Sử dụng Office 365 trên điện thoại Nokia (hệ điều hành Symbian)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể truy nhập email, nhắn tin tức thời, Office tài liệu và các dịch vụ Office 365 khác từ điện thoại Nokia (Symbian OS). Để thiết lập điện thoại của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong cổng thông tin Office 365 . Đi tới thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > thiết đặt Office 365 > bắt đầu > điện thoại & máy tính bảng và sau đó chọn Nokia (Symbian OS).

Email

Thiết lập email trên điện thoại Nokia (Symbian OS)

Office

Sử dụng Office Online trên điện thoại di động của bạn

Nhắn tin tức thời

Lync cho máy khách di động

Các site SharePoint

Mở trang SharePoint Online trên điện thoại Nokia (Symbian OS)

Mở trang SharePoint Online trên điện thoại Nokia (Symbian OS)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×