọn Thể loại mới.

 3. Nhập tên cho thể loại của bạn, sau đó, nếu bạn muốn, chọn một màu bằng cách nhấp vào biểu tượng thể loại.

 4. Nhấn Enter. Thể loại được tạo và áp dụng cho các mục bạn đã chọn.

Phương pháp 2:

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Chung > Thể loại.

 3. Chọn Tạo thể loại.

 4. Nhập tên cho thể loại của bạn, sau đó, nếu bạn muốn, chọn một màu bằng cách chọn biểu tượng thể loại.

 5. Nhấn Nhập.

 1. Đi tới Cài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Chung > Thể loại.

 3. Chọn biểu tượng của thể loại mà bạn muốn thay đổi.

 4. Chọn một màu từ danh sách.

  Lưu ý: Màu hiển thị phản ánh màu của văn bản thể loại, không phải màu nền của nhãn khi áp dụng cho một mục.

 1. Đi tới Cài đặt Settings > Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Chung > Thể loại.

 3. Chọn Xóa Xóa để xóa thể loại.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn thư bạn muốn phân loại.

 3. Bấm chuột phải rồi chọn Phân loại và chọn thể loại mà bạn muốn dùng.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn thư bạn muốn phân loại.

 3. Trên thanh dẫn hướng, chọn Xem thêm hành động > Thể loại > Thể loại mới.

 4. Nhập tên cho thể loại.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn bất kỳ thư nào.

 3. Nhấp chuột phải, rồi chọn Phân loại > Quản lý thể loại.

 4. Chọn thể loại mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi chọn mũi tên hướng xuống kế bên nó.

  Ảnh chụp màn hình mũi tên bên cạnh thể loại

 5. Chọn màu bạn muốn dùng, và chọn OK.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn bất kỳ thư nào.

 3. Bấm chuột phải, sau đó chọn Phân loại > Quản lý thể loại.

 4. Chọn thể loại mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa Biểu tượng Xóa .

  Ảnh chụp màn hình nút Xóa

Xem thêm

Sắp xếp Hộp thư đến bằng công cụ Lưu trữ, Quét dọn và các công cụ khác trong Outlook trên web

Sắp xếp email bằng cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×