Sử dụng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sử dụng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sau khi bạn tạo một PivotTable, bạn sẽ thấy Danh sách Trường, nơi bạn có thể thay đổi thiết kế của nó bằng cách thêm và sắp xếp các trường của nó. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc các cột dữ liệu được hiển thị trong PivotTable, hãy xem Sắp xếp dữ liệu trong PivotTableLọc dữ liệu trong một PivotTable.

Danh sách Trường xuất hiện khi bạn bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào trong PivotTable nhưng không nhìn đấy Danh sách Trường, hãy làm như sau để mở nó:

  1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon. Công cụ PivotTable

  2. Bấm Phân tích> Danh sách Trường.

Nút Danh sách Trường trên tab Phân tích

Danh sách Trường có phần trường, trong đó bạn có thể chọn những trường bạn muốn hiện trong PivotTable và phần vùng, trong đó bạn có thể sắp xếp những trường này theo cách mong muốn.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị các phần trong Danh sách Trường, hãy bấm nút Công cụ  Nút Công cụ Danh sách Trường , rồi chọn bố trí bạn muốn.

Menu Công cụ Danh sách Trường

Thêm và sắp xếp lại trường trong Danh sách Trường

Hãy sử dụng phần trường của Danh sách Trường để thêm trường vào PivotTable của bạn:

  • Đánh dấu hộp bên cạnh tên trường để đặt trường này vào vùng mặc định của trường đó trong Danh sách Trường.

    Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Hãy dùng phần vùng của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường như ý muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PitvotTable như sau:

  • Các trường trong vùngBộ lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức độ cao nhất trên PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Bộ lọc

  • Các trường trong vùngCột được hiển thị như là các Nhãn Cột ở trên cùng của PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Cột

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

  • Các trường trong vùngHàng được hiển thị như là Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Hàng

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

  • Các trường trong vùngGiá trị được hiển thị như là giá trị dạng số tóm tắt trong PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Giá trị

Nếu bạn có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của chúng bằng cách kéo chúng tới vị trí thích hợp. Để xóa bỏ một trường khỏi PivotTable, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Tìm hiểu thêm về PivotTables

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×