Sử dụng Office 365 trên thiết bị BlackBerry của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể truy nhập email, tài liệu Office và các dịch vụ Office 365 từ của bạn Thiết bị BlackBerry®. Hướng dẫn thiết lập thiết bị của bạn sẽ được bao gồm dưới đây và trong cổng thông tin Office 365 . Đi tới thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > thiết đặt Office 365 > bắt đầu>điện thoại & máy tính bảng. Hoặc, bạn có thể đi đến phần mềm > điện thoại & máy tính bảng. Chọn BlackBerry®.

Email

Thiết lập email trên một BlackBerry®

Office

Sử dụng Office Online trên điện thoại di động của bạn

Các site SharePoint

Mở trang SharePoint Online trên thiết bị BlackBerry®

Mở trang SharePoint Online trên thiết bị BlackBerry®

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×